Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Seminář: Spravedlnost a vymahatelnost práva - Žijeme v právním státě?

PRAHA - 7. září 2020 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář na téma „Spravedlnost a vymahatelnost práva“ s podtitulem, který se ptá „Žijeme v právním státě?“ Seminář měl hojnou účast více než 100 návštěvníků celou řadu řečníků. Řečníci se zaměřovali na stav české justice a práva, a na konkrétní soudní případy. Hovořilo se o práci soudců, státních zástupců, soudních znalců, policie a zákonodárců. Seminář se věnoval oblastem činnosti různých státních institucí, ale také oblastem fotovoltaických elektráren, správě vody, organizovaným zločinným skupinám takzvaným „šmejdům“ a dalším...

celý článek
image
„Já jsem Tchajwanec“ – Vystrčilův proslov na Tchaj-wanu zaujal světová média

Předseda Senátu Miloš Vystrčil na návštěvě ostrova Tchaj-wan při proslovu místním parlamentu ostře odsoudil autoritářství a stále agresivnější zahraniční politiku Pekingu. Svůj proslov zakončil výrokem „Já jsem Tchajwanec“. Vystrčilův výrok je odvolávkou na slavné prohlášení amerického prezidenta J. F. Kennedyho „Ich bin ein Berliner“, který pronesl v západním Berlíně, čímž se vymezil proti komunismu v období Studené války. Vystrčilův výrok byl směřován na podporu Tchaj-wanu, který je pod silným tlakem Komunistické strany Číny.

celý článek
image
Evropský soud upozornil na „dysfunkci soudnictví“ v ČR

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve Štrasburku vynesl 25. června 2020 rozsudek v němž konstatoval „dysfunkci ve fungování soudnictví“, nikoliv ojedinělé pochybení. Výrok ESLP je vázán na kauzu Tempel, při které byl problém s důkazním materiálem, respektive odsouzením dotyčného poté, co byl čtyřikrát osvobozen...

celý článek
image
Před 21 lety začalo pronásledování duchovního hnutí Falun Gong v Číně.

20. července 1999 začala komunistická strana Číny jednu z nejbrutálnějších kampaní 21. století. Represe zahrnující činnost státních médií, policejních složek a úřadů zasáhli 100 milionové duchovní hnutí, které navracelo čínskou společnost zpět k tradiční čínské kultuře. Jednalo se o hnutí, které vzniklo okolo metody Falun Gong, která vyučuje meditativní cvičení pro rozvoj těla a morální principy - pravdivost, soucit a snášenlivost - k rozvoji charakteru. Zákaz Falun Gongu prosadil generální tajemník strany Ťiang Ce-min. Za účelem likvidace tohoto duchovního hnutí s kořeny v morálních principech buddhismu a taoismu zřídil takzvaný Úřad 610, kterému dal později čínský advokát Kao Č-šeng přezdívku „Čínské gestapo“...

celý článek
image
Hongkong: Čínský režim utahuje řetěz, USA zmrazují konta čínských funkcionářů

Zatímco čínský režim utahuje smyčku okolo Hongkongu, probíhají v Číně obří přírodní katastrofy. V reakci na kroky čínského režimu v Hongkongu schválil parlament USA (s konečným podpisem prezidenta Trumpa) zákon o uvalení finančních restrikcí na úředníky komunistické strany Číny, kteří jsou zodpovědní za situaci v Hongkongu. Respektive za vydání takzvaného „zákona o národní bezpečnosti“, který ve skutečnosti znamená prosazování absolutní moci komunistické strany Číny a možnost kohokoliv zatknout pod obviněním z ohrožování národní bezpečnosti. Zákon není konkrétně definován a umožňuje široký a téměř libovolný výklad...

celý článek
image
V Hong Kongu se už zatýká podle nového zákona. Model „spravedlnosti“ podle čínského režimu

Čínský režim (Komunistická strana Číny) vydal takzvaný nový „zákon o národní bezpečnosti“, který má platit na území města Hongkongu. Zákon však neprošel zákonodárným systémem Hongkongu a byl městu v podstatě vnucen, čímž byla podle expertů v podstatě ukončena nezávislost města na pevninské Číně a režimu v Pekingu. Hongkongská policie provedla 1. července 2020 první dvě zatčení na základě nového zákona...

celý článek
image
Kam mizí svoboda rozhodovat sám o sobě - svém těle, zdraví a majetku?

