Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Kniha: Tajemství a síla slova - Karel Kříž

Hlavním tématem této knihy jsou samozřejmě po-užívaná slova v našem mateřském jazyce,  ale též se svým obsahem dotýká témat, která nás přivedou i k dalším zamyšlením a důležitým uvědoměním. Velký vliv slova tak spatříme v mnoha jemných záchvěvech, které se dotýkají našeho citu, až po jeho mohutnou sílu působící všemi věky, národy i lidskými životy. Pokud půjdeme hovořit s různorodými lidmi o různých tématech ve společnosti, dostaneme se například až ke kořenům našeho slovastromu, k rozumu a jeho umu, k samotné vůli v našich slovech, ale též ke strachu, snům, ideálům, nad-dějům a zá-zrakům. Často též půjdeme abecedou, přes slovní druhy, významy slov, předpony a přípony, až k velice důležité a přehlížené koncovce NOST, jež skrývá tajemství a nečekané odpovědi. To vše a ještě mnoho dalšího najdete v této první knize na cestu do budouCTnosti...

celý článek
Odkazy

Níže naleznete seznam užitečných linků a kontaktů na stránky nebo experty v oborech rozebíraných v našich rubrikách.

celý článek
image
O rubrice Vzdělání

Jaká je kvalita současného vzdělávacího systému? Vyvíjí se v souladu s nejlepšími učebními přístupy nebo se konzervuje v zaběhaných kolejích? Jaké lidi tento systém vychovává a je potom taková společnost, kterou tito lidé vytvářejí, zdravá, morální a spravedlivá? Právě diskusi o těchto tématech má tato rubrika v různých ohledech podporovat. Vzdělání má nezastupitelný význam v celé společnosti, zasahuje do všech oblastí života a nejen proto se v hospodářsky vyspělých státech stává prioritou...

celý článek
archiv (3)
Logotyp Vox Populi