Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Chystaný zákaz aloe: Odpověď ředitelství Evropské komise na stížnosti ve věci aloe

„Ráda bych Vás ujistila, že připomínky předložené v rámci mechanismu zpětné vazby, včetně těch Vašich, Komise náležitě zohlední, aby bylo zajištěno, že v dané záležitosti bude přijato co nejvhodnější opatření k řízení rizik,“ uvedla Sabine Jülicher, ředitelka odboru bezpečnosti potravin na DG SANTE. „Samozřejmě tato odpověď je velmi diskutabilní, neboť zřejmě nemáme relevantní možnost zkontrolovat jakým způsobem naše připomínky zohlední, a jaký bude finální statut jejich rozhodnutí.,“ uvádí spolek Habeas Corpus v reakci na odpověď. „Budeme pracovat na prověrce fungování kontrolních mechanismů nad činností Evropské komise a jejich úřadů. Dle našich dosavadních zjištění kontrolní mechanismy, pokud vůbec nějaké jsou, zjevně nefungují, a lobbisté si v Bruselu dělají co chtějí. Případu budeme věnovat i nadále zvýšenou pozornost.“...

celý článek
image
Milan Schirlo: Prodejci doplňků stravy často čelí nesmyslným nařízením EU nebo postupům SZPI

No, občas to není s úřady jednoduché. Nesmíme mluvit o tom, jak houby a byliny mohou lidem pomoci, jak účinkují, co dělají v lidském organismu. Respektive pro některé byliny (a dvě houby) existuje seznam „schválených zdravotních tvrzení“, která jsou ale ve většině případů zcela odtržena od reality. Evidentně je nevytvářel odborník, ale nějaký úředník. Čínská medicína má tisíciletou tradici. Ty účinky jsou vyzkoušené doslova na miliónech pacientů. Ví se přesně, co dělají. A v drtivé většině případů nemají negativní vedlejší účinky. A pak přijde úředník EU a šmahem tuto zkušenost zakáže předávat. Absurdní. Další specialitkou úředníků EU je seznam „nových potravin“...

celý článek
image
Poslanec Radek Holomčík: Absurdní situace v oblasti „nových potravin“

Politika takzvaných „nových potravin“ má svá úskalí a v poslední době se stává předmětem kritiky. Nová nařízení Evropské komise dopadají zejména na prodejce doplňků stravy, ale také na běžné spotřebitele, kteří se v důsledku toho nemohou k určitým doplňkům stravy dostat. Nedávno jsme popisovali případ zákazu doplňků stravy po staletí využívané houby outkovky pestré (coriolus versicolor), který se vyvinul v šest let trvající soudní spor. Také jsme se zmínili o protestech proti chystanému zákazu aloe vera a dalších rostlin. Zákaz platí například pro čaj „červené lapačo“ nebo cannabidiol (CBD)...

celý článek
image
Rozhovor o doplňcích stravy, bylinkách i státních regulacích v oblasti tradiční medicíny

Položili jsme paní magistře několik otázek zaměřených na její zkušenosti z praxe v Přírodní lékárně. Zaměřili jsme se také na současnou situaci v oblasti doplňků stravy, kterou ztěžují přibývající vládní nařízení a regulace. Dotknuli jsme se také situace alternativní medicíny v ČR, kterou silně potlačuje Ministerstvo zdravotnictví na popud představitelů takzvané Západní medicíny...

celý článek
image
Zpátky k jídlu: Konference o návratu od průmyslově vyráběných potravin k tradičnímu zemědělství

„České zemědělství je v krizi,“ říkají pořadatelé konference nazvané Zpátky k jídlu. Řešení vidí především v tom, že je třeba situaci přesně pojmenovat, říci co se děje a jak vážná situace je. „Chceme představit základní řešení. Chceme se propojit do hnutí, které nás od agrochemického a potravinářského průmyslu ničícího naši krajinu, vodu a zdraví, vrátí zpět k zemědělství a skutečnému jídlu.“

celý článek
image
Bylinkářem po celý rok s projektem „Síla pro život“

V podstatě se jedná o 12dílný on-line kurz pro začátečníky i pokročilé, ve kterém nabízejí školení pro sběr a používání bylinek, které rostou v zahradě nebo ve volné přírodě. Rodinný projekt Síla pro život se zabývá zejména bylinkářstvím. „Jsme zastánci a propagátoři udržitelného životního stylu. Upřímný a šetrný vztah k přírodě je pro nás samozřejmý,“ uvádějí autoři projektu...

celý článek
image
Co je RASFF - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva?

