O rubrike Právo

20.04.2018 - Vox Populi
počet přečtení: 1175
vytvořeno 20.04.2018, upraveno 20.04.2018


   

       „Čím horšie je štát, tým viac má zákonov.“ 

                                                              - povedal rímsky historik, právnik a senátor Publius Cornelius Tacitus.

 


pravo

Cieľom tejto rubriky je zjednodušenie, očista a narovnanie právneho poriadku, vedomia a prostredie.

Poznáme aspoň naše základné ľudské práva a slobody, rešpektujeme ich a vieme si ich obhájiť?

V rubrike Právo skúmame a analyzujeme neprehľadný labyrint paragrafov. Na konkrétnych príkladoch hľadáme riešenie a cestu von z neľahko riešiteľných situácií, ktoré vznikajú v oblasti vytvárania a uplatňovania práva.

Základná myšlienka práva spočíva v tom, že právo má napomôcť k zabezpečovaní spravodlivého fungovania spoločnosti, limitovať správanie spoločnosti pomocou zákonov, pravidiel, predpisov a vyhlášok, ktoré vznikajú pre to, aby zabezpečilo neprekročenie dôležitých morálnych a etických hodnôt.

Táto rubrika informuje o tom, na čo máme, či nemáme podľa súčasných zákonov právo.

Ale priznajme si, nie je zákonov už nejako moc? Sú tieto zákony naozaj prehľadné, zmysluplné, účinné a spravodlivé pre všetkých? Ako sa mohlo stať, že sú naše základné ľudské práva a slobody tak často porušované a zneužívaná a čo by sme mali robiť, aby sme si ich vydobyli späť?

Uvedomujeme si, že my, občania, sme nútení starať sa sami o seba, keď klasické štátne štruktúry nefungujú tak, ako by mali. Vieme, že o slobodu a demokraciu sa musí neustále aktívne usilovať.

 

 Z hlavných tém rubriky

  • Čo vyjadruje pojem demokracie a ako ho chápeme?

  • Žijeme skutočne v demokratickom svete, v demokratickej krajine?

  • Čo vyjadruje pojem právny štát? A žijeme skutočne v právnom štáte?

  • Aké sú naše práva a aké povinnosti? V čom sú zakotvené?

  • Aký je rozdiel medzi formálne právnym a materiálno právnym štátom?

  • Ako sa mohlo stať, že naše ústavou a medzinárodnými zmluvami garantovaná základné práva a slobody sú v narastajúcej miere porušované?

  • Príklady konkrétnych prípadov porušovania základných ľudských práv a slobôd a návrhy či príklady možných riešení nápravy.

  • Čo môže urobiť každý sám za seba a čo môžeme urobiť spoločne pre spravodlivejší svet?

  • Ako vytvoriť občiansky dohľad a dozor nad tvorbou legislatívy a výkonom právnických profesií na najviac exponovaných úsekoch subjektov záujmov v spoločnosti (Občianske tribunály, Oblero: Občianska legislatívne rozviedka)

 

Zapojte sa. Posielajte podnety a návrhy na spoluprácu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami už prepojili!

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také:
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi