Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Epidemie: Nařízení vlády byla žalována u soudu. Vláda je zrušila a vzápětí stejná nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví

Advokát David Zahumenský podal 17. března 2020 Městskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy vydané vládou a ministerstvem zdravotnictví. Navrhovatelka se obává nepřiměřeného omezování lidských práv v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy koronaviru. „Dnešní státy si umí poradit s nemocí, aniž by totalitně zasáhly do lidských práv a svobod,“ uvádí návrh s odkazem na řešení, která zevedli Jižní Krea nebo Tchaj-wan...  

celý článek
image
Vědí vůbec advokáti a další právnické profese, kde je jejich místo ve společnosti?

Kdo či co zavinilo současnou epidemii koronaviru, která začala zřejmě v čínském městě WU-CHAN na sklonku roku 2019, způsobila celosvětové obecné ohrožení, zda příčinu a zavinění někdo vyšetřuje, pokud ano, kdo, pokud nikoli, z jakého důvodu a podáváme tímto veřejný podnět příslušným orgánům k zahájení šetření. Právnické profese jistě vědí, co mají dělat z úřední povinnosti.​ Kdo v České republice zavinil pozdní informování občanů ČR o epidemii koronaviru v Čínské lidové republice (zkr. ČLR) a z jakého důvodu nebyla již v lednu 2020 přijata v ČR opatření vůči občanům přicházejícím do ČR z ČLR, včetně letů z ČLR do ČR, na úrovni národní, ale i na úrovni EU...

celý článek
image
Novela insolvenčního zákona a přetrvávající související nedostatky v legislativě

Novela insolvenčního zákona nově dlužníkům umožní bránit se sporným a nezákonně navýšeným pohledávkám. Účelem novelizace bylo odstranění vad insolvenčního zákona. Původní úprava zákona dlužníkům znemožňovala jakoukoli obranu v případě, že si zajištěný věřitel přihlásil pohledávku spornou nebo nemravně či nezákonně navýšenou...​

 

celý článek
image
Parlamentní demokracie po česku v praxi aneb loutkové divadlo v legislativě

Jedním z typických příkladů poslední doby je návrh zákona senátorky Aleny Dernerové a senátora Vladimíra Plačka, kterým se mění možnosti vzdělávání nelékařských profesí, tedy i terapeutů čínské medicíny. Návrh senátorů Dernerové a Plačka nejen že není řádně věcně odůvodněn, nebyl projednán s občany a nebyl ani v připomínkovém řízení, opírá se prý o 41 vědeckých lékařských kapacit, jichž jména a názory se přes písemné výzvy nepodařilo ze zákonodárných sborů získat. Senátoři a poslanci prý nemusí nic odůvodňovat a nikomu nic vysvětlovat, zkrátka si mohou dělat, co chtějí...

celý článek
image
ČR: Soudní boj za užívání tradičních bylin a hub. Případ Coriolus

Užívání tradičních bylin a hub, které se jako součást výživy používaly po staletí je stále ohrožován dikcí i výkladem nových nařízení Evropského parlamentu, která mají regulovat zejména šíření geneticky modifikovaných organismů na trhu Evropské unie, ale v praxi se obracejí i proti tradičním bylinám a houbám. Postižení a poškození spotřebitelé se začali bránit, aby bylo možné regulovat implementaci nařízení v praxi. První případ, který se dostal před soud, vytvořil zajímavý precedent, kdy Městský soud v Praze zrušil nařízení Státní zemědělské a potravinářské inspekce...

celý článek
image
Občanská poradna: Jak nadefinovat, co po advokátovi vlastně chceme?

Je tu háček, který velká část lidí buď neví vůbec, či si jej neuvědomuje. Musíme totiž být schopni nadefinovat, co vlastně po advokátovi chceme. A zde bývá první kámen úrazu. Advokát neví a nemůže vědět, co po něm vlastně chcete. To mu musíte sdělit Vy, a to nejlépe písemně, aby se předešlo případným pozdějším nedorozuměním. Jak tedy žádost formulovat?

celý článek
archiv (6)
Logotyp Vox Populi