Nominanti prezidenta Zemana ve vládě Andreje Babiše potápějí premiéra

27.10.2020 - Jiří Král
počet přečtení: 1273
vytvořeno 27.10.2020, upraveno 27.10.2020

nemcova-toman-prymula
(Zleva) Marie Benešová. (Vláda.cz) Miroslav Toman. (CC BY-SA 3.0 / David Sedlecký) Roman Prymula. (Vláda.cz)

 

Nikdo je nevolil v řádných volbách, a přesto ve vládě sedí a na své funkční povinnosti dané jim zákonem a slibem člena vlády žehrají (či přímo kašlou).

Řeč je zejména o pí Marii Benešové, Miroslavu Tomanovi a Romanu Prymulovi.

Vedle shora již uvedeného mají tito tři lidé další společné, zejména:

  • táhnou se za nimi průšvihy z minulosti, zatím hezky zametené pod koberec.

U paní Benešové je to kupříkladu její poradenská „právní“ činnost pro trestně stíhanou býv. hejtmanku Vaňhovou, kde pí Benešová zřejmě dle odposlechů věděla o machinacích býv. hejtmanky Vaňhové s eurodotacemi a samozřejmě jak jinak „hezky po advokátsky radila a mlčela“.

Doporučujeme sledovat kauzu ROP Severozápad, viz kupř:

Marie Benešová jako bojovnice proti korupci? Spíš proti whistleblowerům

Bývalou hejtmanku Vaňhovou propustili, v kauze ROP Severozápad padl návrh na vazbu

a uvidíme, jak se bude pí ministryně Benešová k věci stavět či se angažovat.


Pan Miroslav Toman, z rodiny komunistického ministra zemědělství ČR, starého aparátčíka, (blíže viz: Miroslav Toman 1935) asi nebude rád vzpomínat kupř. na případy Xaverov 1, Xaverov 2, na které sice trochu sedá prach, ale kteréžto svazky stále existují. Stačí ten prach trochu sfouknout.

 

A pan Roman Prymula? Nejdříve vojenská škola za bývalého režimu, poté pozoruhodná kariéra. V USA jej údajně žalují za zpackané vakcíny a přípravek „Gardasil“ a k tomu střet zájmů velikosti Pamíru. V roce 2013 kandidoval  za Zemanovce do Senátu. Zdroj

 

  • všichni shora uvedení jsou „koně“ prezidenta Miloše Zemana, významného hybatele české politiky a ekonomiky posledních 30-ti let, svými skutky podporovatele a ochránce „Potáčových kluků“, významného právního nihily a trojského koně Čínské komunistické stravy v EU s příslušnou podporou z východu.

Jak se říká, „podle jejich ovoce poznáš je“.

Premiér Andrej Babiš na shora uvedené osoby nemá prakticky žádný vliv a měl by konat, neboť za chod vlády je odpovědný premiér, nikoli prezident.

 

Benešová kryla privatizační podvody

Ministryně Benešová „zazdila“ i plnění usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 653 ze dne 6. 6. 2019 k nezaplaceným podnikům privatizovaným vládami ODS, ODA, KDU-ČSL v letech 1992 -1998 níže uvedeného znění,

 cituji: „ ....

Poslanecká sněmovna

I. konstatuje, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily;

II. žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení, včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet.

Radek Vondráček v. r. 

předseda Poslanecké sněmovny

 

František Kopřiva v. r. 

ověřovatel Poslanecké sněmovny

 

....“ konec citátu. zdroj

 

Benešová „zazdila“ zmiňované usnesení Poslanecké sněmovny tím, že podala předsedovi vlády ČR stanovisko čj: MSP-332/2019-LO-SP/2 (+ příloha) ze dne 16. 8. 2020, kde v rozporu s objektivní realitou tvrdí, že uvedené privatizační trestné činy nedosahují takové závažnosti, aby bylo opodstatněné jejich zařazení do kategorie nepromlčitelných trestných činů (viz bod 1, str. 2 Přílohy k vyjádření), dále uvádí, cituji: „ ....

2. V případech, u nichž se dosud ani během stanovené promlčecí doby (tj. během 20 let) nepodařilo získat dostatečné poznatky potřebné k zahájení trestního stíhání, pak nelze důvodně předpokládat, že by tomu bylo jinak. Jak zkušenosti ukazují, vyšetřování trestných činů po tak dlouhé době je často bezvýsledné, neboť uplynutím času se síla důkazních prostředků i pravděpodobnost zjištění nových důkazů oslabuje.

3. Nelze opomenout ani skutečnost, že v případě realizace požadované legislativní změny by nebylo umožněno stíhat ty trestné činy, které již byly před nabytím jejich účinnosti promlčeny. V opačném případě by se totiž jednalo o rozpor s čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, tedy o rozpor se zákazem retroaktivity.

Shora uvedené důvody přitom stále přetrvávají....“ konec citátu.

 

Samozřejmě, pokud není vůle, nejde nic.

 

Shora uvedené stanovisko nesedí zejména z těchto důvodů:

A) u řady případů byl dán pokyn nevyšetřovat, pokud se tedy nevyšetřuje, je jasné, že ani 20 let nestačí na shromáždění důkazů.

Jde kupříkladu o případy bábuškového impéria Petra Kellnera zde, Karla Pražáka zde, Ivana Kočárníka zde a případu České pojišťovny zde, Bamberská aféra zde, akce Olovo zde a dalších, kde bylo dodáno dostatek důkazů, ale nevyšetřovalo se, neboť se případy týkaly Václava Klause, Miloše Zemana, Ivana Kočárníka a řady dalších protagonistů, zejména z řad „Potáčových kluků“, kteří jsou i dnes u moci.

