O rubrice Vzdělání

14.09.2017 - Vox Populi
počet přečtení: 1564
vytvořeno 14.09.2017, upraveno 14.04.2018


   

„Takový je příští věk,

     jak jsou vychováváni příští jeho občané.“

                                                                                                                                           - J. A. Komenský

 


vzdelani

Jaká je kvalita současného vzdělávacího systému? Vyvíjí se v souladu s nejlepšími učebními přístupy nebo se konzervuje v zaběhaných kolejích? Jaké lidi tento systém vychovává a je potom taková společnost, kterou tito lidé vytvářejí, zdravá, morální a spravedlivá?

Právě diskusi o těchto tématech má tato rubrika v různých ohledech podporovat.

Vzdělání má nezastupitelný význam v celé společnosti, zasahuje do všech oblastí života a nejen proto se v hospodářsky vyspělých státech stává prioritou. Obecně má vzdělání nenahraditelnou roli v určování kvality života. Pomáhá lidem orientovat se ve světě a hraje roli při utváření osobnosti.

Významný český učitel Jan Ámos Komenský byl přesvědčen, že výchovou lze kultivovat nejen jedince, ale i lidské vztahy a celá společenství. V sedmi dílech rozvedl svou představu o napravení společnosti, a to „od kořenů“, od výchovy. Síla Komenského plánu na přeměnu společnosti spočívá ve spojení rozvoje „vzdělanosti, duchovní čistoty a politické (sociální) spravedlnosti“.

Mnozí historičtí mudrcové označují osobní rozvoj, zvyšování morálních standardů a nápravu vlastního charakteru během životních zkušeností za jednu z nejdůležitějších částí lidského života.

 

 Z hlavních témat rubriky

  • Co vyjadřuje pojem vzdělání a jak jej chápeme

  • Právo na vzdělání

  • Kvalita a dostupnost vzdělávání

  • Vzdělávací politika a podpora vzdělání (nedostatek odborných škol, inkluze,…)

  • Vzdělání v digitálním světě, osobnosti a vzory

  • Celoživotní vzdělávání a osobní rozvoj

  • Problémy ve vzdělání a návrhy jejich řešení

  • Druhy vzdělání (předškolní, základní, střední vysoké, formální, neformální, teoretické, praktické, … občanské vzdělávání, rodinné, environmentální,….Vzdělávání k moudrosti – alternativní či inovativní vzdělání, kritické myšlení

 

Zapojte se. Posílejte Vaše názory, podněty a návrhy ke spolupráci.

Děkujeme všem, kteří se s námi již propojili.

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Logotyp Vox Populi