Voľby: Budeme mať v MČ Lamač Bratislava psychicky narušeného starostu?

01.11.2018 - Daniel Valentovič
počet přečtení: 759
vytvořeno 01.11.2018, upraveno 01.11.2018

Obavy Daniela Valentoviča. (publicdomainpictures.net)
Umí slovenští voliči odlišit zrno od plev? Obavy Daniela Valentoviča. (publicdomainpictures.net)

 

Verejne známe, ale pečlivo zatajované skutky mestského poslanca a skrytý profil poslanca Hlavného mesta SR aj poslanca MČ BA –Lamač Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka:

Pán kandidát na starostu Mestskej časti Lamača, poslanca Bratislavy, ale aj Lamačského poslanca Mgr Ing Radoslav Olekšák pred verejnosťou vystupuje spravidla politologicky bombastickým vychvaľovaním svojej osoby, no pečlivo tají svoje najväčšie „hrdinstvá“ a životné mílniky. Aby to nebolo nudné, uveďme aspoň niektoré z nich:

1) Je smutne známe, že ho začiatkom roka 2017 po jeho záhadnom zmiznutí z verejného života doviedla polícia na dlhodobé liečenie na psychiatrickej klinike, kde ležal na psychiatrickej posteli cca 1 mesiac. Nikomu nechce prezradiť svoju psychiatrickú diagnózu ani to, či sa mu podarilo vyzdravieť. https://www.cas.sk/clanok/505342/spravanie-mestskeho-poslanca-oleksaka-vzbudzuje-obavy-prevoz-do-nemocnice-v-sprievode-policie/ a https://www.cas.sk/clanok/504742/politici-v-bratislave-sa-boja-o-znameho-kolegu-oleksaka-divne-reakcie-a-potom-zahadne-zmiznutie-poslanca/ . Občania sa oprávnene pýtajú, či psychické diagnózy pána kandidáta Olekšáka kandidujúceho na všetky existujúce posty v komunálnych voľbách 2018 Olekšákovi umožňujú rozoznať realitu od subjektívnych predstáv človeka, ktorý sa dlhodobo liečil na psychiatrii (cca mesiac na psychiatrickom lôžku v nemocnici a údajne až doteraz ambulantne) a či jeho zdravotný stav umožňuje náročnú prácu starostu, či poslanca vystaveného riešeniu zložitých problémov samosprávy pod neustálym psychickým tlakom zo strany rôznych záujmových skupín a zo strany oprávnených záujmov radových občanov. Je jasné iba to , že pán Olekšák túži aj naďalej spravovať majetok MČ Lamač (od roku 2002 doteraz je predsedom finančnej komisie v MČ Lamač) a robiť „veľkú finančnú politiku v meste“.

 

2) Poslanec Mgr Ing Radoslav Olekšák zradil všetky politické strany , ktoré mu pomáhali v jeho poslaneckej kariére :

- Od samého začiatku jeho politickej kariéry v roku 2002 až doteraz (16 rokov) je poslancom v Lamači a zároveň predsedom finančnej komisie - poradného orgánu starostu a poslancov pre oblasť nakladania s obecným majetkom (oblasť predaja majetku , nadobúdania majetku , dodávateľských zmlúv , atď.) .

- do komunálnej politiky vstúpil v MČ BA – Lamač v roku 2002 na kandidátke KDH. Prakticky okamžite po zvolení začal mohutne bojovať proti všetkým členom KDH.

- v rokoch 2006 – 2010 bol členom poslaneckého klubu SDKU v Lamači

- V rokoch 2010 až 2014 bol členom politického klubu SMER

- V rokoch 2014 -2018 sa tváril ako nezávislý , no de facto viedol poslanecký klub SMERu v Mestskej časti Lamač a v meste Bratislava je do volieb 2018 členom poslaneckého klubu SMERu pod vedením poslanca Borguľu s názvom „Klub pre Bratislavu“.

- V predvolebnej kampani do komunálnych volieb 2018 sa tvári, ako keby so SMERom nemal nikdy nič spoločné a kandiduje za Nezávislé fórum. No pravdepodobnejšie je údajne to, že asi strana SMER – sociálna demokracia stratila s Olekšákom trpezlivosť a už nechce mať s Olekšákom nič spoločné.

