Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Dobrý člověk ještě žije

Před nějakým časem byla v Praze udělena Krameriova cena za nezávislou žurnalistiku. Řečníci upozorňovali na aktuální dobu mamonu, kdy mnohé ovládá touha po penězích a kariéře a zapomíná se na tradiční hodnoty, které si nelze zakoupit. Klanění zlatému teleti, jak říká již Bible. Vše se opakuje a lidstvo se málokdy poučí. Přesto se najdou lidé, kteří svým čistým morálním kodexem inspirují ostatní, mají odvahu jít za pravdou a za spravedlnost mnohé obětovat. Těch, kteří postaví všeobecné dobro nad osobní zisk, i za cenu vlastní ztráty nebývá mnoho. Proto je třeba si jich vážit, ocenit je a následovat je. Takovým příkladem je Ing. Jana Chaloupková Ph.D...

celý článek
image
Obchoduje Česká republika s vízy a nebo chrání naše schengenské hranice a naši bezpečnost?

Informace o dění na českém velvyslanectví v Rabatu minulý rok vynášejí na povrh vzpomínky na nedávné aféry podobného typu především v asijském regionu. Nabízí se otázka – chrání ČR skutečně své hranice a občany? A potažmo i hranice Schengenu, tedy EU? Nebo inklinuje spíše k obchodování s vízy, a pokud ano, kam asi tyto finance proudí. V zasvěcených kruzích se hovoří o tom, že aféry s kupčením s vízy se občas objeví všude, tedy skoro všude...

celý článek
image
Epidemie: Nařízení vlády byla žalována u soudu. Vláda je zrušila a vzápětí stejná nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví

Advokát David Zahumenský podal 17. března 2020 Městskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy vydané vládou a ministerstvem zdravotnictví. Navrhovatelka se obává nepřiměřeného omezování lidských práv v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy koronaviru. „Dnešní státy si umí poradit s nemocí, aniž by totalitně zasáhly do lidských práv a svobod,“ uvádí návrh s odkazem na řešení, která zevedli Jižní Krea nebo Tchaj-wan...  

celý článek
image
Vědí vůbec advokáti a další právnické profese, kde je jejich místo ve společnosti?

Kdo či co zavinilo současnou epidemii koronaviru, která začala zřejmě v čínském městě WU-CHAN na sklonku roku 2019, způsobila celosvětové obecné ohrožení, zda příčinu a zavinění někdo vyšetřuje, pokud ano, kdo, pokud nikoli, z jakého důvodu a podáváme tímto veřejný podnět příslušným orgánům k zahájení šetření. Právnické profese jistě vědí, co mají dělat z úřední povinnosti.​ Kdo v České republice zavinil pozdní informování občanů ČR o epidemii koronaviru v Čínské lidové republice (zkr. ČLR) a z jakého důvodu nebyla již v lednu 2020 přijata v ČR opatření vůči občanům přicházejícím do ČR z ČLR, včetně letů z ČLR do ČR, na úrovni národní, ale i na úrovni EU...

celý článek
image
Novela insolvenčního zákona a přetrvávající související nedostatky v legislativě

Novela insolvenčního zákona nově dlužníkům umožní bránit se sporným a nezákonně navýšeným pohledávkám. Účelem novelizace bylo odstranění vad insolvenčního zákona. Původní úprava zákona dlužníkům znemožňovala jakoukoli obranu v případě, že si zajištěný věřitel přihlásil pohledávku spornou nebo nemravně či nezákonně navýšenou...​

 

celý článek
image
Parlamentní demokracie po česku v praxi aneb loutkové divadlo v legislativě

Jedním z typických příkladů poslední doby je návrh zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění možnosti vzdělávání nelékařských profesí, tedy i terapeutů čínské medicíny. Návrh senátorů Dernerové a Plačka nejen že není řádně věcně odůvodněn, nebyl projednán s občany a nebyl ani v připomínkovém řízení, opírá se prý o 41 vědeckých lékařských kapacit, jichž jména a názory se přes písemné výzvy nepodařilo ze zákonodárných sborů získat. Senátoři a poslanci prý nemusí nic odůvodňovat a nikomu nic vysvětlovat, zkrátka si mohou dělat, co chtějí...

celý článek
image
ČR: Soudní boj za užívání tradičních bylin a hub. Případ Coriolus

Užívání tradičních bylin a hub, které se jako součást výživy používaly po staletí je stále ohrožován dikcí i výkladem nových nařízení Evropského parlamentu, která mají regulovat zejména šíření geneticky modifikovaných organismů na trhu Evropské unie, ale v praxi se obracejí i proti tradičním bylinám a houbám. Postižení a poškození spotřebitelé se začali bránit, aby bylo možné regulovat implementaci nařízení v praxi. První případ, který se dostal před soud, vytvořil zajímavý precedent, kdy Městský soud v Praze zrušil nařízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce...

celý článek
image
Občanská poradna: Jak nadefinovat, co po advokátovi vlastně chceme?

Je tu háček, který velká část lidí buď neví vůbec, či si jej neuvědomuje. Musíme totiž být schopni nadefinovat, co vlastně po advokátovi chceme. A zde bývá první kámen úrazu. Advokát neví a nemůže vědět, co po něm vlastně chcete. To mu musíte sdělit Vy, a to nejlépe písemně, aby se předešlo případným pozdějším nedorozuměním. Jak tedy žádost formulovat?

celý článek
archiv (8)
Logotyp Vox Populi