Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Čaputová: Kauza Gorila je synonymem politické korupce celé jedné politické generace

Kauza Gorila, ktorej nahrávka dnes bola zverejnená, je synonymom politickej korupcie celej jednej politickej generácie. O tom, ako ťažko sa s ňou vyrovnávame, svedčí fakt, že sa neuzavrela ani počas fungovania piatich vlád. Rozhovor bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku s Marianom Kočnerom a prepisy správ z Threemy naznačujú bezprecedentné zneužitie justície...

celý článek
image
Za bídný stav justice v ČR mohou politici, neplní totiž své povinnosti vůči voličům

Soudci, předsedové soudů a další funkcionáři soudů, exekutoři, státní zástupci, insolvenční správci a další osoby lidem zvolení v řádných volbách nebyli, jsou pouze do svých funkcí dosazováni bez jakékoli kontroly lidem a v zásadě jsou i mimo jakoukoliv reálnou kontrolu lidu a lidem volených zástupců, ačkoli mají obrovské pravomoci. Zákonodárci svěřili prezidentovi a ministru spravedlnosti možnost podat kárnou žalobu proti soudcům. Prezident a ministr spravedlnosti jsou tak jediní voleni zástupci lidu, kteří tuto pravomoc mají a mohou tak vykonávat vůli lidu...

celý článek
image
Bitva z poza vězeňských mříží za spravedlnost a osvobození pokračuje!

Zemědělec Martin Malý odsouzený na základě domněnek na 7 let kriminálu natvrdo pokračuje dál v boji. Má již odsezený cca 1 rok kriminálu a Nejvyšší soud ČR se ho nezastal. Redakce VoxPopuli obdržela usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 2. 2019, kterým Nejvyšší soud zemědělcovo dovolání odmítl. Jenže dotyčné usnesení je velmi nepřesvědčivé a celý proces pana M.M. v rozporu s mezinárodním i národním právem, jak ukazuje podaná ústavní stížnost k Ústavnímu soudu ČR ve věci. Jde zřejmě o tak závažná pochybení soudů v dotyčné věci, že demonstrující za nezávislost justice by měli důsledně zvažovat, za koho a v čí prospěch vlastně demonstrují...

celý článek
image
Je demokracie v ohrožení?

Kniha profesorů Stevena Levitského a Daniela Ziblatta (oba USA) s názvem v českém překladu „Jak umírá demokracie“ velmi čtivou, poutavou formou na základě faktů analyzuje stav demokracie ve světě v zásadě až do současnosti, definuje na základě důkazů a dlouhodobých pozorování mimo jiné čtyři klíčové indikátory autoritářského chování v jednotlivých zemích, kterými jsou: Odmítání (nebo chabá podpora) demokratických pravidel hry, popírání legitimity politických oponentů, tolerance nebo povzbuzování násilí, připravenost omezit občanská práva svých oponentů, a to včetně médií...

celý článek
image
Nezávislý a nestranný trestní soud naložil zemědělci v severních Čechách 7 let kriminálu natvrdo na základě domněnek

Neznalost, lajdáctví či objednávka? Orgány činné v trestním řízení v severních Čechách se „vyznamenaly“. Jde o pozemky či o něco (někoho) jiného? V létě 2017 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (předseda senátu Mgr. Jan Michanka, přísedící PaedDr. Jitka Krausová, JUDr. Jaromír Jahoda) byl odsouzen k 9-ti letům kriminálu natvrdo obž. M.M., zemědělec ze severních Čech, vlastnící stovky hektarů půdy v Severních Čechách. Prý si měl dle obžaloby objednat „dání lekce“ současnému příteli bývalé přítelkyně. Laik by si řekl, dobře mu tak, objednal si zbití někoho, ten někdo byl skutečně ošklivě zbit, tak ať pachatelé jdou pykat...

celý článek
image
ČR: O zemi, kde v právnických kruzích neplatí, že 2+2=4

Prokázat a prosadit potom v takové zemi pravdu je úkol vskutku obtížný, až téměř nadlidský a často též velmi drahý a nebezpečný. Navíc soudce či jiný subjekt, pokud má osvětlit dotyčné rozhodnutí, prohlásí, že tak rozhodl svobodně a nezávisle a vysvětlování ohrožuje jeho nezávislost. Zamýšlíme se nad příčinou tohoto problému. Jedním z možných vysvětlení je skutečnost, že významná část soudců, státních zástupců (býv. prokurátorů), policistů, agentů, loajálních či aktivně podporujících režim před listopadem 1989, členů KSČ, ale i jiných stran zůstala po roce 1989 pouze s menšími změnami na svých postech. A ti co nezůstali, šli zpravidla do advokacie...

celý článek
image
LZE SI OBJEDNAT TRESTNÍ STÍHÁNÍ? ANEB PARLAMENTNÍ DEMOKRACIE PO ČESKU V PRAXI

Po volbách na podzim 2013 a po vstupu hnutí ANO do vlády v ČR v lednu 2014 až do současnosti čas od času rezonuje na veřejnosti mimo jiné otázka: „Lze si objednat v České republice trestní stíhání?“. Některé organizace Svazu VIRIBUS UNITIS, zabývající se očistou justice a dodržováním demokratických principů zejména v zemích střední a východní Evropy začaly hledat objektivní důkazy a odpověď na položenou otázku a dospěly k odpovědi: „Ano, lze si objednat v ČR trestní stíhání, ale lze si objednat i to, aby vás nikdo nestíhal“...

celý článek
archiv (7)
Logotyp Vox Populi