Česká televize se musí omluvit za nálepkování antivaxerstvím a dezinformátorstvím

08.07.2024 - Vox Populi
počet přečtení: 160
vytvořeno 08.07.2024, upraveno 08.07.2024

ctv omluva za oznaceni za antivaxera a dezinformatora

 

Více než tři a půl roku po odvysílání kontroverzní reportáže České televize (ČT) týkající se covidu-19 rozhodl Městský soud v Praze, že veřejnoprávní televize se musí omluvit RNDr. Zuzaně Krátké, informoval její advokát a spolužalobce.

„Městský soud v Praze právě rozhodl, že se Česká televize musí omluvit RNDr. Zuzaně Krátké za pořad Newsroom, v němž ji a Zdravé fórum lživě označila za antivaxery, dezinformátory a šiřitele nebezpečných výmyslů,“ sdělil JUDr. Tomáš Nielsen 4. 7. 2024 na svém profilu X s tím, že rozsudek bude pravomocný po doručení.

Deník Epoch Times neměl možnost rozsudek soudu ověřit. Na žádost o komentář Česká televize do doby vydání této zprávy nereagovala.

Doktorka Krátká sdělila pro Epoch Times: „Musím říci, že obdivuji Tomášovu výdrž a preciznost, zoufalstvím nás naplňovalo to, o výroky jakých fact checkerů se opíral právník ČT… Odvolací soud zcela rozumně a nezaujatě přezkoumal, jak reportáž, tak článek z Parlamentních listů, ve kterém jsem byla citována, a který tak iritoval redaktorku v pořadu Newsroomu.

Soudci shledali, že v článku je dost kvalitních informací na to, aby si čtenář udělal svou představu o názorech dr. Krátké a hlavně, že její pohled na problematiku, i když je v částečném rozporu s mainstreamovým názorem, není ‚nebezpečný výmysl‘, ale prostě jiný pohled na věc.“

„Šance na úspěch byla mizivá“

„Výsledkem našeho soudního řízení je, že inkriminovaná pasáž musí být odstraněna ze záznamu, mně se musí ČT omluvit v pořadu Newsroom a omluva musí být několik měsíců veřejně dostupná. K tomu mi ČT zaplatí soudem vypočtené náklady řízení a symbolické odškodné ve výši 20 tisíc korun. Co je ale pro nás všechny podstatné – konečně si soudci udělali o problému vlastní názor a možná, i díky časovému odstupu, byli schopní vnímat problém objektivněji než soudce první instance… Jaký bude mít tento verdikt vliv na činnost redakce ČT, jsem velmi zvědavá,“ uzavřela Krátká svůj komentář a dodala: „Je moc dobře, že jsme to nevzdali, i když šance na úspěch byla mizivá.“

Rozsudek přichází v době, kdy se ve společnosti diskutuje o vládním návrhu novelizace tzv. mediálního zákona (Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi a Zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu), který hned v prvním bodě hlavních úkolů ukládá veřejnoprávním médiím: „… poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů a přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova.“

Právě „přispívání k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova“ je jedna z novinek v zákoně, která vyvolává mnoho reakcí kritiků poukazujících na neobjektivnost televize či nevyváženost zpravodajství. Diskutovanou novinkou je i navyšování a rozšiřování koncesionářských poplatků, které počítá navíc i s inflačním navyšováním. V tomto směru spustila Aliance pro rodinu „Petici proti trvalému zvyšování koncesionářských poplatků“.

Průběh sporu

O žalobě Zuzany Krátké a Tomáše Nielsena jsme informovali loni v srpnu. Jádrem sporu byl pořad Newsroom z 5. prosince 2021 a jeho část nazvaná „Covidové dezinformace“, kde byli Zuzana Krátká a zástupci uskupení Zdravé fórum (jehož členkou je i RNDr. Krátká) vykresleni jako dezinformátoři, aniž by ČT předložila konkrétní důkaz, který by podporoval takové tvrzení.

Zdravé fórum se vůči reportáži obratem ohradilo a zaslalo Radě ČT stížnost. Po více než půl roce Rada ČT zaslala Zdravému fóru vyjádření, v němž konstatuje: „… pokud označí ČT v rámci plnění úkolu veřejné služby někoho jako dezinformátora, je nutné věc doložit, zvláště v dnešní době, kdy se hledá křehká hranice mezi lží a názorem, s kterým nesouhlasím… Tím, že doloženo nebylo nic, a hlavně (!) nebyl dán prostor poškozeným osobám zveřejněným v reportáži, byl porušen Kodex ČT, konkrétně článek 5.3, kde se klade důraz na ‚dání prostoru aktérům událostí k vyjádření‘.“

Kromě vyjádření Rady ČT však vedení veřejnoprávní televize dle Zdravého fóra „neučinilo žádný krok, jímž by toto porušení napravilo“.

