Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Moc jídla - Fokus Václava Moravce

Co jíme a proč? Které potraviny jsou zdravé, které jsou bio a které škodí? A proč většinu jídla vyhazujeme do koše? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Moc jídla. Pozvání přijali chemik Petr Klusoň, odbornice na bezpečnost potravin Jana Hajšlová, lékař Jan Vojáček, ekologický zemědělec Martin Hutař, odborník na potravinový odpad Adam Podhola a šéfkuchařka Jana Bilíková. Přímý přenos ze statku Vodňanský, Blíževedly...

celý článek
image
Paběrkování: Jak snížit množství vyhozeného jídla

Paběrkování je jedním ze způsobů, jak snížit množství vyhozeného jídla. Pod tímto slovem se skrývá dříve běžná, ale dnes už téměř zapomenutá tradice. Jde o sbírání plodin, které by zůstaly po sklizni na poli či v sadu...

celý článek
image
Petr Ješátko: Stručná historie kůrovcového problému na Šumavě

Řada lidí navštíví i Národní park Šumava. Již od jeho vzniku jsou okolo péče o přírodu, zejména o lesní ekosystém, neustálé diskuze. Řada návštěvníků požaduje informace a ty se jim často dostávají ve značně zkresleném, často účelově, stavu. Dovolte, abych krátce shrnul základní vědecké a historické údaje...

celý článek
image
Sedlák pod Milešovkou bojuje proti suchu (Novinky.cz)

Rodinný statek vybudoval v Českém středohoří na zanedbaných pozemcích, které nikdo nechtěl. Rozkládají se sice v přirozeně sušší oblasti, ale díky jeho hospodaření zdejší půda dnes dokáže zadržovat vodu lépe než v nížinách, které problémy s nedostatkem vody donedávna nemívaly. Posměváčci, kteří ho kvůli jeho tůňkám považovali za podivína, začínají uznávat, že měl pravdu. Zvlášť když na Česko udeřila v poslední době sucha, která měla přijít až někdy v roce 2050...

celý článek
image
Muž, který sázel stromy - inspirace, kniha, film a lidé

Dejte do vyhledávače "kdy dojde v Čechách voda" nebo "obce bez vody", píše český projekt Pago Pago. A vody skutečně ubývá, ale možností, jak situaci zlepšit je celá řada, jen pro to musíme všichni něco udělat. Více v článku...

celý článek
image
Voda a její důležitost - současná situace, ochrana, organizace...

Voda spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na  Zemi. Voda je také základní stavební látkou živých těl. Většina organismů obsahuje cca 60 % vody, některé dokonce i 99 %. Voda má také velice zvláštní vlastnosti. Vědecké studie ukazují že voda dokáže udržovat informace a její struktura se může měnit v interakci s okolním prostředím. Například modlitba nebo ctnostné chování v okolí vody může změnit její vlastnosti. Stejným způsobem se do vody zachycují také negativní informace...

celý článek
image
Další rozšiřování těžby hnědého uhlí v severních Čechách na sklonku roku 2018

Ubrání se nakonec poškození občané proti rozšiřování těžby hnědého uhlí v severních Čechách, anebo je již pozdě bycha honiti? Limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách totiž vůbec neměly být prolomeny. Ohledně prolamování limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách je opět rušno. Původní limity byly stanoveny usneseními Vlády ČR č. 444 ze dne 30. 10. 1991 a č. 1176 ze dne 10. 9. 2008. Následně byly usnesením Vlády ČR č. 827 ze dne 19. 10. 2015 zrušeny a byla schválena nová hranice územně ekologických limitů těžby na lomu Bílina. Nyní běží proces EIA, který vyhodnocuje vliv na životní prostředí k plánovanému rozšíření lomu Bílina...

celý článek
image
Rozhovor: Martin Prokop o projektu Z farmy domů – plýtvání má zabránit unikátní myšlenka

V roce 2014 založil Martin Prokop malý farmářský obchod s myšlenkou podpořit výhradně malé české farmy a producenty. „V maloobchodu se člověk stále pohybuje v situacích, kdy má zboží příliš mnoho nebo ho má nedostatek,“ říká Martin Prokop, který přišel se způsobem, jak neplýtvat potravinami, a přesto uspokojit požadavky zákazníka. Dnes nabízí projekt Martina Prokopa nazvaný Z farmy domů u 87 prověřených místních dodavatelů (farem), které dodávají na objednávku zralé ovoce a zeleninu pěstované bez pesticidů a herbicidů. Projekt také garantuje výrobky neobsahující žádné přidané látky, a navíc je možné okamžitě vyhledat farmu nebo projekt, které produkty dodávají...
 

celý článek
image
Gratulace obráncům lesa v německém Hambachu (Hambacher forst) k úspěchu u soudu

Vlna dlouhodobého obětavého a vytrvalého lidového odporu ruku v ruce s fundovanými právními argumenty obránců Hambacherského lesa našla podporu u německých soudů. Vrchní správní soud v Munsteru vyhověl návrhu ochránců lesa z organizace BUND a rozhodnutím dne 5. 10. 2018 zastavil kácení lesa. Zrušil tak původní rozhodnutí správního soudu v Kolíně nad Rýnem, kde ochránci lesa (BUND) požádali původně o právní ochranu proti plánům RWE, které požadovaly vykácení a zrušení lesa. Návrh ochránců na ochranu lesa byl tedy původně zamítnut...

celý článek
image
Jak neztratit půdu pod nohama (komentář)

Půda má schopnost vytvářet se neustále, ale tento proces probíhá velmi pomalu – deseticentimetrová vrstva vzniká asi tisíc let. V současné době ji ztrácíme rychleji, než vzniká. Podaří se nám zastavit tento negativní jev? V roce 1994 stanovilo OSN 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští. Rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem půdy a 5. prosinec Mezinárodním dnem půdy. Je velmi chvályhodné si tato výročí připomínat. Půda je vzácná komodita a bude spolu s vodou a čistým ovzduším čím dál tím vzácnější. „Půda má opravdovou hodnotu – investujme do ní.“, pod tímto heslem si letos tento den připomněla Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertikaci...

celý článek
1 2 3 ►►
archiv (27)
Logotyp Vox Populi