- Akonáhle Olekšáka niekto pokritizoval, vždy reagoval veľmi podráždene a agresívne, najmä na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva , ale aj v osočujúcich článkoch v časopise Lamačan , kde zároveň nedovolil ako člen redfakčnej rady časopisu Lamačan uverejniť obranu zo strany ním osočených občanov, hoci ju podali cez protokol Miestneho úradu Lamač a opreli o oficiálne a overiteľné dokumenty .

- Spájal sa vždy „ s vyššou mocou“ a údajnými potrebami ľudu , ktorá mala byť zárukou dosiahnutia jeho „subjektívnych priorít a účinnej eliminácie kritiky“ . Napríklad sa verejne vychvaľoval , že ako mestský poslanec Bratislavy podpísal petíciu za zákaz hazardných hier , no keď došlo k hlasovaniu , svojim hlasovaním petíciu preukázateľne zradil , teda  hlasoval tak, že podporil hazardné hry v Bratislave (viď https://www.hlavnespravy.sk/bratislava-mesto-hazardu-korupcie-lobisti-presadili-svoje-odpudive-zamery-napriek-peticii-ktoru-podpisala-tretina-dospelych-bratislavcanov/1547174 ) . Tým aktívne pomohol zaradiť Bratislavu medzi najvykričanejšie hazardné mestá Európy (viď napríklad www.zradili.com )

 

3) Bol poradcom dvoch ministrov financií – pána ministra Miklóša a pána ministra Počiatka a zároveň preukázateľne spolupracoval s podsvetím, k čomu sa nepochybne hlásil cez médiá formou vlastnoručne autorizovaných článkov a interview. Z Ministerstva financií ho vyhodil minister Miklóš cca v roku 2011 .

- Aktívne spolupracoval s podsvetím a poslancov kritikov verejne udával podsvetiu, ako napríklad odznelo formou prvej správy TV novín Markíza 8.11.2012, pod titulkom „ poslanec (rozumej Olekšák) podporoval záujem Piťa (firmu Baresto, s.r.o , ktorej zámery presadzoval Olekšák, vtedy spolu - vlastnil pán Juraj Olndrejčák – aljas šéf organizovanej skupiny Piťovcov (viď napríklad výpis z obchodného registra fy Baresto, s.r.o. http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=32168&SID=2&P=1 ) . Olekšák zneužil časopis Metropola ...č. 5 / 2009 , v článku „Platí aj v Lamači V zdravom tele zdravý duch?“ . V článku nahnevane píše, že sa mu nepodarilo na prvý krát presadiť zámer Piťovcov (t.j. firmy Baresto, s.r.o. vybudovať v Lamači posilňovňu. Siedmych poslancov, ktorí sa mu zdali „málo ústretoví“ verejne cez časopis Metropola č.5/2009 obvinil, že okamžite nevyhoveli fy Baresto1, tým, že okamžite a bez pripomienok neodsúhlasili jeho zámer vybudovania posilňovne, no zamlčal, že firma Baresto nepredložila povinné dokumenty k svojej žiadosti , spoľahla sa len na „osobnú podporu Olekšáka“ . Olekšák bezprecedentne zákerným spôsobom ohrozil sedem poslancov z trinástich tým , že ich vedome vystavil možným následkom hnevu Piťovcov. Vo svojom článku evidentne propagandisticky zavádzal keď tvrdil, že v Lamači nie je dobre vybavená posilňovňa (bola veľká a verejne dostupná posilňovňa v športovej hale na Barine , v budove Slovak Telecom, a.s. na Borinskej ulici , v niekoľkých bytových pivniciach domov a účelovo klamal, že lamačskí poslanci evidentne nechcú nové pracovné miesta a ani príjem za prenájom (až 1€ ročne za prenájom obrovskej kotolne na cca 30 rokov !!!) . Viď aj zápisnice zo zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Lamač : z 23.04.2009, bod rokovania č. 13-D http://www.lamac.sk/download_file_f.php?id=64327 a z 04.06.2009, bod rokovania č. 8-L http://www.lamac.sk/download_file_f.php?id=67513

- Do TV novín Markíza (hlavná – prvá správa z 8.11.2012) sa Olekšák vyjadril že zámer Piťovcov vybudovať posilňovňu v Lamači podporuje aj naďalej, že svoj článok, ktorým v skutočnosti udal 7 poslancov Piťovcom neľutuje a stále si myslí to isté , nikomu z krivo obvinených poslancov sa doteraz neospravedlnil.

 

4) Aktívne, pri príležitosti Tisovho jubilea, presadzoval verejný činiteľ – lamačský aj mestský poslanec Radoslav Olekšák bezohľadné pripomínanie fašistických ideí tým, že v miestnom verejnom uličnom rozhlase Lamač osobne presadzoval a aj docielil, aby nehrali slušnú pesničku, ktorú si jubilant želal, „Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap“ , ale v rozhlase znela na celý Lamač na pokyn poslanca Olekšáka gardistická pieseň , ktorú si spievali slovenskí ozbrojení fašisti „Rež a rúbaj do krve...“, známa tiež pod názvom „Slovák som od rodu“ , čím sa cítili veľmi dotknutí nie len občania českej národnosti, občania židovského pôvodu , ale väčšina kresťanov a občanov bez vyznania . V tlači bagatelizoval tento svoj čin (viď napríklad Parlamentné listy http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/VIDEO-Mestsky-rozhlas-sa-skutocne-vyznamenal-Gardisticka-piesen-na-vyrocie-Tisovej-popravy-266907 ) : (viď tiež stanovisko starostu Lamača, ktorého Olekšák pesničkou najviac poškodil, lebo je štatutár MČ-Lamač) http://www.lamac.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=92076 ) Viď tiež články v novinách : http://www.cas.sk/clanok/390108/obyvatelia-lamaca-neverili-svojim-usiam-z-rozhlasu-znelo-nieco-sokujuce/, http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/390654-piesen-gardistov-spustila-kontrolu-obecneho-rozhlasu/ , http://panobcan.sk/pustanie-rez-a-rubaj-do-krve-v-bratislavskom-lamaci-riesi-policia-cenzura-ako-za-prvej-totality/ , http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/vyrocie-tisovej-popravy-zrozhlasu-znelo-rez-arubaj-do-krve.html ,

 

5) Poslancova Olekšákova ochrana a presadzovanie záujmov podsvetia:

- Dňa 22.2.2007 ( viď napríklad článok v SME – http://www.sme.sk/c/3159791/o-pitovi-budu-hovorit.html , prípadne http://www.sme.sk/c/3159791/o-pitovi-budu-hovorit.html#ixzz47Tg60fqE), prípadne http://www.sme.sk/c/3162027/pita-ani-obvineneho-rehaka-neriesili.html . Pán poslanec Radoslav Olekšák obhajoval prijatie pána Juraja Ondrejčáka zvaného Piťo do Komisie pre školstvo a šport , známeho tiež ako šéfa organizovanej skupiny Piťovcov týmito slovami široko zverejnenými v tlači poslanec Radoslav Olekšák ­(SDKÚ, SMER, SNS) hovorí, že návrh na členov školskej komisie sa schvaľoval „en bloc“, nebola o ňom diskusia. Za svojím rozhodnutím - podporou Jurajovi O. si stojí a nemá dôvod, aby ho menil. „Až súdy súdia,“ povedal, odvolávajúc sa na prezumpciu neviny.“ Tým sa stal zjavným podporovateľom Piťovcov a k svojej podpore sa priznal v novinách. Tým sa stal Poslanec Olekšák je nepísaným podporovateľom Piťovcov v MZ BA- Lamač a to, že bol zároveň v tom istom čase poradcom ministra financií mu vôbec neprekážalo, lebo má rozvinutú „politologickú“ schopnosť polopravdami zbagatelizovať akékoľvek svoje skutky namierené proti radovým občanom ...

- Po voľbách 2014 do Lamačskej Komisie pre bezpečnosť občanov a životné prostredie , presadil u predsedu tejto komisie a svojho blízkeho kolegu z politického klubu poslancov , ktorý Olekšáka pokladá za svojho politického mienkotvorcu , aby prijal spolumajiteľa firmy Baresto, s.r.o. pána Mareka Orlíka (účinkuje v TV novinách Markíza z 8.11.2012 spolu s Olekšákom a predstavuje projekt Piťovcov fy Baresto ) (viď http://www.lamac.sk/komisia-bezpecnosti-a-zivotneho-prostredia.phtml?id3=44190 . V zozname členov Komisie pre bezpečnosť občanov a životné prostredie pán Orlík figuruje ešte k 12.10.2018 (viď http://www.lamac.sk/index.php?id_menu=44190 ). Kontinuita podpory záujmov organizovanej skupiny Piťovcov od začiatku roku 2007 doteraz jasne ukazuje že je podpora bossov blízkych Piťovcom doteraz je asi pre ideového lídra politického klubu Smer v Lamači a Lamačského a zároveň aj – mestského poslanca Mgr. Ing. Radoslava Olekšáka údajne priam nevyhnutná kvôli možnému  zastrašeniu jemu nepohodlných občanov a  kritikov zo všetkých oblastí verejného života. Nečudujme sa, Piťovci majú ešte doteraz veľký rešpekt hlavne v Lamači, nie len u radových občanov, majú obrovský rešpekt aj u polície, lebo na zatknutie pána Piťa v Lamači a niekoľkých jeho priateľov musela polícia použiť celkovo asi cca 350 policajtov, vrátane helikoptér , či po zuby ozbrojených elitných policajných bojovníkov v kuklách skupiny Lynx. Viď napríklad https://tivi.cas.sk/video/1076042/razia-proti-podsvetiu-pita-odviezli-v-putach-uz-je-obvineny/ .

 

6) V roku 2007 došlo k predaju 5,3115 hektára obecných pozemkov zverených MČ BA-Lamač po 500Sk/m2 ( a 17 miliónov Sk -  dar na rozvoj Lamača , teda efektívne za cca 820,06 Sk/m2). Jedným z hlavných aktérov predaja bol predseda finančnej komisie poslanec , poradca pre dotknutý predaj pozemkov Olekšák a vtedajšia starostka Lamača Mgr. Oľga Keltošová.

- Tento predaj sa stal terčom kritiky, lebo sa vtedy bežne predávali v danej lokalite pozemky v Lamačskej bráne na účely výstavby podnikateľského centra Bory, kde je veľa veľkých obchodov aj po 2500 až 3000 Sk/m2. Vo veci kritiky lacného výpredaja obecných pozemkov bolo podaných niekoľko žalôb :

- Bývalá starostka pani Keltošová podala žalobu na novo zvoleného starostu Šramka v roku 2000 na Ústavný súd, ktorý jej žiadosť zamietol pre zjavnú neopodstatnenosť ( vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 68/2011 ) .

- Tá istá pani Keltošová podala vo veci kritiky pozemkov žalobu aj na Okresný súd Bratislava IV na ochranu osobnosti , kde spor vedený pod číslom spisu 7C/52/2011 OS BA IV . Tento spor vyhrala , napriek tomu , že jej Ústavný súd v prípade žaloby založenej na kritike lacného výpredaja tých istých pozemkov nevyhovel pre zjavnú neopodstatnenosť .

- Pán poslanec Olekšák , ako jeden z hlavných organizátorov predaja pozemkov obvinil na súde bývalého poslanca Lamača za kritiku lacného výpredaja tých istých pozemkov , ktorý sa vlečie už od roku 2011 a nie a nie ho skončiť , lebo sa Olekšák zas skrýva za záujmy mocných šedých eminencií , ktoré na kúpe pozemkov ušetrili viac peňazí ako bol v roku 2007 objem celoročného rozpočtu MČ Bratislava – Lamač. Že by to bola len náhoda? Je to spor vedený pod č. spisu 25C /179/11 na súde Bratislava IV. Olekšák prvostupňový súd vo veci prehral, ale sa odvolal na krajský súd. Nuž ak ekonomický inžinier Olekšák oidporučí a 2x hlasovaním odsúhlasí lacný výpredaj pozemkov pod výstavbu podnikateľského megacentra Bory mall http://www.borymall.sk/sk/uvod pozemky ako „poľnohospodársku pôdu a pasienky“ aj keď vie, že sa tam ide stavať a nie pestovať plodiny, je to aspoň trošku čudné . Priekupník kúpil za lacno (za 500 Sk/m2 a darček) , aby to neskôr predal spoločnosti BORY,a.s. so ziskom (asi za 2500 Sk/m2) Zisk nemala Bratislava, nemal ju Lamač ale priekupník. S tým sa Olekšák zásadne nechváli, hoci to bol údajne rekordne najlacnejší výpredaj pozemkov v chotári Lamač za celé jeho dejiny.

