Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Při zkoumání teorie evoluce zjišťujeme, že se jedná spíše o ideologii než o skutečnou vědu

Teorie evoluce je pohádka o stvoření živých organismů způsobem, kdy nejsložitější mechamismy tohoto světa vznikají z neznámých důvodů. Ovšem není zde jasně přiznáno, že příčiny nejsou známé nebo ověřitelné. Respektive příčiny jsou vysvětlovány nevědeckými, vágními a nekonkrétními pojmy. Je prospěšné sledovat historický vývoj myšlení a zejména okamžiky, kdy se do vědeckých teorií začínají primíchávat různé ideologie, byť do skutečné vědy mají nahony daleko. Narážíme na vyhýbání se objasňování faktů v rámci kauzality - pripříčiny a následku, zaobalování popisů procesů do nejasných pojmů, vzpírání se logice i zdravému rozumu. Ptejme se také ve jménu čeho se toto vše stále propaguje?...

celý článek
image
Darwinova evoluční teorie se hroutí

Evoluční ideologie má vše, co patří ke skutečnému náboženství. Jediné, co jí chybí, je podpora opravdové vědy, tedy podpora současných procesů v přírodě, no a pochopitelně, zdravý soudný rozum. Co na teorii evoluce říkají vědci? Prof. Bruno Vollmert, makromolekulární chemik: „Všeobecně rozšířené úvahy o chemické evoluci, která měla předcházet evoluci biologickou, postrádají jakékoliv vědecké opodstatnění.“ Biolog, prof. Conklin z university Princenton: „Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“ Francouzský botanik A. Wigand: „Darwinismus není ani teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem.“ Izaac Newton: „Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“...

celý článek
archiv (2)
Logotyp Vox Populi