Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Co se změnilo deset let od inventarizace lesů v Národním parku Šumava

Z uvedeného je zcela zřejmé, že Ministerstvo životního prostředí, jako zřizovatel a dozorující orgán nemá naprosto přehled o těchto skutečnostech a neplní tak svoji funkci v tomto směru. Paradoxně tak z hlediska politického, navrhuje zřízení dalšího národního parku, bez základních znalostí řízení a kontroly stávajících, zejména Šumavy...

celý článek
image
Semínkovna: „Chceme, aby výměna semínek mezi lidmi a farmáři zůstala mimo nařízení o komerčním uvádění osiva do oběhu“

Evropský parlament právě projednává novelu takzvaného „osivového zákona“, která se může dotknout spolků, které podporují uchovávání a výměnu semínek mezi lidmi a zemědělci, aby zachovali a zvětšovali rozmanitost odrůd pěstovaných plodin...

celý článek
image
Osivový zákon EU: Kdo vyhrává – agrochemické korporace, nebo občanské spolky a „rozmanitost odrůd“?

19. března má v Evropském parlamentu proběhnout „kritické hlasování“ o navrhovaných změnách nového zákona o osivech v Evropské unii. Alespoň tak o tom hovoří občanské spolky z devíti evropských zemí včetně dvou z České republiky. Společně spustily iniciativu apelující na členy Evropského parlamentu, aby „nepodléhali tlaku zemědělského průmyslu, ale aby chránili a podporovali rozmanitost plodin“.

celý článek
image
Evropská komise protlačila prodloužení používání kontroverzního glyfosátu v herbicidu Roundup

Vondra a Polčák neodmítli používání kontroverzního glyfosátu. Byť návrh přes EP neprošel, Komise protlačila prodloužení. Glyfosát, který je klíčovou složkou slavného herbicidu Roundup, považují některé instituce za karcinogenní. V době, kdy se v USA množí žaloby na jeho výrobce, Evropská komise protlačila prodloužení jeho používání i přes stopku v Evropském parlamentu...

celý článek
image
V EU opět zjevně ožily snahy prosazovat geneticky modifikované plodiny (GMO) a potlačovat pěstování přírodních semen

Opět zjevně ožily snahy určitých kruhů v EU a Evropské komisi, které byly aktivní v letech 2009-2012 ohledně prosazování geneticky modifikovaných plodin (GMO) a regulace pěstování přírodních semen. Respektive snahy o zpřísnění kontroly nad klasickými semeny. Zároveň s tím, se ale objevují snahy o změkčení regulace pěstování GMO...

celý článek
image
Vědci se bouří: studie opět vyvracejí změnu klimatu způsobenou člověkem

Sporným bodem je tedy současné rozmístění teplotních stanic po celém světě. Mnoho z nich se nyní nachází v urbanizovaných oblastech, a proto vykazují umělé, lokální oteplování. Několik málo stanic ve venkovských oblastech naopak zaznamenává mnohem menší oteplování nebo nezaznamenává vůbec žádné oteplování...

celý článek
image
Těžba na Šumavě ničí práce na její obnově. Nesouhlasím, že lesy musí sloužit k financování organizace

Již od vzniku Národního parku Šumava byla snaha vrátit přírodě to, co ji člověk vzal, či neznalostí způsobil a následně ponechat přírodním procesům. V případě v minulosti předky odvodněných rašelinišť, snahu a dobré výsledky, popisuje botanička Iva Bufková, která má velké zásluhy...

celý článek
image
Potravinářství ovládnou velcí hráči, kteří nás budou přes jídlo ovládat. Čelit tomu můžeme tím, že si něco vypěstujeme sami

K objevení ráje přirovnává Daniel Sterzik, alias Vidlák, svůj přerod z havíře na záhumenkáře. A tváří v tvář rostoucím cenám základních potravin v supermarketech je z něj dnes svého druhu misionář, který ukazuje, že i při normálním zaměstnání se může člověk stát soběstačným a nezávislým zemědělcem...

 
celý článek
image
Green Deal funguje na papíře, v praxi je to jinak, říká předseda Zemědělského svazu ČR

Nátlak na snižování emisí skleníkových plynů vede podle předsedy Zemědělského svazu ČR, Martina Pýchy, k tomu, že se zemědělci v EU dostávají do problémů. Možná dokonce budou nuceni uzavřít produkci nebo zkrachují. Tím se zemědělská výroba přesune mimo EU, kde dbají o emise mnohem méně. Cíle snižování emisí tak nebude dosaženo a navíc se tím země EU připraví o „potravinovou soběstačnost“...

 
celý článek
image
Únik kyseliny sírové v areálu Spolana v Neratovicích byl „lokální“ a „v malém množství“, říká mluvčí firmy

Dle hlášení obyvatel města Neratovice, bylo místním rozhlasem dnes ve čtvrtek 15. června v cca 9 hodin oznámeno, že v areálu společnosti Spolana s.r.o. došlo k „úniku kyseliny sýrové“ (oleum) do vzduchu. Místní rozhlas údajně vyhlásil 2. stupeň ohrožení a bylo vydáno doporučení obyvatelům „uzavřít okna a dveře a nevycházet z domu“...

celý článek
1 2 3 4 5 6 ►►
archiv (58)
Logotyp Vox Populi