Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Benda: Příběh, který je nám předkládán, vůbec nepokládám za příběh o právech gayů a leseb. To je příběh kulturní války…

„Ty debaty, které kolem toho probíhaly, byly velmi podobné jako dnes a všichni, kdo to prosazovali, včetně všech těch aktivistů, ujišťovali: V žádném případě se nechceme bavit o adopcích, v žádném případě se nechceme stavět na roveň manželství. My chceme mít pouze uzákoněné své vzájemné vztahy. My chceme tento respekt společnosti a chceme, abychom měli navzájem nějakým způsobem upravená práva. To bylo v roce 2006.“ Průměrný počet uzavřených registrovaných partnerství je od nejnižšího čísla 177 do rekordního roku 2016 v počtu 336 za rok. Někde mezi 0,39 % a 0,66 %. „To, co se celou dobu vykládalo, jak to potřebuje pomoci značné části našeho obyvatelstva, nic takového se neodehrálo,“ uvedl poslanec Marek Benda...

celý článek
image
Prasata nesoucí kříž na transparentech před vídeňskou katedrálou jsou „obrazem amorálních církevních prelátů,“ říká vzbouřený patriarchát

Již několik let do redakce docházejí dopisy od takzvaného Byzantského katolického patriarchátu, který kritizuje morální a duchovní úpadek konkrétních členů katolické církve a tvrdí, že jejich chování je „vzpourou proti učení Ježíše Krista“ a vzpourou proti božím přikázáním. Chtěl jsem o této skupině konečně zjistit něco více...

celý článek
image
Velikonoce, Bůh a Ježíšova duchovní cesta

Jaro, znovuzrození přírody jako symbol zmrtvýchvstání a tedy nesmrtelnosti duše, která žije dále po smrti lidského těla. Oslavy Velikonoc s sebou nesou celouřadu tradic a zvyklostí. Jsou pro lidi příležitostí se navzájem navštívit a popovídat a připomenout si také duchovní stránku člověka a okolního světa. Západní kultura, která byla nejvíce ovlivněna Židovskou a Křesťanskou vírou, a tedy Biblí, Starým a Novým zákonem nebo vzpomínkami žáků na život a myšlenky jejich učitele Ježíše, které sepsali v takzvaných Evangéliích. Často se skloňuje křížová cesta a Ježíšovo utrpení. Podstatou jeho učení je však důraz na dodržování morálních hodnot, duchovní a hlubší pohled na okolní svět a tříbení charakteru, ale také boj proti zlu...

 

celý článek
image
Otče náš, takto sa cítim a prosím o silu!

Igor Bukovský ponúka modlitbu „Otčenáš“, ktorá je možno zrkadlom súčasnej situácie v spoločnosti a jeho snahy byť nejako aspoň niektorým ľuďom na úžitok. Otče náš, ktorý si na nebesiach, keďže sa každá ľudská predstava mýli v tom ako vlastne vyzeráš a kde sú tie Tvoje, nie naše, nebesia, až príliš často zabúdame, ako veľmi presahuješ naše myslenie a naše schopnosti. Tvoj Majestát a Tvoja Existencia je pre mňa tajomstvom, ktoré vyvoláva bázeň, ale ktoré ma neustále priťahuje. Tak posväť sa meno Tvoje pred celým vesmírom a celým Stvorením, aby sme ho my nekrivili svojimi falošnými predstavami a hlúpymi rečami o Tebe. Kam sa len pozriem, vidím a počujem zázraky, na ktorých stojí to všetko, čo si stvoril z ničoho...

celý článek
image
Dokumentární film: Když přichází mor – zákonitosti, které doprovázejí epidemie v průběhu staletí

Objevují se z nenadání a mizí beze stopy. Epidemie jsou staré jako sama civilizace, ale nepřestávají být záhadné. Nový dokumentární film „Když přichází mor“ hledá zákonitosti doprovázející epidemie. Když se podíváme zpět do historie a prozkoumáme literaturu, mýty a výtvarné umění, začne se vynořovat vzorec…

celý článek
archiv (5)
Logotyp Vox Populi