Dalším krokem v záležitosti bylo podání žaloby „domáhající se ochrany před pomluvami, zveřejněnými Českou televizí“ v dubnu 2022, kterou soud rozdělil na dvě. Jednou je spor žalobců JUDr. Tomáše Nielsena a RNDr. Zuzany Krátké proti České televizi a druhou spor žalobce Zdravé fórum proti České televizi.

Právě první spor je ten, o kterém nově rozhodl Městský soud v Praze.

Předcházelo mu však zamítavé stanovisko prvoinstančního Odvodního soudu po Prahu 4. Následně se 28. března 2023 žalobci proti zamítnutí žaloby odvolali a koncem června mělo proběhnout jednání na odvolacím soudu – Městském soudu v Praze. Ten sice jednání několik dní před termínem zrušil, zároveň ale rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Omluva a peněžitá náhrada

„Odvolatelům je třeba dát za pravdu, že nebylo žalovanou stranou prokázáno ani nebyl navržen důkaz k tvrzení, že žalobci nebo spolek Zdravé fórum lhali, šířili dezinformace a nebezpečné výmysly. Soud I. stupně zaujal dílčí správný závěr, že žalobci zastávali (zastávají) odlišný názor od dobového oficiálního názoru vlády ČR, ale neučinil z tohoto zjištění odpovídající skutkový závěr, jak s takovou situací může nakládat žalovaná [ČT],“ konstatoval dle JUDr. Nielsena ve svém rozhodnutí odvolací soud.

Nicméně, Obvodní soud pro Prahu 4 vrácený případ opět posoudil v neprospěch žalobců-odvolatelů a ti se opět odvolali k Městskému soudu v Praze. Ten však onoho 4. 7. 2024 dle JUDr. Nielsena změnil rozsudek soudu nižší instance a vydal nový, kterým rozhodl ve prospěch žalobců.

„Odvolací soud to už nevracel a rovnou změnil rozsudek ve vztahu k paní doktorce Krátké tak, že jí přiznal omluvu a peněžitou náhradu. A ve vztahu ke mně to zamítl s tím, že zatímco paní doktorka Krátká byla v té reportáži vidět, na mě se to vztahuje jenom přes Zdravé fórum, a o tom ten soud nemůže rozhodovat, dokud nerozhodne o Zdravém fóru [onu druhou žalobu],” sdělil JUDr. Nielsen, taktéž člen Zdravého fóra, pro Epoch Times.

ČT může ještě teoreticky zaslat žádost o dovolání na Nejvyšší soud.

Okolnosti reportáže očima RNDr. Krátké

Krátká v komentáři pro Epoch Times dokreslila okolnosti reportáže, tak jak je vnímala: „Pro pochopení důvodu, proč zasáhla dehonestace právě nás a právě tehdy, je třeba si připomenout, v jaké době redakce ČT tento dosti zoufalý díl natočila. V listopadu 2021 se stupňoval tlak na očkování společnosti (což zaznělo i v druhé části pořadu na tiskové konferenci dvou premiérů – Fialy a Babiše), neočkovaným byla od poloviny listopadu odepřena možnost volného pohybu v mnoha veřejných prostorách.

Nemohli už ani používat PCR testy na prokázání faktu, že nejsou infekční. A to navzdory faktu, že očkovaní lidé prokazatelně byli zdrojem nákazy a mohli onemocnět (důkazy o tom jsme viděli ve svém okolí). Oficiální místa trvala na tom, že očkovaní zůstanou společensky privilegovanou skupinou a neočkovaní budou lidmi s omezenými právy. …

A korunu tomu nasadila snaha obou ministrů zdravotnictví (Vojtěcha i Válka) zavést povinné očkování pro důchodce a profesní skupiny. Takže vědci a právníci sdružení ve Zdravém fóru se snažili udělat maximum pro to, aby se k lidem dostaly vládou a mainstreamem utajované informace. Domnívám se, že výběr mé osoby do reportáže nebyl náhodný, ale že Zdravé fórum prostě bylo moc aktivní a Česká televize dostala zadání, koho mají zdehonestovat. … Bylo třeba nás zastavit, což se jim částečně podařilo touto reportáží, ale pokračovalo to i dalšími dehonestačními články a blokací příspěvků na sociálních sítích.“

Zdroj: ET.cz

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Čínský režim vyvolává konflikty s okolními státy, aby zakryl vnitrostátní problémy Aktuálně.cz zablokovalo blogy Hnízdilovi, Zwyrtek Hamplové a Tománkovi Extrémní levicová strana Německa (MLPD) před svým sídlem ve městě Gelsenkirchen vztyčila sochu Vladimira Iljiče Lenina Volby v USA: Skutečné podvody, chyby při sčítání, soudní případy... Jak vznikaly vlivné články, které pomohly prosadit teorii přirozeného původu covidu-19
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi