Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
O rubrike Verejné záležitosti

Existujúce právne a spoločenské systémy v určitých ohľadoch zlyhávajú a je potrebné, aby sa občania sami angažovali v ich náprave, aby pôsobili v prospech obyvateľov a životného prostredia. Radi by sme pomocou tohto projektu umožnili ľuďom, aby nadväzovali spojenie a vzájomne sa inšpirovali, podporili a spoločnými silami zastavili objavujúce sa deštruktívne javy. Slovenská republika, ale aj Európska Únia sa hlási k demokratickému usporiadaniu spoločnosti. Avšak demokracia môže fungovať len za predpokladu, že každý občan využíva svoje práva podieľať sa na správe vecí verejných...

celý článek
archiv (1)
Logotyp Vox Populi