Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
O RUBRYCE ŚRODOWISKO

Czyste i zdrowe środowisko jest absolutnie niezbędne dla życia. Prawo wszystkich obywateli do jakościowego środowiska wywodzi się z konstytucji. Dlatego w naszym własnym interesie powinniśmy monitorować poziom przestrzegania konstytucji w tym obszarze. Kwestie ochrony środowiska ingerują nie tylko w nasze życie, ale także życie następnych generacji. Sytuacja stale się pogarsza w wyniku zmierzania do osiągania krótkoterminowych celów i zysków gromadzonych przez wąskie grupy ludzi bez względu na przyszłość, środowisko lub sytuację kogoś innego...

celý článek
archiv (1)
Logotyp Vox Populi