Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Profesor Turánek: Chybí odborná diskuze o covidu-19 a vakcínách, zostuzují se vědci, kteří vyjádří jiný názor

Co víme a co nevíme o koronaviru a vakcinaci proti němu? Jaká rizika s sebou nesou aktuálně používané technologie distribuce vakcín v organismu? Dává smysl plošné očkování, očkování dětí? Odpovídá vědec, farmakolog, imunolog a vakcinolog v jedné osobě, prof. RNDr. Jaroslav Turánek, CSc., DSc...

celý článek
image
Skandál: Konference rektorů vyzvala studenty vysokých škol k očkování proti koronaviru

Výzva rektorů vzbudila kritiku a odpor části české veřejnosti, ale i v řadách odborníků, kteří se podivují nad tím z jakého právního či vědeckého základu konference rektorů vychází pro pronášení takové výzvy adresované studentům...

celý článek
image
Ivermektin: Výsledky při léčení, schvalování a potlačování jeho využívání (retrospektiva)

Ivermektin. O tomto léčivu se vedou široké debaty. Lékaři z různých zemí světa hlásí dobré výsledky při jeho nasazení u pacientů při propuknutí onemocnění covid-19, a to za určitých okolností. Hovoří se také o tom, že toto léčivo je záměrně potlačováno na úkor vakcín, které jsou ve srovnání finančně nákladnější. Je to pravda?

celý článek
image
EK ani EMA nejsou schopny věrohodně odpovědět, proč protěžují očkování proti COVID-19 jako jedinou možnost na úkor přirozených a alternativních způsobů ochrany či posílení imunity

Evropská komis (EK) ani Evropská léková agentura (EMA) nejsou schopny věrohodně odpovědět na otázku, z jakého reálného důvodu protěžují očkování proti koronaviru COVID - 19 jako jedinou možnost ochrany jednotlivce a společnosti na úkor přirozených - alternativních způsobů ochrany či posílení imunity. Ze stále stejných informačních zdrojů stejných vlastníků médií, farmaceutických společností a globálních investičních fondů slyšíme stále stejnou písničku, abychom se dali očkovat proti koronaviru Covid-19, což prý je pro nás jediná a univerzální možnost ochrany a spásy...

celý článek
image
Metodický přehled odborných studií: Nošení respirátorů může mít pro dospělé i děti řadu nežádoucích účinků (MDPI)

Analýza výslovně uvádí: „Náš přehled literatury ukazuje, že u zdravých i nemocných lidí může dojít k syndromu vyčerpání vyvolaného maskou (MIES) s typickými změnami a příznaky, které jsou často pozorovány ve vzájemné kombinaci, jako je … zvýšení oxidu uhličitého v krvi, snížení saturace krve kyslíkem, zvýšení srdeční frekvence, zvýšení krevního tlaku, snížení kardiopulmonální kapacity, dušnost a potíže s dýcháním, bolesti hlavy, závratě, snížená schopnost soustředit se, kožní léze a podráždění, celková vnímaná únava a vyčerpání.“

celý článek
image
Resetheus: Odůvodnění pro nařízení k nošení respirátorů se nezakládají na ověřitelných vědeckých důkazech

Asociace Resetheus, která prohlašuje, že se snaží o „obnovu základního vědeckého étosu, transparentnosti a akademické svobody ve výzkumu“, ve své zprávě zpochybňuje opodstatněnost vládních nařízení pro nošení obličejových masek (respirátorů) za účelem zabraňování v šíření epidemie wuchanského koronaviru a jeho mutací...

celý článek
image
Diskuze nad rozsudkem ESLP o povinném očkování a jeho dopadech

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) posuzoval případy šesti stěžovatelů, rodičů jejichž děti nebyly přijaty do školky, protože nebyly očkovány. Jeden ze stěžovatelů dostal pokutu za neočkování svých dětí. Soud spojil všechny stížnosti do jednoho případu a postoupil případ velkému senátu. Případ byl významný, protože měl ovlivnit přístup zemí Evropské unie k oblasti povinného očkování. Panelovou diskuzi nad rozsudkem Evropského soudu pro lidská práva o povinném očkování v Česku a jeho dopadech pořádala Liga lidských práv...

celý článek
image
Názor: SÚKL ani EMA nevědí, zda očkování zastaví šíření viru

SÚKL, jako národní autorita, která kontroluje a uvádí léky na český trh tvrdí, že není známo zda vakcína Comirnaty od společností Pfizer-BioNTech zabrání šíření viru, ani jak dlouho bude účinkovat. To samé uvádí Evropská léková agentura (EMA) na svých stránkách. Na základě čeho někdo tvrdí, že vakcína je řešením pro ukončení šíření epidemie?...

celý článek
image
Očkování vakcínou proti COVID-19 vyvolává posílení imunity anebo pouze rezistenci: Odborníci, co vy na to? Kde je pravda?

Věřte nevěřte. Fikce nebo skutečnost: Očkování vakcíny proti COVID-19 vyvolávají posílení imunity anebo pouze rezistenci: Odborníci, co vy na to? Kde je pravda? Až dosud si lidé mysleli, že vakcína znamená imunitu v klasickém slova smyslu, tedy takovou, že po vakcinaci si tělo vytvoří protilátky, a když narazí na viry, tak je pozabíjí, takže člověk se stane nejen imunním, ale i zdravým a bez nakažlivosti. Jenže v případě vakcín Moderna a Pfizer-BioNTech to neplatí, protože tyto vakcíny na bázi mRNA podle všech dostupných informací vytváří pouze rezistenci, nikoliv imunitu. Údajně to podtvrdil šéf amerického Národního zdravotního institutu (NIH) Dr. Anthony Fauci...

celý článek
image
Jak došlo k zákazu Coriolus versicolor – Outkovky pestré a kdo je za něj zodpovědný?

11. prosince 2013 vydala Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze opatření, kterým v podstatě rozhodla o zákazu prodeje veškerých doplňků potravin a potravin obsahujících Coriolus versicolor - Outkovku pestrou. Na základě čeho tak inspektorát rozhodl a jednal v souladu s platnou legislativou a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví?...

celý článek
1 2 ►►
archiv (16)
Logotyp Vox Populi