Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
V Hong Kongu se už zatýká podle nového zákona. Model „spravedlnosti“ podle čínského režimu

Čínský režim (Komunistická strana Číny) vydal takzvaný nový „zákon o národní bezpečnosti“, který má platit na území města Hongkongu. Zákon však neprošel zákonodárným systémem Hongkongu a byl městu v podstatě vnucen, čímž byla podle expertů v podstatě ukončena nezávislost města na pevninské Číně a režimu v Pekingu. Hongkongská policie provedla 1. července 2020 první dvě zatčení na základě nového zákona...

celý článek
image
Justiční vražda doktorky Horákové - výročí, které varuje i před dnešními totalitními režimy

Doktorka Milada Horáková, oběť justiční vraždy během komunistických politických procesů v 50. letech minulého století. Zemřela kvůli vykonstruovanému obvinění ze spiknutí a velezrady. Ve vězení byla fyzicky mučena a nucena naučit se předem předepsanou výpověď. Kvůli své neústupnosti během soudního procesu se stala symbolem odporu proti totalitní moci tehdy vládnoucí komunistické strany. Jednalo se o skandální proces, který podnítilo a řídilo vedení Sovětského svazu v Moskvě. Její vražda byla odsouzena řadou tehdejších světových osobností...

celý článek
image
Kam mizí svoboda rozhodovat sám o sobě - svém těle, zdraví a majetku?

V dnešní době roste počet lidí, kteří chtějí sami rozhodovat o svém zdraví, investování svých peněz, které si poctivě vydělali, a způsobu jakým se budou léčit či udržovat v dobré kondici. Otázka zní: „Mohu normálně žít, pokud budu chtít sám rozhodovat o svém zdraví, investování svých peněz, které si poctivě vydám, a způsobu jakým se budu léčit či udržovat ve zdraví?“ Z praxe můžeme bohužel vidět, že takové „svobodné chování“ a odpor vůči nařízením budou státní úřady stíhat, soudit a omezovat. Chtěli jsme opravdu těmito opatřeními docílit takové situace?...

celý článek
image
Předseda Senátu Vystrčil: Na Tchaj-wan pojedu kvůli obraně hodnot a spolupráci

„Na Tchaj-wan pojedu a mám pro to dva důvody. Tím prvním je, že jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska našeho hospodářského rozvoje, ekonomického rozvoje, rozvoje vzdělání, vědy, kultury... Z hlediska toho, jak se demokratické země k sobě mají chovat a co má český Senát a předseda Senátu dělat, abychom komunikovali a spolupracovali s těmi, kteří jsou ochotni býti našimi skutečnými partnery,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Druhý důvod je paradoxně důvodem vnitrozemským, vnitrostátním. Během té debaty o mé cestě na Tchaj-wan se ukázalo, že se nám sem do České republiky vrací ten hodnotový střet, který jsme v roce 1989 vítězně vybojovali. To znamená je to střet mezi základními hodnotami a principy na kterých fungujeme: suverenita, nezávislost, vláda práva, svoboda, demokracie s něčím co jsem nazval počítání grošů.“

celý článek
image
Protikorupční skupina Rady Evropy: Česká republika je v boji proti korupci „celkově neuspokojivá“

Protikorupční skupina GRECO vydala průběžnou zprávu o prevenci korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům v zemích Evropské unie. Česká republika je podle zprávy GRECO z 6. prosince 2019 v protikorupčních opatřeních na „velmi nízké úrovni plnění doporučení“ a v tomto ohledu souhrnně označuje situaci boje proti korupci v ČR jako „celkově neuspokojivou“. Mezi 42 zeměmi, které skupina GRECO podrobila šetření, vyšla Česká republika jako nejhorší ze všech, neboť se jí podařilo z celkových 14 doporučení implementovat pouze jediné...

celý článek
image
Nastupující totalita: Soud maří žaloby občanů na přehnaná opatření proti epidemii. Otcové nesmějí k porodu, podnikatelé krachují...

„Soud svým rozhodnutím vybízí ministerstvo k libovolným zásahům do lidských práv a svobod a ujišťuje jej, že se nemusí bát soudního přezkumu, pokud svá opatření bude pravidelně rušit a znovu nahrazovat podobnými,“ vysvětluje absurditu soudního výkladu Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv. „Ústavní soud už v roce 2002 zatrhl praxi, že by se správní orgán mohl vydáváním nových opatření tohoto druhu zbavit soudního přezkumu. Nedokáži si vysvětlit, proč nad tímto rozhodnutím Městský soud v Praze zavřel oči, přestože jsme na něj poukazovali. Každopádně při porodu, který proběhne v některém z následujících dnů, u sebe rodička nebude mít partnera – ten bude sedět v mrazu před nemocnicí, aby jí a dítěti byl co nejblíže,“ uvádí advokát Ondřej Pecák...

celý článek
image
Epidemie: Nařízení vlády byla žalována u soudu. Vláda je zrušila a vzápětí stejná nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví

Advokát David Zahumenský podal 17. března 2020 Městskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy vydané vládou a ministerstvem zdravotnictví. Navrhovatelka se obává nepřiměřeného omezování lidských práv v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy koronaviru. „Dnešní státy si umí poradit s nemocí, aniž by totalitně zasáhly do lidských práv a svobod,“ uvádí návrh s odkazem na řešení, která zevedli Jižní Krea nebo Tchaj-wan...  

celý článek
image
Vědí vůbec advokáti a další právnické profese, kde je jejich místo ve společnosti?

Kdo či co zavinilo současnou epidemii koronaviru, která začala zřejmě v čínském městě WU-CHAN na sklonku roku 2019, způsobila celosvětové obecné ohrožení, zda příčinu a zavinění někdo vyšetřuje, pokud ano, kdo, pokud nikoli, z jakého důvodu a podáváme tímto veřejný podnět příslušným orgánům k zahájení šetření. Právnické profese jistě vědí, co mají dělat z úřední povinnosti.​ Kdo v České republice zavinil pozdní informování občanů ČR o epidemii koronaviru v Čínské lidové republice (zkr. ČLR) a z jakého důvodu nebyla již v lednu 2020 přijata v ČR opatření vůči občanům přicházejícím do ČR z ČLR, včetně letů z ČLR do ČR, na úrovni národní, ale i na úrovni EU...

celý článek
image
Čaputová: Kauza Gorila je synonymem politické korupce celé jedné politické generace

Kauza Gorila, ktorej nahrávka dnes bola zverejnená, je synonymom politickej korupcie celej jednej politickej generácie. O tom, ako ťažko sa s ňou vyrovnávame, svedčí fakt, že sa neuzavrela ani počas fungovania piatich vlád. Rozhovor bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom a prepisy správ z Threemy naznačujú bezprecedentné zneužitie justície...

celý článek
image
Za bídný stav justice v ČR mohou politici, neplní totiž své povinnosti vůči voličům

Soudci, předsedové soudů a další funkcionáři soudů, exekutoři, státní zástupci, insolvenční správci a další osoby lidem zvolení v řádných volbách nebyli, jsou pouze do svých funkcí dosazováni bez jakékoli kontroly lidem a v zásadě jsou i mimo jakoukoliv reálnou kontrolu lidu a lidem volených zástupců, ačkoli mají obrovské pravomoci. Zákonodárci svěřili prezidentovi a ministru spravedlnosti možnost podat kárnou žalobu proti soudcům. Prezident a ministr spravedlnosti jsou tak jediní voleni zástupci lidu, kteří tuto pravomoc mají a mohou tak vykonávat vůli lidu...

celý článek
1 2 3 4 ►►
archiv (34)
Logotyp Vox Populi