 

7) Ďalším Olekšákovým výsledkom v neprospech občanov je Olekšákova dlhodobá podpora záujmov firmy BES,s.r.o., ktorá dodáva teplo do systému centrálneho zásobovania teplom Lamača . Firma kupuje od spriaznenej firmy Enerbiz,s.r.o. veľmi predražený plyn a zarátava predraženie do ceny tepla pre občanov, čím občanov preukázateľne poškodzuje. Firma BES,s.r.o. dlhodobo a opakovane porušuje príslušnú Zmluvu . Viď https://danielvalentovic.blog.sme.sk/c/467464/obyvatelia-mestskej-casti-lamac-platia-za-predrazene-teplo.html Od roku 2005 nebola zo strany Mestskej časti vykonaná žiadna podrobná kontrola hospodárenia firmy BES,s.r.o. v zmysle článku 5.3.1 príslušnej Zmluvy, najmä zásluhou poslanca Olekšáka, ktorý kritizoval akékoľvek žiadosti zo strany občanov o vykonanie kontroly od roku 2005 do roku 2017, kedy bola vykonaná formálna kontrola s nepravdivými závermi jednostranne a nepravdivo vychvaľujúcimi firmu BES,s.r.o, ktorých nepravdivosť sa dá vecne preukázať verejne dostupnými listinnými dôkazmi dostupnými na MF SR a v materiáloch predložených na rokovanie poslancov MZ Lamač. Občania dali v kontexte nedodržiavania Zmluvy firmou BES,s.r.o. , za viaceré ostatné roky , poslancom aj starostovi celkove cca 95 písomných otázok a 20 stranovú analýzu porušovania Zmluvy založenú na účtovných uzávierkach a správe audítora , no doteraz nedostali žiadnu odpoveď . Predseda finančnej komisie Olekšák nazýval občanov oprávnene kritizujúcich konanie firmy BES,s.r.o „klamármi“ , „konšpirátormi“ a inými hanlivými prívlastkami. Ako člen redakčnej rady časopisu Lamačan nedovolil uverejniť reakcie ním nepravdivo obvinených a zosmiešnených občanov, hoci svoje články podali cez protokol zriaďovateľa časopisu MČ Lamač. Len na okraj môžeme spomenúť, že firma BES,s.r.o navyšuje jednotkové ceny za teplo omnoho prudším tempom ako prebieha inflácia , no nájomné za prenajatý majetok v práve Lamača na ktorom podniká platí prakticky konštantné od roku cca 2013 . Lamač vysúdil malú časť tak vzniknutých nedoplatkov, no BES,s.r.o asa proti rozsudku odvolala. Možno povedať, že Olekšák podporuje veselé oberanie občanov Lamača o peniaze firmou BES,s.r.o . Asi vie prečo tak činí , no v jeho „politologických samochválach“ sa to nedočítate tak isto ako sa nikde nedočítate o jeho psychiatrických diagnózach, na základe ktorých sa liečil cca mesiac na psychiatrii , kde ho musela doviesť polícia, lebo asi kohosi ohrozoval.

Nuž ale čo si pomôžeme, je demokracia, zneužitím populistických techník sa do samosprávy dostanú aj ľudia ako Olekšák, ktorí sa preukázateľne liečili na psychiatrii a ktorí urputne pred verejnosťou zatajujú skutočné svoje činy poškodzujúce samosprávu aj občanov...

Bez pomoci novinárov, ktorí berú svoje povolanie vážne a ktorí nadobudnú odvahu chrániť radových občanov , budeme trpieť pod zlobou a svojvôľou podobných ľudí ako je mestský a miestny poslanec Mgr. Ing Radoslav Olekšák ... Naozaj chcú mať Lamačania starostu, ktorý cca mesiac preležal na psychiatrii. Ak ho chcú mať, môžu si ho zvoliť v novembri 2018, ale nemusia...

Podľa platného zákona o ochrane osobných údajov boli Olekšákom obvinení poslanci MZ , (ktorí sa zdržali hlasovania pre nedostatok podkladov) presne určené osoby aj pre Piťovcov – lebo zápisy obsahujúce informáciu o tom ako kto menovite hlasoval v danej veci a aj audio záznamy z rokovania MZ sú verejne dostupné.

Podrobnosti věřejně známých, ale pečlivě zatajovaných činů městského poslance byly zveřejněny nblogu SME.sk

Článek naleznete také v PDF formátu zde

Hodnocení článku
Hodnotil 1 čtenář průměrem 5 bodů z pěti
Čtěte také: RTVS: Výstava těl Body the Exhibition – „Naozaj je všetko v poriadku?“
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi