Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
(Analytická zpráva) Ekonomika odběrů orgánů v Číně - 90% vybavení k transplantacím se dováží z Evropy a USA

Analytická zpráva českého nevládního projektu Institutu pro výzkum zločinů komunismu (IRCC) nazvaná Ekonomika odběru orgánů v Číně, aneb jak se na nedobrovolných odběrech orgánů v Číně podílejí společnosti a lékaři v demokratických zemích. Zpráva zjišťuje, že prakticky všechny známé farmaceutické firmy, firmy z oblasti prezervace orgánů, ale i s lékařskými roboty, s diagnostikou, a mnohé další, podporují svými přístroji tamní transplantace. Čína je importuje ve velkém množství a čínský transplantační průmysl je na nich závislí. Více než 90% vybavení se do Číny importuje...

celý článek
image
Globální zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) o tradiční a doplňkové medicíně 2019

Tradiční a komplementární medicína je důležitým a často podceňovaným zdravotním zdrojem s mnoha aplikacemi, zejména v oblasti prevence a léčbě chronických onemocnění souvisejících se životním stylem, a při uspokojování zdravotních potřeb stárnoucích populací. Mnoho zemí se snaží rozšířit pokrytí základních zdravotních služeb v době, kdy očekávání spotřebitelů v otázkách péče rostou a náklady na ni stoupají a většina rozpočtů buď stagnuje nebo se snižuje. V souvislosti s jedinečnými zdravotními problémy 21. století, dochází k oživení zájmu o T&CM...

celý článek
image
VIP NOviny: Podle průzkumu Tima Ferrise, 80% úspěšných lidí medituje

Nedávno jsem četl knihu od Tima Ferrise s názvem Nástroje Titánů, který udělal rozhovor se 120 úspěšnými lidmi. Při rozhovoru s těmito lidmi zjistil, že kolem 80% jich dělá různé druhý meditací, nebo jiných duchovních cvičení, která jim pomáhají navodit fyzickou a psychickou pohodu...

celý článek
image
Unie příznivců tradiční čínské medicíny kritizuje „špatný zákon o léčitelích“

Připravovaný zákon o léčitelích, který má podle zadavatelů zahrnovat i čínskou medicínu, považují odborníci za velmi špatný. Česká republika by se měla podle strategie WHO připravovat na zpřístupnění tradičních medicíny pacientům v rámci veřejného zdravotnictví. Oproti tomu zde vzniká zákon z pera ministerstva zdravotnictví, který by poskytování těchto zdravotních služeb spíše zkomplikoval...

celý článek
image
WHO chce čínskou medicínu zahrnout do systému zdravotnictví. ČR z ní dělá léčitelství

Tradiční čínská medicína a její osud je Česku v ohrožení. I přes její mezinárodní úspěchy a respekt i podporu WHO má v ČR spadat pod léčitelství, bez možnosti být „zdravotní službou“. Přitom ještě na podzim roku 2017 byla zařazena na seznam nelékařských profesí. Tím získala v zákonu status, který by umožnil terapeutům i studium na vysokých školách. V říjnu 2018 byla čínská medicína ze zákona způsobem vzbuzujícím oprávněné pochybnosti vyškrtnuta. Její přesun mezi léčitele má umožnit připravovaný zákon z pera Ministerstva zdravotnictví. Narychlo ušitý text přitom podle kritiků negarantuje žádné vzdělání terapeutů a pokud by začal platit, velmi zkomplikuje jejich provoz...

celý článek
image
Příznivci Tradiční čínské medicíny se postavili v ČR na odpor svévoli zákonodárců

HABEAS CORPUS zažaloval u soudu chybějící a vadné náležitosti senátního návrhu zákona navrhovatelů - senátorů Senátu Parlamentu ČR Aleny Dernerové a Vladimíra Plačka, vedeného jako senátní tisk č. 206, který byl Senátem usnesením č. 360 v hlasování č. 41 schválen jako senátní návrh zákona, kterým byly vypuštěni ze zákonů č. 96 /2004 Sb. a č. 95 /2004 Sb. specialisté a terapeuti TČM. Senátorka Alena Dernerová a další funkcionáři budou muset zřejmě vysvětlovat u soudu některé zásadní skutečnosti...

celý článek
image
TČM: Kulatý stůl ve Sněmovně - Jak přistoupit k otázce tradiční čínské medicíny?

Pod záštitou pirátských poslankyň Dany Balcarové a Olgy Richterové uspořádali Piráti v pátek 14. září 2018 kulatý stůl k senátorské novele zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, která řeší tradiční čínskou medicínu a její místo v českém lékařském právu. Konkrétně tato novela vyškrtává dvě současná povolání – terapeuta čínské medicíny a specialistu čínské medicíny. Mezi vystupujícími byli zastoupeni zástupci odlišných názorů na dané téma a diskuse byla velice živá. V úvodní části každý z vystupujících představil stručně svůj úhel pohledu na věc...

celý článek
image
Anna Strunecká: Kolik dětí bude muset být ještě postiženo, abychom konečně přijali fakt, že hliník přítomný ve vakcínách může škodit?

Do popředí zájmu veřejnosti i odborníků se dostává problematika podávání vakcín, především u dětí. Stále větší počet lidí, rodičů, odmítá očkování pro své děti, především hexavakcínu. Argumentují tím, že očkování má vedlejší účinky, někdy velmi silné až fatální. Mimo jiné se hovoří o účincích hliníku, který je ve vakcínách přítomný proto, že zesiluje obranné účinky organismu vůči oslabeným virům, které jsou při vakcinaci vpraveny do organismu...

celý článek
image
Průlom v pohledu na alternativní medicínu

Informace o předání petice na podporu biotroniky do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR s počtem petentů přes 40 tisíc. Profesní komora Sanátor – svaz biotroniků Josefa Zezulky svolává tiskovou konferenci – Alternativní medicína (CAM) ve světě, 26. července 2018 v 10:30 hod. Soukenická 21, Praha. Petice reaguje na jednostrannou mediální kampaň zaměřenou proti alternativní medicíně. Chceme upozornit na zájem veřejnosti o alternativní medicínu, resp. Biotroniku Josefa Zezulky. Naším krátkodobým cílem je účastnit se legislativního procesu a přinést odborné i laické veřejnosti relevantní informace o stavu v této oblasti ve světě. Za tím účelem obdrží novináři nejnovější komplexní vědecky podložené informace ze světa...

celý článek
image
Vědkyně je přesvědčena, že našla lék na rakovinu

Mezi lety 2000 až 2015 Dr. Tungová a její tým výzkumníků analyzovali zdravotní stav 152 pacientů v konečné fázi rakoviny, kteří začali praktikovat Falun Gong. Jednalo se zejména o druhy rakoviny, které postihly játra, plíce, žaludek, genitálie, zánět konečníku a tračníku, slinivky/žlučovodu, jícnu a krve. Poté, co se tito lidé s rakovinou začali věnovat metodě Falun Gong, překročili počáteční prognózu očekávané délky života, již jim stanovili jejich lékaři, a žili dalších 56 měsíců – tedy až do publikování vědeckého výzkumu doktorky Tungové. V tomto období bylo 149 z 152 pacientů stále živých a zdravých...

celý článek
1 2 ►►
archiv (17)
Logotyp Vox Populi