O rubrike Zdravie

23.04.2018 - Vox Populi
počet přečtení: 839
vytvořeno 23.04.2018, upraveno 23.04.2018


   

„Zdravie je ako dobrý priateľ.

         Nevážiš si ho, kým o neho neprídeš.“

                                                                                                                                       - tradičné porekadlo.

 


zdravi

Čo je to zdravie a ako si ho ochrániť? Čo spôsobuje choroby a ako sa môžem uzdraviť?

Patríte k ľuďom, ktorí nechcú pasívne čakať na to, až ich niekto vylieči? Nechcete len pasívne pozorovať, aké vplyvy prostredia na váš organizmus preváži? Alebo nechcete nečinne prizerať zhoršovanie vášho zdravotného stavu? Chcete, aby váš život bol v každom okamihu aktívnej a plnohodnotný alebo aspoň najlepšie, aký môže byť?

V tejto rubrike dáme priestor informáciám, podnetom a inšpiratívnym skúsenostiam, ktoré vám v tom môžu pomôcť.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) definuje zdravie ako "stav komplexné fyzickej, duševnej a sociálnej pohody - nielen neprítomnosť choroby a slabosti". Podľa tejto definície je nezdravých asi 70 - 95% populácie!

K vysokému percentu nezdravých ľudí prispieva zrýchlené životné tempo, stres, nečistoty v ovzduší a vo vode, ale aj zlé stravovacie návyky.

Čo môžeme urobiť pre svoje zdravie

Zdravie nie je trvalý a nemenný stav, ale dynamický proces, kedy na seba navzájom pôsobia myslenie, životný štýl, organizmus a prostredie. Ide zároveň o schopnosť vyvažovať zmeny v prírodnom kolobehu a schopnosť sa im prispôsobiť.

Pokiaľ si človek uvedomuje hodnotu zdravého života, môže odhaliť svoju jedinečnú úlohu a zodpovednosť, ktorú má pri formovaní vlastného zdravia. Môže dôjsť k uvedomeniu si vzťahu príčiny a následku, vzťahu medzi mysľou, správaním a telom. Využívajme storočiami preverené vedomosti v prospech svojho zdravia!

 

 Z hlavných tém rubriky

  • Právo na život a na zdravie v súvislostiach (zdravé životné prostredie, voda, vzduch, pôda, zdravé potraviny, prístup k zdravotnej starostlivosti a jej kvalita, ochrana zdravia, legislatíva v zdravotníctve, v EÚ, ďalej povinné očkovania, obmedzenia používania bylín, darcovstvo orgánov , plusy a mínusy modernej medicíny choroby a spôsoby liečby, nové liečebné poznatky a postupy, bioetika, práva a povinnosti lekárov, práva pacientov, eutanázie, interrupcie ....).

  • Čo môžeme urobiť pre svoje zdravie?

  • Zdravý životný štýl, prevencia, duševné zdravie, múdrosť storočiami preverených liečebných systémov, alternatívne spôsobmi liečby.

 

Zapojte sa. Posielajte podnety a návrhy na spoluprácu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami už prepojili!

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také:
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi