Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Další rozšiřování těžby hnědého uhlí v severních Čechách na sklonku roku 2018

Ubrání se nakonec poškození občané proti rozšiřování těžby hnědého uhlí v severních Čechách, anebo je již pozdě bycha honiti? Limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách totiž vůbec neměly být prolomeny. Ohledně prolamování limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách je opět rušno. Původní limity byly stanoveny usneseními Vlády ČR č. 444 ze dne 30. 10. 1991 a č. 1176 ze dne 10. 9. 2008. Následně byly usnesením Vlády ČR č. 827 ze dne 19. 10. 2015 zrušeny a byla schválena nová hranice územně ekologických limitů těžby na lomu Bílina. Nyní běží proces EIA, který vyhodnocuje vliv na životní prostředí k plánovanému rozšíření lomu Bílina...

celý článek
image
Rozhovor: Martin Prokop o projektu Z farmy domů – plýtvání má zabránit unikátní myšlenka

V roce 2014 založil Martin Prokop malý farmářský obchod s myšlenkou podpořit výhradně malé české farmy a producenty. „V maloobchodu se člověk stále pohybuje v situacích, kdy má zboží příliš mnoho nebo ho má nedostatek,“ říká Martin Prokop, který přišel se způsobem, jak neplýtvat potravinami, a přesto uspokojit požadavky zákazníka. Dnes nabízí projekt Martina Prokopa nazvaný Z farmy domů u 87 prověřených místních dodavatelů (farem), které dodávají na objednávku zralé ovoce a zeleninu pěstované bez pesticidů a herbicidů. Projekt také garantuje výrobky neobsahující žádné přidané látky, a navíc je možné okamžitě vyhledat farmu nebo projekt, které produkty dodávají...
 

celý článek
image
Gratulace obráncům lesa v německém Hambachu (Hambacher forst) k úspěchu u soudu

Vlna dlouhodobého obětavého a vytrvalého lidového odporu ruku v ruce s fundovanými právními argumenty obránců Hambacherského lesa našla podporu u německých soudů. Vrchní správní soud v Munsteru vyhověl návrhu ochránců lesa z organizace BUND a rozhodnutím dne 5. 10. 2018 zastavil kácení lesa. Zrušil tak původní rozhodnutí správního soudu v Kolíně nad Rýnem, kde ochránci lesa (BUND) požádali původně o právní ochranu proti plánům RWE, které požadovaly vykácení a zrušení lesa. Návrh ochránců na ochranu lesa byl tedy původně zamítnut...

celý článek
image
Jak neztratit půdu pod nohama (komentář)

Půda má schopnost vytvářet se neustále, ale tento proces probíhá velmi pomalu – deseticentimetrová vrstva vzniká asi tisíc let. V současné době ji ztrácíme rychleji, než vzniká. Podaří se nám zastavit tento negativní jev? V roce 1994 stanovilo OSN 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští. Rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem půdy a 5. prosinec Mezinárodním dnem půdy. Je velmi chvályhodné si tato výročí připomínat. Půda je vzácná komodita a bude spolu s vodou a čistým ovzduším čím dál tím vzácnější. „Půda má opravdovou hodnotu – investujme do ní.“, pod tímto heslem si letos tento den připomněla Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertikaci...

celý článek
image
V Německu se bojuje o les starý 12 tisíc let. RWE ho chce vytěžit, ministr vnitra nasadil proti ochráncům policejní těžkooděnce

V Německu právě probíhá boj o les, který zde stojí 12 tisíc let. Společnost RWE jej chce pokácet ve prospěch těžby uhlí. Aktivisté les brání a ministr vnitra spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko Herbert Reul (CDU) v reakci na jejich akce, proti ochráncům lesa nasadil policejní těžkooděnce. Les a ochránci lesa volají o pomoc SOS!...

celý článek
image
O projektu Daruj Domov Stromům: Sbírejte semena, pěstujte a sázejte – obnovujte přírodu

Zajímavý projekt nazvaný PagoPago je dnes již mezinárodní dobrovolnická nezisková organizace, která se zaměřuje na „zalesnění planety“, respektive osazuje stromy a křovinami různé volné plochy, aby se do nich mohl vrátit „život“. Výsadbou ovocných a lesních dřevin v oblastech ohrožených erozí, suchem, povodněmi, ztrátou biodiverzity nebo krátkozrakými zásahy člověka se projekt ekologickou cestou snaží o stabilizaci, ochranu a zlepšování stavu půdy...

celý článek
image
Pravděpodobně rakovinotvorný herbicid glyfosát bude v EU používaný do roku 2022

Herbicid glyfosát bude v EU používaný až do roku 2022. Experti dokládají, že herbicid může mít na člověka rakovinotvorné účinky. Existuje řada případů, kdy lidé po blízkém styku s herbicidem smrtelně onemocněli. CNN nedávno zveřejnila článek o paní Christine Sheppardové, která pod vlivem používání glyfosfátu na svojí zahrádce onemocněla rakovinou. Evropská unie má sice o zdravotní nezávadnosti glyfosátu pochybnosti, ale její rozhodovací procesy jsou velice zdlouhavé a dosud k zákazu herbicidu nedošlo. Řešení však není v tom používat jiný druh herbicidu, ale vrátit se k ekologickému zemědělství, které herbicidy nepoužívá...

celý článek
image
Rakouský projekt podporuje lidi, aby doma „pěstovali, sklízeli a vařili“ rozmanité rostliny

V Rakousku již téměř třicet let působí iniciativa založená zahradníky, zemědělci a novináři, kterým leží na srdci budoucnost osiva a rozmanitost jeho odrůd. Projekt nazvaný Noemova archa, podle biblického příběhu, vychází z výzkumů uvádějících, že za posledních 100 let se rozmanitost pěstovaných rostlin po celém světě dramaticky snížila. Skupina nadšenců se snaží tuto rozmanitost udržet, schraňují semena a pěstují řadu různých odrůd. Kvůli industrializaci zemědělství bylo od roku 1990 údajně ztraceno více než 75% odrůd pěstovaných rostlin. Dnešní genetické inženýrství a různé semeno-monopoly, změny klimatu, ale i války podle zakladatelů projektu „ohrožují toto drahocenné dědictví“...

celý článek
image
Poučení z prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách i pro kauzu Lithium

Jak již bylo publikováno v přechozích článcích o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, vláda bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) předvedla mistrovský výkon v manipulaci s informacemi a spáchala na občanech ČR informační podvod. Viníka hledejme tam, kde je prospěch...

celý článek
image
Řada expertů kritizovala návrh MPO na prolomení limitů těžby

Řada odborníků se skutečně ve stanovené lhůtě proti návrhům ministra Mládka ohradila. Kromě řady ekologicko-ekonomických výtek odborníci poukazovali na to, že materiál je zpracován bez uvedení zdrojů a není tedy podle nich ověřitelný ani použitelný. Odpovědi naleznete v článku...

celý článek
1 2 3 ►►
archiv (22)
Logotyp Vox Populi