Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Voľby: Budeme mať v MČ Lamač Bratislava psychicky narušeného starostu?

Verejne známe, ale pečlivo zatajované skutky mestského poslanca a skrytý profil poslanca Hlavného mesta SR aj poslanca MČ BA –Lamač Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka. Pán kandidát na starostu Mestskej časti Lamača, poslanca Bratislavy, ale aj Lamačského poslanca Mgr Ing Radoslav Olekšák pred verejnosťou vystupuje spravidla politologicky bombastickým vychvaľovaním svojej osoby, no pečlivo tají svoje najväčšie „hrdinstvá“ a životné mílniky. Aby to nebolo nudné, uveďme aspoň niektoré z nich...

celý článek
image
Veľká protestná jazda na traktoroch z východu Slovenska až do Bratislavy

Považujú za kľúčové vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, ďalej zabezpečenie toho, aby Poľnohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah, to znamená len tomu, kto ju vlastní, alebo má na ňu nájomnú zmluvu, alebo ju má v náhradnom užívaní. Za kľúčové považujú farmári tiež vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy tak, aby sa k pôde Slovenského pozemkového fondu (SPF) prednostne dostali miestni mladí a malí poľnohospodári, ako aj obmedzenie nadobúdania pôdy podľa výmery a len pre fyzické osoby s trvalým pobytom na území Slovenska...

celý článek
image
O rubrike Verejné záležitosti

Existujúce právne a spoločenské systémy v určitých ohľadoch zlyhávajú a je potrebné, aby sa občania sami angažovali v ich náprave, aby pôsobili v prospech obyvateľov a životného prostredia. Radi by sme pomocou tohto projektu umožnili ľuďom, aby nadväzovali spojenie a vzájomne sa inšpirovali, podporili a spoločnými silami zastavili objavujúce sa deštruktívne javy. Slovenská republika, ale aj Európska Únia sa hlási k demokratickému usporiadaniu spoločnosti. Avšak demokracia môže fungovať len za predpokladu, že každý občan využíva svoje práva podieľať sa na správe vecí verejných...

celý článek
image
RTVS: Výstava těl Body the Exhibition – „Naozaj je všetko v poriadku?“

Slovenská televize RTVS se v pořadu Reportéri zaměřila na zkoumání pozadí kontroverzní výstavy lidských těl, která právě pobývá v bratislavské Incheba aréně. Co skrývá výstava lidských těl, které pocházejí z Číny?

celý článek
archiv (4)
Logotyp Vox Populi