Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Dopis Pavla Fischera zástupci skupiny PPF

Firma Home Credit, kterou prezident republiky také zmiňoval, je dle veřejně dostupných rejstříkových informací nizozemským subjektem, a to obdobně jako samotný holdingový subjekt skupiny PPF. Považuji proto za logické, abyste se v souvislosti s prosazováním jejich zájmů v prvé řadě obrátil, pokud jste k takovému prosazování řádně zmocněn, na příslušné instituce Nizozemského království. V této souvislosti doplňuji, že je nemístné, aby firma Home Credit coby nizozemský podnikatelský subjekt využívala k prosazování svých zájmů v ČLR na prvém místě české ústavní činitele a české ústavní instituce...

celý článek
image
ČR: Senát odsoudil čínský režim za porušování lidských práv

Senátor Václav Hampl během jednání poznamenal, že dnešní jednání v Senátu je výsledkem spolupráce celé společnosti. Občané věnovali svůj volný čas a práci na pomoc jiným lidem, zorganizovali petici a obrátili se na senát o pomoc se silou 37 tisíc podpisů. Senátoři díky tomu podle senátora Hampla získali značnou podporu a hybnou sílu ohradit se na půdě Senátu proti zločinům, které páchá Komunistická strany Číny na občanech vlastní země...

celý článek
image
Elegantní Česko: Oživujeme to nejlepší z toho, co uměla tato země a její lidé

Elegantní Česko není Mission Impossible. Věříme, že je to Cesta, která si možná vyžádá delší čas, ale má velký smysl. Vytváříme prostor pro ty, kdo si nemyslí, že "hodnoty" jsou prázdné slovo. Studujeme původní materiály nejen z doby První republiky, máme videokanál na YouTube, organizujeme workshopy a přednášky, kde si každý může udělat svůj životní plán a podle toho se zdokonalovat v masarykovském duchu všestranné péče o sebe...

celý článek
image
Ubývá voda, mizí lesy, zničená půda a otrávené obilí

Je nutno si položit otázku, za jakou cenu bohatneme a zda to není na úkor něčeho či někoho. Máme zde milionáře, kteří berou ohledy na ostatní, na životní prostředí, zajímají se aktivně o stav země, ve které žijí a ve které podnikají, o stav věcí veřejných, o stav svobod a demokracie a neváhají postavit se skutky za správnou věc. Takové lidi je třeba chválit a brát si z nich příklad. Máme zde ale i řadu takových, kteří se řídí spíše zásadou „urvi, co můžeš, dokud to jde, ať to stojí, co to stojí, po nás potopa“...

celý článek
image
Epoch Times: Kdo byl Svatopluk Potáč?

Pohřbu Svatopluka Potáče v polovině září 2014 se zúčastnil bývalý český prezident Václav Klaus. Také jeden z nejbohatších Čechů Pavel Tykač. Přišel i někdejší generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) Milouš Jakeš spolu s bývalým šéfem Konsolidační agentury a členem bankovní rady České národní banky Pavlem Řežábkem a posledním předsedou Ústředního výboru Svazu socialistické mládeže Martinem Ulčákem...

celý článek
image
Holandské šachy s pohledávkami z Česka, aneb od Čalfy do Čalfy - 1. část, Holandská spojka

Budou muset JUDr. Bělina a jeho spojenci vysvětlovat? Je dosazení významného pochopa funkcionářů bývalého režimu JUDr. Jana Sváčka do vysoké pozice u Vrchního soudu v Praze signálem ze světa Stb? Staré nevyřešené a pod koberec zametené případy justičních kostlivců ve skříních ožívají. Nejinak tomu je i v případě postupovaných pohledávek z nesplacených úvěrů 90. let, které byly z peněžních ústavů, zejména z České spořitelny, Komerční banky a dalších peněžních ústavů převedeny do Konsolidační banky Praha...

celý článek
image
Místopředseda Advokátní komory Sokol kritizuje policii a premiéra, přitom toleruje estébáky a bývalé vlivné komunisty v advokátní komoře

Advokát Tomáš Sokol kritizuje práci policie a nepřímo premiéra Babiše a sám přitom toleruje jakožto místopředseda České advokátní komory estébáky a bývalé vlivné komunisty v advokátní komoře. Řada prominentních funkcionářů bývalého režimu se zřejmě stala přes noc „přesvědčenými demokraty“ způsobilými složit, plnit a dodržovat advokátský slib. „Potáčovi kluci“ je pracovní název pro skupinu lidí, která začala vznikat od roku 1984 na základě rozhodnutí vlády ČSSR a tehdejšího místopředsedy vlády ČSSR a šéfa Státní plánovací komise Svatopluka Potáče. Jejich úkolem bylo mimo jiné připravit přechod od socialismu ke kapitalismu a získat maximální ekonomickou a následně politickou moc . Tyto osoby působí zejména v ekonomických, politických a bezpečnostních strukturách dodnes...

celý článek
image
V listopadu proběhnou na Slovensku volby do orgánů samosprávy obcí. Umí slovenští voliči odlišit zrno od plev?

Bratislavané a Lamačané prý chtějí zvolit opět do obecních zastupitelstev k hájení svých zájmů duševně nevyrovnaného člověka s podivnou minulostí. Spolupracovníci redakce www.voxpopuli.sk objevili v Bratislavě pozoruhodný případ, který podstatnou měrou přesahuje vlastní zájmy voličů a zasahuje jak je vidno do všech sfér života Bratislavčanů a obyvatel městské části Bratislava-Lamač. Na starostu Městské části Bratislava - Lamač a zároveň zastupitelstva Hl. m. Bratislavy kandiduje poslanec Radoslav Olekšák. V Lamači již působil jako zastupitel velmi kontroverzním způsobem a jako zastupitel Hl.m. Bratislavy působil a působí též...

celý článek
image
Hnutí Avaaz vyhrálo právní při s obří korporací Monsanto. Soudce poučil Monsanto o demokracii a svobodě projevu

Podle prvních informací zveřejněných po soudním slyšení, soudce Nejvyššího soudu v New Yorku uvedl, že soudní předvolání by mělo „obrovský ochlazující efekt“, a dále zmínil, že „žádný z členů hnutí by nechtěl, aby bylo známo jeho soukromí nebo jeho aktivity“. Podle Avaazu poskytl soudce zástupcům Monsanto „lekci z demokracie a svobody projevu“.  V soudním předvolání Monsanto požadovalo poskytnutí všech informací souvisejících s kampaněmi Avaazu týkajícími se společnosti Monsanto, což zahrnuje jakýkoliv zaslaný e-mail, jména lidí, kteří se na kampaních podíleli, záznamy o průběhu veškerých akcí pořádaných hnutím Avaaz ve spojitosti s Monsantem a tak dále...

celý článek
image
Příčiny ekonomické a celospolečenské krize a jejich řešení podle TSO

Ve spolupráci s občanským sdružením Croix de la Boheme byl v roce 2012 natočen rozhovor se zástupci TSO - Petrem Hradilem a Zdeňkem Mojmírem Pospíšilem. Na přání moderátorky Petry Skálové se snažili velmi jednoduchým a srozumitelným jazykem vysvětlit příčiny současné ekonomické a celospolečenské krize a také nastínili řešení, jak jí čelit...

celý článek
1 2 3 ►►
archiv (25)
Logotyp Vox Populi