KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy grupą osób i podmiotów, które połączyła potrzeba dzielenia się doświadczeniami i znalezienia osób dążących do takich samych lub podobnych celów. Usiłujemy wprowadzać pozytywne zmiany w społeczeństwie i podejmujemy kroki w celu ulepszania problematycznych obszarów. Możliwości postępu i rozwoju dostrzegamy w interdyscyplinarnej współpracy, łączeniu ludzi, wiedzy i doświadczeń.

DO KOGO SIĘ ZWRACAMY?

Apelujemy do osób, które są szczere zainteresowane przywróceniem i zachowaniem tradycyjnych wartości oraz włączeniem ich do życia społeczeństwa. Tradycyjne wartości, takie jak prawdomówność, uczciwość w negocjacjach i handlu, etyka rodzinna i tradycyjne małżeństwo, szacunek dla przyrody i wartości duchowych, szacunek dla tradycyjnego rzemiosła, wnioski wyciągnięte z historii i tak dalej.

CO JEST NASZYM CELEM?

Za pośrednictwem tej strony internetowej oferujemy możliwość komunikacji i współpracy między różnymi grupami ludzi. Dzięki Tobie możemy w ramach jednej wspólnej platformy monitorować problemy lub nawet aktywnie pomagać w rozwiązywaniu kwestii, które wpływają na nasze życie. Możemy dzielić się doświadczeniami oraz inspirować się przykładami z własnego życia. Wierzymy ambitnie, że treść tej strony przyczyni się do odkrywania kierunku i rozwoju poszczególnych obszarów życia społeczeństwa oraz zachęcenia społeczeństwa obywatelskiego do aktywnego udziału w tworzeniu przyszłości.

Kładziemy sobie za cel, aby odwiedzający tę stronę mogli dowiedzieć się, co robią inni, o co usiłują, o co walczą i jak się im w tych usiłowaniach wiedzie. Każdy może swobodnie zdecydować czy angażować się w poszczególne obszary życia, czy po prostu obserwować ich rozwój. W tym celu zapewniamy możliwość komentowania strony, otwarty klub czytelniczy i kalendarz wydarzeń.

Naszym celem jest także przypominanie pozytywnych aspektów naszego społeczeństwa i przesłań moralnych ważnych osobistości. Przedem wszystkich takich, które dążą do wzorców moralnych, ponownego odkrycia granic etycznych i współodpowiedzialności za przyszłość naszą i kolejnych pokoleń.

Rezultatem ma być alternatywne medium wspierające projekty i działania o tym samym lub podobnym celu poprzez dzielenie się, wymianę doświadczeń, informacji i konkretną współpracę.

NASZA MISJA

Chcemy inspirować do dzielenia się doświadczeniami i współpracy między ludźmi, którzy pragną wywierać wpływ na pozytywne zmiany w społeczeństwie i podejmować rzeczywiste kroki w celu ulepszania problematycznych obszarów.

Zdajemy sobie sprawę, że konsumencki styl życia ze wszystkimi negatywami, jakie przynosi, jest dla wielu z nas całkowicie niewystarczający. Czas, w którym żyjemy, ale również współcześni ludzie, domagają się zmian, a my chcemy w tym obszarze pozostawić swój odcisk.

 

ROZWIĄZANIE DOSTRZEGAMY W:

 

Współpracy i dzieleniu się – zamiast walki konkurencyjnej

Wzajemnej bezinteresownej pomocy i wsparciu - zamiast życia kosztem innych, ich energii i pracy

Odpowiedzialności za działania i decyzje - zamiast tolerowania ("zrzucania ciężarów na cudze ramiona")

Wzajemnym sprawdzaniu się - zamiast tolerowania niesprawiedliwości

Poszukiwaniu i ochronie sprawiedliwości i mądrości - zamiast bronienia niesprawiedliwości i głupoty

Aktywnym podejściu - zamiast polegania na czymś lub kimś

Zrozumieniu, przebaczeniu, tolerancji - zamiast pielęgnowania urazów, nienawiści, nietolerancji

Ochronie, opiece, poświęceniu - zamiast atakowania, zaniedbywania, zdrady

Odwadze, bohaterstwie - zamiast strachu, tchórzostwa

Współczuciu i empatii - zamiast nieczułości

Umiarze i wstrzemięźliwości - zamiast nadmiernej konsumpcji

Wielkoduszności - zamiast małostkowości

Wolności - zamiast zależności

 

CO NAS ODRÓŻNIA?

