Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
O RUBRYCE SPORT I WOLNY CZAS

Każdy sport (ale także inne umiejętności i zainteresowania, takie jak gra na instrumencie muzycznym, gry planszowe, kreatywność ...) może rozwinąć cały szereg aspektów osobowości i jest ważnym narzędziem do rozwoju człowieka. Rubryka ta umożliwia podejmowanie tematów odnośnie głębszego sensu dyscyplin sportowych i innych, a także zajęć rekreacyjnych, ich wkładu w rozwój ludzkości na wielu różnych poziomach. W sporcie ważny jest nie tylko rozwój siły fizycznej, ale także jego aspekt duchowy i etyczny. Wiele sportów zawiera wartości kulturalne i moralne ich założycieli i społeczeństw...

celý článek
image
O RUBRYCE SPRAWY PUBLICZNE

stniejące systemy prawne i społeczne zawodzą pod pewnymi względami, a obywatele muszą się osobiście angażować w celu ich naprawy, aby działać na korzyść ludzi i środowiska. Dzięki temu projektowi chcielibyśmy umożliwić ludziom nawiązywanie kontaktów, wzajemne inspirowanie się, wspieranie się nawzajem, aby wspólnymi siłami powstrzymać pojawiające się zjawiska destrukcyjne. Unia Europejska i cały "świat zachodni" szczycą się demokratycznie uporządkowanym społeczeństwem...

celý článek
image
O RUBRYCE EKONOMIA

Według Naomi Klein (kanadyjka dziennikarka, pisarka, feministka i działaczka): „Zglobalizowana "markowa" tyrania stworzyła świat, w którym rządzą korporacje a nie rządy, a najistotniejszym wyrazem naszych wartości i tożsamości nie jest obywatelstwo, lecz konsumpcjonizm”. Reprezentacje polityczne w wielu przypadkach nie sprzyjają interesom ludzi, ale przede wszystkim interesom gospodarczym dużych ponadnarodowych korporacji i korporacji lub inwestorów zagranicznym, których w dużym stopniu interesują zyski za wszelką cenę ku szkodzie ludzi, przyrody i przyszłych pokoleń...

celý článek
image
O RUBRYCE KULTURA

Dzisiejsze społeczeństwo w dużej mierze koncentruje się na maksymalnej konsumpcji. Jednak fala powrotu do wartości duchowych również budzi się, a ludzka potrzeba powrotu do natury nasila się. W tej rubryce będziemy dyskutować na dokładnie te tematy i sprzeczności, będziemy pytać o ich konsekwencje i oceniać, która ścieżka jest bardziej wartościowa dla społeczeństwa, a w dłuższej perspektywie lepsza...

celý článek
image
O RUBRYCE NAUKA I BADANIA

Nauka i badania naukowe powinny stanowić ważną część rozwoju ludzkości i służyć postępowi i polepszaniu ludzkiego życia. Powinny być zgodnie z "wyższą moralnością", a wyniki badań naukowych powinny służyć pożytkowi całej ludzkości. Nauka powinna zatem służyć lepszemu zrozumieniu zasad obowiązujących w świecie i umożliwieniu ludziom życia w większej harmonii z naturą. A jeśli badania naukowe wykraczają poza granice naszej planety, nauka powinna pozwolić ludziom zrozumieć prawa wszechświata i pomóc im żyć lepiej w harmonii z nimi...

celý článek
image
O RUBRYCE EDUKACJA

Jaka jest jakość obecnego systemu edukacji? Czy ewoluuje zgodnie z najlepszymi podejściami do uczenia się czy też jest utrzymywany w wyjeżdżonych koleinach? Jakiego rodzaju ludzi ten system wychowuje, a następnie czy społeczeństwo, które ci ludzie tworzą, jest zdrowe, moralne i sprawiedliwe? Rubryka ta ma wspierać debatę na tego rodzaju tematy...

celý článek
image
O RUBRYCE ZDROWIE

Czym jest zdrowie i jak go chronić? Co powoduje chorobę i jak można się uzdrowić? Należysz do grona ludzi, którzy nie chcą biernie czekać na kogoś, kto ich uleczy? Nie chcesz pasywnie obserwować, jak środowisko wpływa negatywnie na Twój organizm? A może nie chcesz biernie przyglądać się pogorszeniu swego stanu zdrowia? Czy chcesz, aby Twoje życie było aktywne i przynosiło Ci spełnienie albo przynajmniej najlepsze, jakie tylko może być?...

celý článek
image
O RUBRYCE ŚRODOWISKO

Czyste i zdrowe środowisko jest absolutnie niezbędne dla życia. Prawo wszystkich obywateli do jakościowego środowiska wywodzi się z konstytucji. Dlatego w naszym własnym interesie powinniśmy monitorować poziom przestrzegania konstytucji w tym obszarze. Kwestie ochrony środowiska ingerują nie tylko w nasze życie, ale także życie następnych generacji. Sytuacja stale się pogarsza w wyniku zmierzania do osiągania krótkoterminowych celów i zysków gromadzonych przez wąskie grupy ludzi bez względu na przyszłość, środowisko lub sytuację kogoś innego...

celý článek
image
O RUBRYCE PRAWO

Celem tej rubryki jest uproszczenie, oczyszczenie i wyjaśnienie kwestii prawa, świadomości i środowiska. Czy znamy nasze podstawowe prawa człowieka i wolności, szanujemy je i bronimy ich? W rubryce Prawo badamy i analizujemy zagmatwany labirynt paragrafów. Na konkretnych przykładach szukamy rozwiązań i sposobów wyjścia z trudnych do rozwiązania sytuacji, które pojawiają się w obszarze tworzenia i egzekwowania prawa...

celý článek
image
SEJM: Poselski projekt uchwały w sprawie potępienia ideologii i skutków rewolucji bolszewickiej

Zbrodnicza rewolucja bolszewicka, która wybuchła w Rosji przed 100 laty, w listopadzie 1917 r., zmieniła oblicze tego państwa, a później znacznej części świata, zaś jej tragiczne skutki społeczne i ekonomiczne odczuwane są w wielu krajach i w samej Rosji do dzisiaj. Każda rewolucja dokonywana drogą krwawego zamachu stanu niesie za sobą zniszczenie i śmierć. Lewackie rewolty, chociaż często przykrywane pięknymi i górnolotnymi hasłami, zawsze prowadzą do terroru i zbrodni oraz wyrządzają krzywdę poszczególnym ludziom i całym społeczeństwom. Ostrze agresji rewolucji bolszewickiej wymierzone było przeciwko podstawowym wartościom człowieczeństwa i tradycjom cywilizacji europejskiej. Zrodzona ze zbrodniczej ideologii komunizmu, podsycana antyhumanitarnymi i antychrześcijańskimi hasłami, odcisnęła swoje okrutne piętno na życiu wielu pokoleń...

celý článek
Logotyp Vox Populi