V dnešní době roste počet lidí, kteří chtějí sami rozhodovat o svém zdraví, investování svých peněz, které si poctivě vydělali, a způsobu jakým se budou léčit či udržovat v dobré kondici. Otázka zní: „Mohu normálně žít, pokud budu chtít sám rozhodovat o svém zdraví, investování svých peněz, které si poctivě vydám, a způsobu jakým se budu léčit či udržovat ve zdraví?“ Z praxe můžeme bohužel vidět, že takové „svobodné chování“ a odpor vůči nařízením budou státní úřady stíhat, soudit a omezovat. Chtěli jsme opravdu těmito opatřeními docílit takové situace?...

celý článek
image
Předseda Senátu Vystrčil: Na Tchaj-wan pojedu kvůli obraně hodnot a spolupráci

„Na Tchaj-wan pojedu a mám pro to dva důvody. Tím prvním je, že jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska našeho hospodářského rozvoje, ekonomického rozvoje, rozvoje vzdělání, vědy, kultury... Z hlediska toho, jak se demokratické země k sobě mají chovat a co má český Senát a předseda Senátu dělat, abychom komunikovali a spolupracovali s těmi, kteří jsou ochotni býti našimi skutečnými partnery,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil. „Druhý důvod je paradoxně důvodem vnitrozemským, vnitrostátním. Během té debaty o mé cestě na Tchaj-wan se ukázalo, že se nám sem do České republiky vrací ten hodnotový střet, který jsme v roce 1989 vítězně vybojovali. To znamená je to střet mezi základními hodnotami a principy na kterých fungujeme: suverenita, nezávislost, vláda práva, svoboda, demokracie s něčím co jsem nazval počítání grošů.“

celý článek
image
Protikorupční skupina Rady Evropy: Česká republika je v boji proti korupci „celkově neuspokojivá“

Protikorupční skupina GRECO vydala průběžnou zprávu o prevenci korupce ve vztahu ke členům Parlamentu, soudcům a státním zástupcům v zemích Evropské unie. Česká republika je podle zprávy GRECO z 6. prosince 2019 v protikorupčních opatřeních na „velmi nízké úrovni plnění doporučení“ a v tomto ohledu souhrnně označuje situaci boje proti korupci v ČR jako „celkově neuspokojivou“. Mezi 42 zeměmi, které skupina GRECO podrobila šetření, vyšla Česká republika jako nejhorší ze všech, neboť se jí podařilo z celkových 14 doporučení implementovat pouze jediné...

celý článek
image
Nastupující totalita: Soud maří žaloby občanů na přehnaná opatření proti epidemii. Otcové nesmějí k porodu, podnikatelé krachují...

„Soud svým rozhodnutím vybízí ministerstvo k libovolným zásahům do lidských práv a svobod a ujišťuje jej, že se nemusí bát soudního přezkumu, pokud svá opatření bude pravidelně rušit a znovu nahrazovat podobnými,“ vysvětluje absurditu soudního výkladu Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv. „Ústavní soud už v roce 2002 zatrhl praxi, že by se správní orgán mohl vydáváním nových opatření tohoto druhu zbavit soudního přezkumu. Nedokáži si vysvětlit, proč nad tímto rozhodnutím Městský soud v Praze zavřel oči, přestože jsme na něj poukazovali. Každopádně při porodu, který proběhne v některém z následujících dnů, u sebe rodička nebude mít partnera – ten bude sedět v mrazu před nemocnicí, aby jí a dítěti byl co nejblíže,“ uvádí advokát Ondřej Pecák...

celý článek
1 2 ►►
archiv (17)
Logotyp Vox Populi