Duża liczba obecnych projektów internetowych koncentruje się na biznesie i zyskach. My jednak nie spodziewamy się natychmiastowych korzyści materialnych płynących z tego projektu i nie mamy żadnych innych "ubocznych" intencji ("manipulacja" w celu sprzedaży towarów lub usług, uzyskania pewnej mocy lub osobistych korzyści ...), które byłyby niezgodne z wizją, filozofią i celem projektu. Jesteśmy przekonani o jego ponadczasowości i potrzebie. Wierzymy, że grono ludzi przywita ten projekt z ulgą i radością odczuwając, że w tym "szalonym, chaotycznym i w pewnym sensie bezwzględnym świecie" nie są jednymi osobami, które tęsknią za zmianami i są chętni do zrobienia czegoś w celu osiągnięcia tej zmiany, poświęcenia lub zainwestowania czegoś (niezależnie od tego, czy to będzie ich czas wolny, umiejętności, doświadczenie, energia lub zasoby finansowe, ... komfort, bezpieczeństwo).

Wierzymy, że wspólnie uda się nam ożywić, na zasadzie przeciwwagi wobec obecnego, konsumpcyjnego sposobu bycia, nowe lub już zapomniane wzorce zachowań, które pomogą ukształtować i połączyć kamienie węgielne pod budowę społeczeństwa, którego filarami będą wspominane już wartości etyczne i moralne.

 

NASZE MOTTO:

 

Każdy może zacząć od zmiany samego siebie.

Zmień siebie, inspirując w ten sposób innych.

Możesz zmienić siebie, ale czy możesz zmusić kogoś, aby stał się lepszy?

Wspierając całość, wesprzesz także sam siebie.

Nie walczymy między sobą, ale współpracujemy.

Współpraca, nie rywalizacja.

Uczy nas samo życie, doświadczone ma większe znaczenie niż nauczone.

Chrońmy przyrodę, jest darem.

Chrońmy życie, jest święte.

Chrońmy wartości duchowe i moralne, są gwarancją przyszłości.

Czas wziąć odpowiedzialność za swoje życie i nie liczyć na to, że jakiś polityk,

lekarz, naukowiec czy siły zewnętrzne rozwiążą wszystko za nas.

Jeśli zwrócisz uwagę na zło, nie umacniasz go, pomagasz, aby go inni umieli rozpoznawać,

ale jeśli zamkniesz na nie oczy, to jak gdybyś w nim także uczestniczył.

 

TRAFNE SENTENCJE:

 

p. Edmund Burke

„Jedyną rzeczą, która jest konieczna do zwycięstwa zła, jest to, że dobrzy ludzie nic nie robią”.

 

Martin Niemöller

„Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.

Nie byłem przecież socjaldemokratą.
Kiedy przyszli po związkowców, milczałem - nie byłem związkowcem.
Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było”.

 

Lev Nikolajevič Tolstoj

„Musimy kochać prawdę, abyśmy byli gotowi wyrzec się tego wszystkiego, co wcześniej uważaliśmy za prawdziwe, kiedy poznamy wyższą prawdę”.

 

Martin Luther King

„Gdy świat spojrzy wstecz w XX wieku, będzie płakać. Nie dlatego, że był pełen okrucieństwa,

ale ponieważ dobrzy ludzie milczeli”.

 

Johan Wolfgang von Goethe

„Nikt nie jest zniewolony w bardziej beznadziejny sposób niż ci, którzy fałszywie wierzą, że są wolni”.

 

Przyłącz się. Wyślij zachęty i propozycje współpracy.

Dziękujemy wszystkim, którzy już do nas dołączyli!

Logotyp Vox Populi