Zločinecký pakt Miloše Zemana a Václava Klause, známý též pod názvem "Opoziční smlouva" , který zásadním způsobem poškodil zbytky demokracie v ČR na několik desítek let dopředu.  Nešlo pouze o nějakou dohodu vládnoucí a opoziční strany, ale o jasný mocenský pakt, jehož cílem bylo poškodit ostatní politické strany, poškodit soutěž politických stran zakotvenou v Ústavě ČR s cílem na co nejdelší dobu zajistit bezproblémové vládnutí Miloše Zemana, Václava Klause, a jejich oblíbenců a kamarádů zejména z řad "Potáčových kluků" a podobných elementů. Tento pakt byl kritizován i Ústavním soudem ČR.

Tento mocenský pakt by mohl též naplňovat skutkovou podstatu trestných činů proti Ústavě a demokracii. Vyšetřován nikdy nebyl, ale to neznamená, že se tak nemůže stát, neboť dle práva skutek se stal, a pokud by ČR měla skutečně nezávislé státní zastupitelství, a soudy (což nemá), museli by být oba hlavní aktéři tohoto mocenského paktu tj. Miloš Zeman a Václav Klaus již dávno postaveni před soud. Konec konců jeden můj dobrý známý, dobře obeznámený se situací v ČR svého času prohlásil, že neuvěří, že v ČR dochází k nějaké pozitivní změně, pokud neuvidí že Václav Klaus a Miloš Zeman stojí před soudem, resp. ještě lépe, že oba jsou rovnou v base.

Více k opozičnímu paktu viz zde: Jak si Zeman a Klaus rozdělili Česko. Před 19 lety vznikla opoziční smlouva

 

B) mezinárodní právo a mezinárodní závazky ČR nebrání stíhání trestných činů požadovaných usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 653 ze dne 6. června a nebrání ani změnám v příslušném procesním vnitrostátním předpisu.

 

Co skutečně brání splnění shora uvedeného usnesení č. 653 ze dne 6. června 2019 je nechuť příslušných politických a právních elit v čele s prezidentem Milošem Zemanem shora uvedené usnesení plnit, neboť by jeho plněním došlo k ohrožení stability rozdělení ekonomické a právní moci v ČR (býv. ČSSR), před a po roce 1989, což přeci nelze připustit. A tak nám celá republika i nadále stojí na základech kolosálního právního, ekonomického a politického podvodu a tváří se, že je vše v pořádku.

 


Čtěte více:

Holandské šachy s pohledávkami z Česka, aneb od Čalfy do Čalfy - 1. část, Holandská spojka

Pane prezidente Zemane, paní ministryně Benešová, máte oba padáka!


 

A samozřejmě každý, kdo má protikorupční rétoriku a snaží se třeba i upřímně stav věcí veřejných alespoň trochu napravit, musí dříve či později narazit, což se zjevně bohužel děje i premiéru Babišovi, kterému nelze upřít snahu zejména ve volbách v roce 2013 a následně po nich napravovat stav věcí veřejných, ale musel narazit.

A čeští postkomunističtí důchodci, kteří jsou hlavní voličskou základnou prezidenta Miloše Zemana, mohou tlouci hlavou do zdi a zpytovat svědomí, neboť tento prosazovatel Čínské komunistické strany končí na Pražském hradě svůj mandát až 8. 3. 2023 a do té doby v pohodě napáchá další škody.

A postoje paní ministryně Benešové? Kupříkladu zde:

Ministryně Benešová hájí rozhodování dělnických soudců, kteří posílali nevinné lidi na smrt - nepokládá to za porušení zákona!

 

Prymulova kauza

Konec konců potíže premiéra Andrej Babiše jsou vidět v přímém přenosu i z chování dalšího soukmenovce prezidenta Zemana, a to Romana Prymuly, který našemu národu ohledně koronavirové krize „káže vodu a sám pije víno“

Blíže viz:

Výsměch opatřením a sabotáž společné práce. Takto kázal Prymula

Kapitula dává od Prymuly s Faltýnkem ruce pryč. Byli v restauraci

Prymula se postavil Babišovi, nerezignuje

 

Vidíme zde nezměrnou občanskou a právní zaostalost této komunistické země, evidentně pan ministr Prymula jako starý aparátčík namísto premiéra Babiše poslouchá starého bolševického knechta z hradu, který neumí nic jiného než urážet lidi a provozovat rektální alpinismus tajemníkovi Čínské komunistické strany. V normální zemi, společnosti by již prezident Zeman nebyl prezidentem, že? Co s tím uděláme?

Ukazuje se, že hodnotící zpráva o právním státu, vypracovaná Evropskou komisí k České republice dne 30. 9. 2020, je vůči České republice až příliš shovívavá, ale o tom zase jindy.

Blíže viz: Hodnotící zpráva EK k České republice (30. 9. 2020)

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Holandské šachy s pohledávkami z Česka, aneb od Čalfy do Čalfy - 1. část, Holandská spojka ČR: Boj o ústavní stížnost na postupy vlády při vyhlášeném stavu nouze Tusk: Polsko může z EU odejít dřív, než se komukoli zdá Komunistická strana Číny upevňuje moc od výročí k výročí Europoslanci: Ochraňme peníze před Babišem. Ať je Česko bez dotací
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi