Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Gregg Braden: Umělé oddělení vědy a ducha nás drží v myšlení, které nám brání přizpůsobit se dnešním krizím

„Máte pocit, že existuje nesoulad mezi tím, co si myslíte a cítíte nebo říkáte?... Tím, že si více uvědomíme slova, která si myslíme a říkáme, můžeme drasticky zvýšit náš potenciál dělat vše, co jsme si předsevzali,“ píše Braden na svém profilu. Například v rozhovoru v pořadu A Life of Greatness diskutuje o spojení mezi srdcem a myslí, o „tajné moudrosti domorodých kultur“ a o tom, jak dle jeho zkušeností dokázal praktikováním toho, co lidi dnes učí ve svých knihách, změnit svůj život...

celý článek
image
Při zkoumání teorie evoluce zjišťujeme, že se jedná spíše o ideologii než o skutečnou vědu

Teorie evoluce je pohádka o stvoření živých organismů způsobem, kdy nejsložitější mechamismy tohoto světa vznikají z neznámých důvodů. Ovšem není zde jasně přiznáno, že příčiny nejsou známé nebo ověřitelné. Respektive příčiny jsou vysvětlovány nevědeckými, vágními a nekonkrétními pojmy. Je prospěšné sledovat historický vývoj myšlení a zejména okamžiky, kdy se do vědeckých teorií začínají primíchávat různé ideologie, byť do skutečné vědy mají nahony daleko. Narážíme na vyhýbání se objasňování faktů v rámci kauzality - pripříčiny a následku, zaobalování popisů procesů do nejasných pojmů, vzpírání se logice i zdravému rozumu. Ptejme se také ve jménu čeho se toto vše stále propaguje?...

celý článek
image
Darwinova evoluční teorie se hroutí

Evoluční ideologie má vše, co patří ke skutečnému náboženství. Jediné, co jí chybí, je podpora opravdové vědy, tedy podpora současných procesů v přírodě, no a pochopitelně, zdravý soudný rozum. Co na teorii evoluce říkají vědci? Prof. Bruno Vollmert, makromolekulární chemik: „Všeobecně rozšířené úvahy o chemické evoluci, která měla předcházet evoluci biologickou, postrádají jakékoliv vědecké opodstatnění.“ Biolog, prof. Conklin z university Princenton: „Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“ Francouzský botanik A. Wigand: „Darwinismus není ani teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem.“ Izaac Newton: „Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“...

celý článek
image
Dokument: Neuvěřitelná stvoření popírající teorii evoluce

Pochybnosti o přijatelnosti teorie evoluce vyvolalo studium některých druhů živočichů, jejichž schopnosti není možné vysvětlit na základě postupného evolučního vývoje. Lékař a vysokoškolský profesor Dr. Jobe Martin, původně zastánce Darwinovy teorie, čelil výzvě studentů, aby obhájil správnost teorie. Během výzkumu, který uskutečnil, se setkával s celou řadou nesrovnalostí a omylů...

celý článek
celý článek
image
O rubrice Věda a výzkum

Věda a výzkum mají tvořit důležitou součást vývoje lidstva a sloužit k pokroku i zkvalitnění lidského života. Měly by působit v souladu s „vyšší morálkou“ a výsledky vědeckého bádání by měly sloužit ku prospěchu veškerého lidstva. Věda by tedy měla sloužit k lepšímu porozumění zákonitostí světa a umožnit lidem žít více v souladu s přírodou. A pokud se vědecké bádání rozvíjí za hranice naší planety, má věda umožnit lidem pochopit vesmírné zákonitosti a pomoci lidem žít lépe v souladu s nimi...

celý článek
archiv (6)
Logotyp Vox Populi