Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Listina základních práv a svobod

Federální shromáždění na základě návrhů České národní rady a Slovenské národní rady, uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné tradice našich národů, pamětlivo trpkých zkušeností z dob, kdy lidská práva a základní svobody byly v naší vlasti potlačovány, vkládajíc naděje do zabezpečení těchto práv společným úsilím všech svobodných národů, vycházejíc z práva českého národa a slovenského národa na sebeurčení, připomínajíc si svůj díl odpovědnosti vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi a vyjadřujíc vůli, aby se Česká a Slovenská Federativní Republika důstojně zařadila mezi státy, jež tyto hodnoty ctí, usneslo se na této Listině základních práv a svobod...

celý článek
image
Začněme vyžadovat po právnických profesích plnění jejich povinností uložených jim zákonem

Mnozí lidé totiž vůbec nevědí, kdo má co za povinnost a jsme zaplavováni řadou nářků a stížností na toto téma. Lidé přitom nechápou, že povinnosti osob právnických profesí musejí sami vyžadovat. V tom jim nikdo nepomůže. Ale aby to mohli vyžadovat, musejí znát alespoň ten nejužší základ, který níže publikujeme, aby si jej každý mohl přečíst.

celý článek
archiv (2)
Logotyp Vox Populi