Pro jakýkoliv spor si budete muset najmout advokáta, říká novela zákona o advokacii

25.01.2018 - Jiří Král
počet přečtení: 804
vytvořeno 25.01.2018, upraveno 25.01.2018

dabluv-advokat

Screenshot ze snímku Ďáblův advokát (1997). Na fotografie jsou Keanu Reeves, Al Pacino. (Warner Bros )

 

Nechcete advokáta, protože je neochotný, nespolehlivý nebo příliš drahý? Chcete si najmout právníka nebo domáhat se svých oprávněných nároků a práv sami? Novela zákona o advokacii vám to už nedovolí a podle věcné analýzy znamená potlačení svobodné volby a vynucení jediné varianty (zde).

Změna zákona o advokacii je předstupněm ještě horší šikany, která se na občany připravuje v novém civilním řádu soudním (více zde), jehož věcný záměr Ministerstvo spravedlnosti prezentuje od listopadu 2017 na internetových stránkách rezortu (zde), kde není ani slovo o nutnosti ochrany základních lidských práv a svobod občana, návrh zvýhodňuje elity a diskriminuje občany.

Bez advokáta nebudete sami smět k soudu

Od 1. 9. 2017 platí novela zákona o advokacii.

Pokud uvážíme, že advokáty povinně sdružuje Česká advokátní komora, která je pod kontrolou státu, nebude možné dosáhnout nestrannosti v případě, že občan či firma se domáhají svých oprávněných požadavků vůči státu. V praxi uvidíme, jak advokát bude ochoten a schopen oprávněný požadavek klienta hájit proti státu a riskovat tak od státu sankci a svou kariéru.

Vzhledem k řadě úskalí této úpravy Zákona o advokacii podal spolek (dříve občanské sdružení) HABEAS CORPUS žalobní podnět k soudu. Více zde

Podle Habeas Corpus je tak zcela v daném případě popřen princip materiálně právního státu, který sice soudy a další orgány v ČR deklarují navenek, ale ve skutečnosti jej svými skutky popírají. Obecné soudy v ČR, ale i Ústavní soud v ČR a další orgány  by měly začít více vnímat společenské změny ve společnosti a rostoucí nespokojenost obyvatel včetně kritičnosti. Tyto hlasy nabývají na síle a na síle nabývat budou ještě více.

Povinnosti a pravomoci státu vs. občanů

Jinými slovy, jak se vůbec  mohlo stát, že ve státě, který ukládá svým občanům a firmám (kromě těch oligarchistických) od listopadu 2013  samé povinnosti (kontrolní hlášení DPH, Elektronická evidence tržeb, vynucování si povinnost ukládat peníze do bank a platit bezhotovostně i bagatelní částky, oklešťování soukromí  a šmírování pod záminkou údajného posilování bezpečnosti občanů včetně kyberprostoru – aniž by ovšem fungovaly účinné kontrolní mechanismy před zneužitím takto získaných dat, vnucování a vynucování očkování proti nemocem, aniž by byla řádně odzkoušena jeho nezávadnost, vynucování pěstování a užívání bylin, které na území existovaly po staletí pouze z nařízených seznamů, aniž by bylo řádně odůvodněno proč, neexistence řádných opravných prostředků proti rozhodnutí soudu či státního zástupce o nařízení domovní prohlídky či prohlídky jiných prostor, neexistence řádné kontroly správnosti fungování orgánů činných v trestním řízení, neexistence řádné kontroly fungování Finančně – analytického útvaru Ministerstva financí ČR, odměňování a motivování pracovníků daňové správy na co nejvyšším vytváření daňových doměrků u daňových subjektů, s výjimkou daňových subjektů oligarchistických, nárůst případů diskriminačního chování soudců a úředních osob ve prospěch movitých účastníků řízení na úkor chudých účastníků řízení, nárůst klientelismu, postavení exekutorů v rozhodovací činnosti exekuční na úroveň soudců soudu I. stupně, aniž by ovšem složili soudcovský slib, nemožnost podání opravného prostředku proti exekučnímu příkazu exekutora, atd.) není ten samý stát schopen těmto občanům a firmám zajistit fungování spravedlnosti, řádného a včasného řízení u příslušných orgánů, řádné kontroly výkonu moci a výklad práva dle zásad materiálně právního státu?

Ještě horší situace pro občany a organizace by nastala v případě, že by došlo ke schválení nové civilní procesní normy, která se pracovně nazývá civilní řád soudní (zkr. CŘS), a která by měla nahradit v současné době platný občanský soudní řád (zkr. o.s.ř.)

Blíže viz:

PŘIPRAVOVANÝ NOVÝ CIVILNÍ ŘÁD SOUDNÍ (CŘS): Rafinovaný nástroj totality anebo důkaz nesvéprávnosti českého občana?

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také:
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi