Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Istanbulská úmluva, vnese do společnosti rozpory a bude vytvářet další problémy, říkají experti

Istanbulská úmluva sama o sobě neříká nic jiného, než to co už má každý evropský stát dávno ve své legislativě. Buďto je pro zemi jako je Česká republika úplně zbytečná, a poté nemá smysl ji ratifikovat nebo obsahuje něco, co není vidět na první pohled. Zejména zástupci Konzervativní strany poukazují na to, že Istanbulská úmluva ve skutečnosti protlačuje do právního řádu zemí Evropské unie "genderovou politiku"...

celý článek
image
Listina základních práv a svobod

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod...

celý článek
image
Novela transplantačního zákona má zamezit spoluúčasti na zločinech. Vláda ji s odůvodněním zamítla

Novela transplantačního zákona je podle navrhovatelů a hlavních tvůrců (poslanec Mikuláš Peksa se senátor Marek Hilšer) především reakcí na situaci v Čínské lidové republice, ke které se nedávno vyjádřil také mezinárodní tribunál v Londýně. Pod návrhem novely transplantačního zákona je podepsáno celkem 21 poslanců. Šestnáct za Pirátskou stanu a čtyři za TOP 09. Vláda vydala k návrhu novely zákona nesouhlasné stanovisko s věcný vysvětlením...

celý článek
image
Bitva z poza vězeňských mříží za spravedlnost a osvobození pokračuje!

Zemědělec Martin Malý odsouzený na základě domněnek na 7 let kriminálu natvrdo pokračuje dál v boji. Má již odsezený cca 1 rok kriminálu a Nejvyšší soud ČR se ho nezastal. Redakce VoxPopuli obdržela usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2019, kterým Nejvyšší soud zemědělcovo dovolání odmítl. Jenže dotyčné usnesení je velmi nepřesvědčivé a celý proces pana M.M. v rozporu s mezinárodním i národním právem, jak ukazuje podaná ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR ve věci. Jde zřejmě o tak závažná pochybení soudů v dotyčné věci, že demonstrující za nezávislost justice by měli důsledně zvažovat, za koho a v čí prospěch vlastně demonstrují...

celý článek
image
Novela insolvenčního zákona a přetrvávající související nedostatky v legislativě

Novela insolvenčního zákona nově dlužníkům umožní bránit se sporným a nezákonně navýšeným pohledávkám. Účelem novelizace bylo odstranění vad insolvenčního zákona. Původní úprava zákona dlužníkům znemožňovala jakoukoli obranu v případě, že si zajištěný věřitel přihlásil pohledávku spornou nebo nemravně či nezákonně navýšenou...​

 

celý článek
image
Je demokracie v ohrožení?

Kniha profesorů Stevena Levitského a Daniela Ziblatta (oba USA) s názvem v českém překladu „Jak umírá demokracie“ velmi čtivou, poutavou formou na základě faktů analyzuje stav demokracie ve světě v zásadě až do současnosti, definuje na základě důkazů a dlouhodobých pozorování mimo jiné čtyři klíčové indikátory autoritářského chování v jednotlivých zemích, kterými jsou: Odmítání (nebo chabá podpora) demokratických pravidel hry, popírání legitimity politických oponentů, tolerance nebo povzbuzování násilí, připravenost omezit občanská práva svých oponentů, a to včetně médií...

celý článek
image
Pletichy pana poslance a advokáta JUDr. Pletichy, aneb advokáti sobě

K další výrobě legislativních zmetků v zákonodárných sborech. Česká republika a její justice a zákonodárné sbory již delší dobu přitahují pozornost organizací, které se zabývají kvalitou justičního systému a legislativního procesu. Bohužel trend nastoupený okolo roku 2000 v ČR směřující k postupné erozi práv občanů ve prospěch nárůstu povinností, zákazů, příkazů a nařízení nabral po podzimu 2013 zrychlené tempo. Lze vysledovat, že tento zhoršující se stav je dán některými okolnostmi, mezi které patří zejména...

celý článek
image
Nezávislý a nestranný trestní soud naložil zemědělci v severních Čechách 7 let kriminálu natvrdo na základě domněnek

Neznalost, lajdáctví či objednávka? Orgány činné v trestním řízení v severních Čechách se „vyznamenaly“. Jde o pozemky či o něco (někoho) jiného? V létě 2017 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (předseda senátu Mgr. Jan Michanka, přísedící PaedDr. Jitka Krausová, JUDr. Jaromír Jahoda) byl odsouzen k 9-ti letům kriminálu natvrdo obž. M.M., zemědělec ze severních Čech, vlastnící stovky hektarů půdy v Severních Čechách. Prý si měl dle obžaloby objednat „dání lekce“ současnému příteli bývalé přítelkyně. Laik by si řekl, dobře mu tak, objednal si zbití někoho, ten někdo byl skutečně ošklivě zbit, tak ať pachatelé jdou pykat...

celý článek
image
Unie příznivců TČM: připravovaný zákon o léčitelství je střet zájmů a diskriminuje

UPTČM: Zákon o léčitelství by diskriminoval tradiční čínskou medicínu a další obory jako ajurvéda, homeopatie aj. označováním za léčitelství. Předkladatelé zákona o léčitelství se podle Unie příznivců TČM dopouští střetu zájmů. Unie příznivců Tradiční čínské medicíny se ohrazuje i proti odmítání poskytnutí informací v této věci a upozorňuje na porušení Listiny základních práv a svobod a Listiny základních práv EU - rovnost před zákonem, právo na spravedlivé řízení, právo na účinný opravný prostředek a právo nebýt diskriminován...

celý článek
image
Případ okradené švýcarské občanky důchodkyně

Údajný nový majitel bytu sám v doprovodu urostlých chlapíků přišel naplnit výhrůžku, že bez soudního rozhodnutí vyhodí důchodkyni z bytu, který řádně vlastnila. Proslýchá se, že za útokem na důchodkyni stojí vlivná advokátní kancelář Mgr. V.P. z Prahy. JUDr. Michaela Sobolová a Mgr. Lucie Jindrová vyhodnotili ovšem případ tak, že nechali obvinit důchodkyni z údajného neoprávněného užívání (vlastního) bytu. Soudy naštěstí zareagovaly duchapřítomně a v souladu se zásadou spravedlnosti nesmyslné trestní řízení proti důchodkyni zastavily. Ovšem proti soudu se nesmyslně postavil náměstek Nejvyššího státního zástupce JUDr. Igor Stříž. Případ mimo jiné ukazuje, jakou mají státní zástupci neomezenou, nekontrolovatelnou moc a jak svým lajdáctvím, v horším případě „objednávkou“ mohou poslat před trestní soud nevinného člověka a naopak skutečně podezřelé (dotyčnou nezvanou návštěvu osmi urostlých chlapíků a údajného nového vlastníka bytu p. Tomáše Berouška) naopak „přikrýt“ a nevyšetřovat, nestíhat...

celý článek
1 2 3 ►►
archiv (24)
Logotyp Vox Populi