Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Mgr. Petr Vrána: Způsob, jakým byli z rozhodovacích procesů ve školách vyloučeni rodiče, patří k nejvýznamnějším „prohřeškům“

„Patřím do skupiny lidí, která se zamýšlela nad tím, jaká opatření do škol vstupují,“ říká ředitel Petr Vrána. „Vážili jsme na miskách vah, kde jsou naše pravomoci, co si můžeme ve vztahu k žákům dovolit. Všichni jsme pročítali Ústavu, Listinu práv a svobod, Úmluvu o právech dítěte a další dokumenty…“ Vrána se následně „odmítl podílet na nátlaku na vakcinaci, diskriminaci a segregaci žáků a zaměstnanců školy“…

 
celý článek
image
Rozhovor: Klíčem ke svobodě je svébytnost rodiny, kde se předávají hodnoty

„Mezinárodnímu dni rodiny, který nabírá rok od roku na významu stejně silně, jako její snahy zpochybnit a pokřivit pojem rodina,“ píše moderátorka Martina Kocinánová, zakladatelka projektu Kupředu do minulosti. Tyto současné progresivní tendence se pokoušejí podle Kociánové „zpochybnit to, co mimochodem vyplývá už ze slovního základu rodina, rodit. Základem slova rodina nejsou slova: „Mít rád, chodit, milovat, žít“. Kmen i význam tohoto slova jsou jasné a je zvláštní, že něco, co je nezbytné pro přežití lidstva, rození, potažmo rodina, potřebují v dnešní době obhajovat“. Na toto téma uskutečnila Martina kociánová rozhovor s Janem Gregorem, místopředsedou Aliance pro rodinu...

celý článek
image
Profesorka Anna Hogenová hovoří o neomarxismu na českých vysokých školách

Česká redakce deníku The Epoch Times postupně zveřejňuje části exkluzivního rozhovoru s profesorkou Annou Hogenovou z Karlovy univerzity, která hovoří o neomarxismu na českých vysokých školách. Na západních univerzitách se stále více skloňuje slovo neomarxismus. Jak se tento pojem zrodil a jaké jsou cíle neomarxistů? Jsou české vysoké školy v ohrožení neomarxismu nebo lze říci, že se pouze otevírají novému pojetí „svobody“? Na tato a další témata jsme se ptali profesorky Karlovy univerzity paní Anny Hogenové,“ uvádějí stránky Epoch Times...

celý článek
image
Kniha: Tajemství a síla slova - Karel Kříž

Hlavním tématem této knihy jsou samozřejmě po-užívaná slova v našem mateřském jazyce,  ale též se svým obsahem dotýká témat, která nás přivedou i k dalším zamyšlením a důležitým uvědoměním. Velký vliv slova tak spatříme v mnoha jemných záchvěvech, které se dotýkají našeho citu, až po jeho mohutnou sílu působící všemi věky, národy i lidskými životy. Pokud půjdeme hovořit s různorodými lidmi o různých tématech ve společnosti, dostaneme se například až ke kořenům našeho slovastromu, k rozumu a jeho umu, k samotné vůli v našich slovech, ale též ke strachu, snům, ideálům, nad-dějům a zá-zrakům. Často též půjdeme abecedou, přes slovní druhy, významy slov, předpony a přípony, až k velice důležité a přehlížené koncovce NOST, jež skrývá tajemství a nečekané odpovědi. To vše a ještě mnoho dalšího najdete v této první knize na cestu do budouCTnosti...

celý článek
archiv (4)
Logotyp Vox Populi