Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Možnosť vybudovať najväčší projekt ekologického poľnohospodárstva a permakultúry na Slovensku

Na juhu stredného Slovenska sa naskytla možnosť vybudovať najväčší projekt postavený na princípoch ekologického poľnohospodárstva a permakultúry na Slovensku a zrejme aj v jeho širokom okolí. Našiel sa dobrý človek, ktorý vlastní cca 200ha ornej pôdy, cca 200ha pasienkov a ďalších niekoľko ha lesa a iných pozemkov. Región, v ktorom sa pôda nachádza je v katastri obce, ktorá vymiera...

celý článek
image
O rubrike Životné prostredie

Čisté a zdravé životné prostredie je absolútne nevyhnutné pre život. Právo všetkých občanov na kvalitné životné prostredie je podložené ústavou. Preto by sme sa vo svojom vlastnom záujme mali zaujímať o to, nakoľko sa v tejto oblasti ústava dodržiava. V otázkach životného prostredia sa nejedná len o náš vlastný život, ale aj o životy ďalších generácií. Hoci je toto všeobecne známe, situácia sa priebežne zhoršuje v dôsledku sledovania krátkodobých cieľov a ziskov, ktorými hromadí majetky úzkej skupiny ľudí bez ohľadu na budúcnosť, životné prostredie, alebo situáciu niekoho iného...

celý článek
archiv (2)
Logotyp Vox Populi