O rubrike Kultúra

23.04.2018 - Vox Populi
počet přečtení: 1447
vytvořeno 23.04.2018, upraveno 23.04.2018


   

                    „Kultúra je dušou národa.“

                                                                                                               - citácie z knihy 9 komentárov.

 


kultura

Dnešná spoločnosť sa do veľkej miery sústreďuje na maximálnu konzum. Prebúdza sa však tiež vlna návratu k duchovným hodnotám a silnie ľudská potreba návratu k prírode. V tejto rubrike budeme diskutovať práve o týchto témach a protikladoch, pýtať sa po ich dôsledkoch a hodnotiť, ktorá cesta je pre spoločnosť hodnotnejšie a v dlhodobom horizonte lepšie.

Slovo kultúra má niekoľko významov. V užšom poňatí je súborom vybraných a tvorivých ľudských činností, ako sú napríklad literatúra, umenie, divadlo, náboženstva alebo vzdelávanie. V širšom zmysle, najmä v spoločenských vedách, je kultúra považovaná za systém všetkých významov, činností a vzorcov správania, ktoré si človek osvojuje ako člen spoločnosti, kde sa táto kultúra pestuje a odovzdáva.

Každá spoločnosť má nejaké absolútne hodnoty, ktoré motivujú jednotlivca i spoločenské celky k určitému správaniu. Európska kultúra začlenila mnohé prvky kresťanstva do zákonov, literatúry a umenia. V zákonných alebo etických normách sa ešte donedávna zreteľne odrážali princípy z biblického desatora prikázaní, ktorá vyhradzujú určité etické či morálne hranice pre správanie človeka v spoločnosti.

Súčasná globálna konzumná spoločnosť začala spoločenskej hodnoty vnímať odlišne. Situácia v určitých ohľadoch došla do bodu, kedy ľudia dokonca strácajú reálny pojem o donedávna uznávaných tradičných hodnotách - manželské etiky, partnerské etiky alebo medziľudských vzťahov. Všadeprítomná reklama udáva smer vývoja spoločnosti k hodnotám materiálnym či emocionálnym na úkor hodnôt duchovných a racionálnych.

Poďme si spoločne vziať to lepšie z hlbokej studnice poznania rôznych kultúr.

 

 Z hlavných tém rubriky

  • Chápanie hodnôt skôr, dnes a v budúcnosti

  • Príklady hodné nasledovania

  • Tradičné kultúry a ich hodnoty

  • Ako kultúra pozdvihuje ducha a udržiava morálne hodnoty

 

Zapojte sa. Posielajte podnety a návrhy na spoluprácu.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa s nami už prepojili!

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také:
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi