Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
O rubrice Veřejné záležitosti

Stávající právní a společenské systémy v určitých ohledech selhávají a je zapotřebí, aby se občané sami angažovali v jejich nápravě, aby působili ve prospěch obyvatel a životního prostředí. Rádi bychom pomocí tohoto projektu umožnili lidem, aby navazovali spojení a vzájemně se inspirovali, podpořili a společnými silami zastavili objevující se destruktivní jevy. Česká republika, ale i Evropská Unie se hlásí k demokratickému uspořádání společnosti. Avšak demokracie může fungovat pouze za předpokladu, že každý občan využívá svých práv podílet se na správě věcí veřejných...

celý článek
archiv (1)
Logotyp Vox Populi