Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Sdružení SMIS publikovalo studii imunity český středoškoláků na COVID-19, do značné míry odolní vůči nákaze

Naše studie potvrdila, že velký podíl mladých lidí již byl v kontaktu s koronavirem a je do značné míry odolný vůči nákaze. Studenti s protilátkami přispívají k navození „kolektivní imunity“. Z dostupných publikací vyplývá, že u osob, které mají protilátky, je riziko reinfekcí po dobu minimálně 6-7 měsíců velmi nízké. Pokud reinfekci mají, pak probíhá bez příznaků a nebo jen s velmi mírnými projevy onemocnění...

celý článek
image
EK ani EMA nejsou schopny věrohodně odpovědět, proč protěžují očkování proti COVID-19 jako jedinou možnost na úkor přirozených a alternativních způsobů ochrany či posílení imunity

Evropská komis (EK) ani Evropská léková agentura (EMA) nejsou schopny věrohodně odpovědět na otázku, z jakého reálného důvodu protěžují očkování proti koronaviru COVID - 19 jako jedinou možnost ochrany jednotlivce a společnosti na úkor přirozených - alternativních způsobů ochrany či posílení imunity. Ze stále stejných informačních zdrojů stejných vlastníků médií, farmaceutických společností a globálních investičních fondů slyšíme stále stejnou písničku, abychom se dali očkovat proti koronaviru Covid-19, což prý je pro nás jediná a univerzální možnost ochrany a spásy...

celý článek
image
Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků analyzuje efektivitu a důsledky vládních opatření proti epidemii

„Jsme připravení sdílet své poznatky z praxe s lidmi, kteří řeší nastavení protiepidemických opatření. Domníváme se, že není třeba vytvářet nové instituce, pouze je nutné, aby odborné debaty nebyly umlčovány ideologickým křikem a aby se lidé, kteří své profesi skutečně rozumějí, dostali ke slovu,“ píší vědci ze SMIS...

celý článek
image
Očkování, nebo imunita? Diskutují imunologové Zuzana Krátká a Jiří Šinkora

SMIS je asi první sdružení odborníků – imunologů, mikrobiologů apod., které vzniklo jako určitá expertní protiváha provládním skupinám. Rozjeli neskutečnou akci – vyšetření protilátek proti covid-19 u našich dětí. Proč to nedělá stát, netušíme. Pokud můžete, podpořte jejich práci – bohužel, těmto lidem nezaplatí náklady ani stát ani pojišťovny ani výrobci PCR testů. (Č. ú. SMISu je: 1429500002/2700)

celý článek
image
Metodický přehled odborných studií: Nošení respirátorů může mít pro dospělé i děti řadu nežádoucích účinků (MDPI)

Analýza výslovně uvádí: „Náš přehled literatury ukazuje, že u zdravých i nemocných lidí může dojít k syndromu vyčerpání vyvolaného maskou (MIES) s typickými změnami a příznaky, které jsou často pozorovány ve vzájemné kombinaci, jako je … zvýšení oxidu uhličitého v krvi, snížení saturace krve kyslíkem, zvýšení srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku, snížení kardiopulmonální kapacity, dušnost a potíže s dýcháním, bolesti hlavy, závratě, snížená schopnost soustředit se, kožní léze a podráždění, celková vnímaná únava a vyčerpání.“

celý článek
image
Terapeut Pavel Jan Sobek - o proměně charakteru, cestě od nectností k ctnostem a smyslu života

Pavel Jan Sobek je terapeut, pedagog a lektor psychoterapeutických a motivačních kurzů. Je také autorem několika odborných knih s terapeutickou tématikou: Duše a její svět nebo trojdílná publikace Psychoterapie. Regresní terapii se věnuje od roku 2012. Jeho pomoc směřuje k motivování a pomoci člověku, aby na sobě začal pracovat, hledal klíč k řešení svých životních situací sám v sobě. Podstatnými body terapie, kterou nabízí je proměna charakteru a cesta od nectností, které se člověk může vlastní prací pokoušet přeměňovat na ctnosti. Věnuje se také praxi meditace a kontemplace. Na některé aspekty jeho terapií a jeho osobní pohledy a pochopení lidského života a jeho smyslu, jsme se zaměřili v následujícím rozhovoru, který mísí praktické zkušenosti s duchovními naukami a osobními zkušenostmi...

celý článek
image
Resetheus: Odůvodnění pro nařízení k nošení respirátorů se nezakládají na ověřitelných vědeckých důkazech

Asociace Resetheus, která prohlašuje, že se snaží o „obnovu základního vědeckého étosu, transparentnosti a akademické svobody ve výzkumu“, ve své zprávě zpochybňuje opodstatněnost vládních nařízení pro nošení obličejových masek (respirátorů) za účelem zabraňování v šíření epidemie wuchanského koronaviru a jeho mutací...

celý článek
image
Diskuze nad rozsudkem ESLP o povinném očkování a jeho dopadech

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) posuzoval případy šesti stěžovatelů, rodičů jejichž děti nebyly přijaty do školky, protože nebyly očkovány. Jeden ze stěžovatelů dostal pokutu za neočkování svých dětí. Soud spojil všechny stížnosti do jednoho případu a postoupil případ velkému senátu. Případ byl významný, protože měl ovlivnit přístup zemí Evropské unie k oblasti povinného očkování. Panelovou diskuzi nad rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva o povinném očkování v Česku a jeho dopadech pořádala Liga lidských práv...

celý článek
image
Chemik Vít Syrový: Budeme muset omezit používání chemie a vrátit se k tradicím

„Studoval jsem kdysi v Rakousku a dostal se tam na ekologické statky. Když jsem tamní hospodáře chválil za způsob jejich hospodaření, tak se divili a říkali, že nedělají nic zvláštního, že to je přece úplně normální způsob hospodaření, protože takto se choval jejich tatínek, dědeček a další předci,“ vzpomíná chemik...

celý článek
image
Názor: SÚKL ani EMA nevědí, zda očkování zastaví šíření viru

SÚKL, jako národní autorita, která kontroluje a uvádí léky na český trh tvrdí, že není známo zda vakcína Comirnaty od společností Pfizer-BioNTech zabrání šíření viru, ani jak dlouho bude účinkovat. To samé uvádí Evropská léková agentura (EMA) na svých stránkách. Na základě čeho někdo tvrdí, že vakcína je řešením pro ukončení šíření epidemie?...

celý článek
1 2 3 4 5 ►►
archiv (48)
Logotyp Vox Populi