Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Ministryně životního prostředí: zastavte lov březích laní

Byl jsem doslova zděšen, jako řada mých přátel mimo park, ale i v něm, co se začalo dít za ministra Brabce a jím dosazeného vedení, mimo jiné i s jelení zvěří. K tomuto otevřenému dopisu mne donutil páteční článek v Ekolistu, kde se tyto nevládní organizace obrátili na Vás, o zastavení doslova zabíjení laní v době březosti. Jako fořt a myslivecký hospodář si nedovedu představit, že by některý můj podřízený takové zvěrstvo, tedy zabití laně v době březosti a nouze, provedl. Okamžitě by musel z etických důvodů z naší lesní správy odejít...

celý článek
image
Patří kůň do Národního parku?

Když jsem shlédl krátký dokument o využití chladnokrevných koní, znovu jsem si uvědomil, jak je důležité, aby naše lesy spravovali lesníci – srdcaři, nikoliv ziskaři sloužící komukoliv i na úkor lesa. Ve své 60. leté praxi počínaje lesním učněm, lesníkem až po fořta, jsem obdivoval práci a souhru Pana kočího (nikoliv člověka u koní) a koně. Jejich práce jsem si vážil a jako vedoucí pracovník na své lesní správě, vždy jsem ji prosazoval jako šetrnou technologii pro celý lesní ekosystém, ale i následně i technologii ekonomickou, při zahrnutí všech výhod z ní vyplývajících...

celý článek
image
Společnost I.H.Farm podepsala smlouvu o chráněném území krušnohorských bučin

Kácení unikátních bukových lesů na úbočích Krušných hor u Horního Jiřetína vzbudilo silnou kritiku místních obyvatel a ochránců přírody. Lesy, které jsou zařazeny do seznamu významných lokalit evropské přírody, by podle kritiků měli být pod větší ochranou. Společnost I.H.Farm s.r.o., která lesy vlastní a vytěžuje, přistoupila ke smlouvě o chráněném území. Co na to říká protistrana?...

celý článek
image
Rodina miliardáře Pavla Tykače kácí unikátní bukové lesy v severních Čechách, ochránci chtějí kácení zastavit

Krajský úřad, který má ochranu území na starosti, podle Greeneace prohlašuje, že jedná s vlastníkem lesa, kterým je rodina uhlobarona Pavla Tykače. Vyjednávání smlouvy však dle ochránců probíhá utajeně a veřejnost ani odborníci se k ní nemohou vyjádřit, Krajský úřad Ústeckého kraje za poslední roky neučinil podle místních obyvatel v ochraně této lokality prakticky žádné konkrétní kroky. Díky dlouhodobému nekonání při ochraně a péči o Evropsky významnou lokalitu připravuje obec Horní Jiřetín stížnost k Evropské komisi...

celý článek
image
Diskuse o ovlivňování počasí na Zemi. Globálně i lokálně již od 2. světové války

Níže zveřejňujeme diskusi, která proběhla v pořadu pana Jaroslava Duška na téma ovlivňování počasí. V této diskusi jsou prezentovány důkazy o konkrétním ovlivňování počasí na Zemi globálně i lokálně již od 2. světové války. Pan Dušek diskutuje s hostem Radovanem Dluhym-Smithem...

celý článek
image
Petr Staněk: Jsou 5G sítě dobrý vynález?

Je 5G dobrý vynález? Protože máte řadu studií ve velkých městech, kde 5G působí na vaše soustředění, zhoršení vašeho zraku a problémy s energií, máte pocit vyčerpanosti a tak dále. A když to chcete vzít analogicky - mobily prý vůbec neškodí. Tak proč je máte odkládat v jiné místnosti, nemáte telefonovat mobilem více než hodinu denně, nemáte je používat přímo na těle, ale máte je mít minimálně ve vzdálenosti 3 až 4 milimetry od kůže. A je to opravdu jenom zahřívání vaší kůže elektromagnetickými vlnami, nebo mobil zasáhne vaše kraniální struktury?...

celý článek
image
Moře u Galapág drancuje čínská rybářská flotila (260 lodí), Ekvádor bije na poplach

Agentura Reuters zveřejnila zprávu, že Ekvádorské námořnictvo v minulém týdnu objevilo obrovskou čínskou rybářskou flotilu (260 lodí) asi tři sta kilometrů od Galapážského souostroví. Čínské lodě se údajně nacházejí na okraji výhradní hospodářské oblasti souostroví Galapágy v Tichém oceánu a podnikají masový výlov ryb (mořské fauny). V okolí Galapág žije řada jedinečných rostlin i živočichů, které může toto drancování podle odborníků značně poškodit...

celý článek
image
5G sítě a jaké signály už dnes „létají vzduchem“ (Wi-fi, rádio, telefon...)

Nedávno proběhla Evropou vlna odporu a znepokojení z nově zaváděných 5G sítí. Kritika se odvolává na to, že nikdo nezkoumá vliv 5G sítí na zdraví člověka. Zároveň je na místě se zamyslet i nad tím kolik signálů a vln již nyní lidé produkují a kolik takových signálů létá vzduchem. Člověk je vystaven celé řadě neviditelných signálů a vln. Jaký je jejich spojitý vliv na naše zdraví, psychickou pohodu a schopnost dosáhnout zklidnění a relaxace?...

celý článek
image
„Zasaďme se!” Evropské peníze mají bránit suchu, ne mu pomáhat

Dotace přinesly českým zemědělcům od roku 2014 přes 200 miliard korun – většinou ale pro intenzivní zemědělství založené na nekonečných lánech, velkém množství jedovatých pesticidů a umělých hnojiv. Hnutí DUHA a další desítky organizací napříč evropskými státy v rámci kampaně požadují, aby dotace z veřejných peněz podporovaly výhradně zemědělské hospodaření, které pomůže obnovit pestrou a zdravou krajinu s prosperující biodiverzitou, rozvíjet venkov a šetrné hospodaření, řešit příčiny i dopady klimatické změny či zlepšit životní podmínky chovaných zvířat...

celý článek
image
Jak a kde nakupovat bio a lokální potraviny

Pokud si budeme pečlivě vybírat a nakupovat od výrobců, kteří pěstují potraviny šetrně, bez používání pesticidů nebo chovají zvířata ve volném výběhu a nekrmí je GMO krmivem, ale rovněž ekologicky vypěstovanou potravou, můžeme akždý den aktivně podporovat vzestup ekologického a bio zemědělství...

celý článek
1 2 3 4 5 ►►
archiv (45)
Logotyp Vox Populi