Co je Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)? Jednoduše každý členský stát Evropské unie (EU) je do systému zapojen. Každý stát vybral jeden státní úřad, který je do systému zapojený. Celé to řídí Evropská komise (EK), respektive jejím Generálním ředitelstvím zdraví a bezpečnosti potravin (DG SANTE). No a co má tedy tento systém řešit? Pokud úřady nějaké země objeví nebezpečnou poravinu nebo krmivo, mají za úkol podat o tom zprávu ostatním zemím EU, aby se o nebezpečné potravině vědělo a mohla se rychle zablokovat na celém území EU...

celý článek
image
Aloe: Orgány Evropské komise pokračují v zakazování tradičních bylin a přírodních látek…

V současnosti bylo opakovaně zaznamenáno již několik snah zneužívat zákonné procesy k zakazování prodeje tradičních bylin. K těmto zákazům, které postrádají smysl prospěchu pro spotřebitele, se propůjčují úřady působící v rámci Evropské unie (Například EFSA). Široce jsme pojednávali o zákazu léčivé houby Coriolus versicolor (Outkovka pestrá). Nyní se zaměříme na problém vznikající okolo Aloe vera (Aloe pravá). Objevil se návrh nového nařízení, jehož autorem je Generální ředitelství zdraví a bezpečnosti potravin (DG SANTE). Toto nařízení má potenciál narušit volný pohyb zboží a diskriminačně omezit některé spotřebitele. Mimo jiné jsou v předmětném návrhu uváděny konkrétní „problematické obsahové látky“, které jsou přirozenou součástí aloe a reveně (rebarbora). To by znamenalo zákaz všech produktů z těchto rostlin, které látky obsahují nebo financování dodatečných testů na přítomnost těchto látek v produktech, tedy další finanční náklady pro výrobce...

celý článek
image
Snažme se pochopit, proč jsme tady, o čem je život, společnost, jak fungují tělo a příroda. Kde děláme chyby a jaké máme vyhlídky. Dokud to jde

Žijeme v době, kdy největší cenu má včasné a pokud možno přesné sdílení dat, zkušeností, v horším případě pak informací. Ten, kdo je odkázán pouze na mainstream, už několik měsíců může čerpat pouze paniku a bezradnost. Žádné analýzy, žádné souvislosti, žádné reálné prognózy, jen příkazy a nařízení, přičemž je každých 14 dní vše jinak. V této chvíli je nadmíru důležité, jak jste si zvykli v posledních letech pracovat s daty a informacemi. Jaké jste objevili zdroje a souvislosti...

celý článek
image
Na pacienta jménem společnost by měla nastoupit spravedlnost

Jak se zrychluje tok událostí, nazrává čas otevřít zcela nové stránky o životě na této planetě v období, kterému někteří říkají Armagedon, jiní Zjevení Pravdy, další návrat Ježíše, mnozí prostě jen pandemie apod. Jak nesmírně hluboké a pro život každého z nás veledůležité souvislosti se za tím vším skrývají, si však uvědomují opravdu jen nemnozí. Díky vašim skvělým odezvám na mé článečky či různá vystoupení jsem se rozhodl zariskovat se svojí pověstí mentálně nenarušeného občana a vsadit na kartu duchovního probouzení naší společnosti, abych ze tmy národního nevědomí postupně mnohé z oněch souvislostí vytáhl na světlo Boží...

celý článek
1 2 3 ►►
archiv (29)
Logotyp Vox Populi