Metakryl a jeho negativní účinky

08.02.2024 - Vox Populi
počet přečtení: 272
vytvořeno 08.02.2024, upraveno 08.02.2024

metakryl a jeho vedlejší účinky

Ilustrační foto k článku popisujícímu látku Matakryl, kterou někteří nabízejí jako výplň injektovanou pod kůži. (cottonbro studio | Pexels)

V tomto článu budeme postupně popisovat a dokládat, co je to látka Metakryl a k čemu se používá.

 

Metakryl (Metacrill) je polymetakrylát, chemicky přesně se jedná o polymethylmethacrylát ​(PMMA).

Polymetakrylát je v podstatě lidově řečeno „plexisklo“ - průhledná, za tepla snadno tvarovatelná látka, nebo akrylátové sklo - průhledný syntetický polymer s vlastnostmi termoplastu.

 


Název výrobku

POZOR: Při jeho výrobě a obchodování se uvádí řada různých názvů, pro stejný výrobek (látku). 

Na injekčních stříkačkách se nachází nápis Metacrill. (zdroj) (archiv) 

Na brazilských a českých baleních je nápis META<>CRILL (zdroj) a toto značení se objevuje i na návodu k použití. (zdroj)

V officialní databázi brazilské Anvisia (ústav pro kontriolu léčiv) je uvedený název Metacril. (zdroj) (archiv)

V českých lékařských kruzích se používá název Metakryl. (zdroj(archiv)

Mudr. Ivana Němečková, ktora toto láku svým zákazníkům implantovala látku v dokumentu o souhlasu s jeho aplikací označuje jako METAC<>CRILL (zdroj) a stejně i v reklamních sděleních (zdroj). 

Ministersvo zdravotnictví v dokumentech látku onačuje jako MCT. (zdroj) (archiv)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) látku rozeznává i podle názvu META<>CRILL®. (zdroj), (zdroj 2) (archiv 2)


 

Zkoušeno jako zubní implantát

Při pokusech o jeho využití v rámci medicíny, byla například v roce 1969 popsána polymetakrylátová replika zubního implantátu, ale analogie zubu byla spíše zapouzdřena měkkými tkáněmi než vhojena (oseointegrována). [1] Oseointegrace znamená vhojení implantátu do kosti, k čemuž u polymetakrylátového zubu nedošlo. Došlo k zapouzdření, tedy tělo materiál odmítne a obalí ho pouzdrem. V horším případě může dojít k hnisavým reakcím.

 

Zkoušeno v estetické chirurgii

Polymetakrylátové kuličky byly v některých zemích aplikovány zákazníkům jako „estetická výplň“ pod kůži - na tváři a jiných částech těla.

 

Diskuse o něžádoucích účincích

Metakryl je materiál v těle potenciálně nevstřebatelný. Jsou hlášeny případy výrazné negativní reakce po jeho aplikaci pod kůži. Na jedné straně se objevují zastánci využívání této látky pro estetické účely a její aplikace pod kůži na druhé straně řady expertů upozorňuje na závažné negativní reakce.

 

Komplikace metakrylových výplní, ač se objevují zřídka, jsou často trvalé a obtížně léčitelné, ne-li vůbec neléčitelné. Proto by mělo být vždy použití metakrylu k augmentaci – výplním lékařem pečlivě zváženo.

 

„Pokud komplikace nastanou, projeví se jako obrovské granulomy, což je projev odmítnutí těchto polymerových kuliček organismem. Dochází k velkým vyhnisávajícím reakcím, kdy celá oblast s aplikovaným metakrylem může až nekroticky vypadnout,“ uvádí  MUDr. Jana Martincová na stránkách Zdraveomlazeni.cz.

 

Příklady komplikací z odborné literatury:

 

Rozsáhlá nekróza obličeje po infiltraci metakrylu 

Extensive facial necrosis after infiltration of polymethylmethacrylate

Případ 77leté paní s nekrózou po aplikaci polymetakrylátu zkušeným plastickým chirurgem + foto nekrózy po aplikaci metakrylátu s následnou embolií obličejových tepen

 

Slepota a úplná obrna očního nervu po aplikaci metakrylu

Blindness and total ophthalmoplegia after aesthetic polymethylmethacrylate injection: case report

Silva MTT, Curi AL. Blindness and total ophthalmoplegia after aesthetic polymethylmethacrylate injection: case report. Arq Neur Psiquiatria 2004;873-4.

http://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/3070JKAOMS/jkaoms-39-193.pdf

 

Granulom chrupavky vnějšího ucha po aplikaci metakrylu – retrospektivní přehled

The polymethylmethacrylate effects on auricle conchal cartilage: report of 21 cases.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20601571

 

Komplikace po aplikaci metakrylu

Complications after polymethylmethacrylate injections: report of 32 cases.

32 případů – nekróza v 5 případech, granulom v 10 případech, chronický zánět v 10 případech, chronický zánět rtu v 6 případech, infekce v 1 případu 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18454007

 

Kožní výplně: typy, indikace a komplikace

Dermal Fillers: Types, Indications, and Complications

 

Případy zkušeností lidí po aplikaci látky

Petra Janů

V minulosti si nechala látku od MUDr. Ivany Němečkové aplikovat známá zpěvačka Petra Janů, která v důsledku toho dostala do zdravotních problémů a do konfliktu s doktorkou Němečkovou. (zdroj) (archiv)


 

Časová osa kauzy Metacrill

Poznámka: MUDr. Ivana Němečková, respektive její firma Euroquirurgica CR s.r.o (archiv) je výrobcem i dovozcem Metacrillu a její firma Aurum Clinic s.r.o (archiv) (rejstřík) je zdravotním zařízením, kde Metacrill svým zákazníkům aplikovala.

Ještě dnes stránky kliniky Aurum uvádějí, „že klinika je jediná v České republice, má licenci od španělské společnosti Euroquirurgica, výhradního distributora Meta<>Crill® pro celou Evropu“. Stránku jsme archivovali.

Aurum Clinic má jako jediná v České republice oprávnění pořádat kurzy Meta<>Crill® a udělovat diplomy vyškoleným lékařům. a odkazují na stránku metacrill.net, která už není dostupná, ale v archivu služby Waybackmachine je možné stále dohledat hlášení, že stránka byla přesměrována na jinou adresu metacrill.net/index.php/cs a ta se již v archivu zobrazuje zde.  


 

2016

18. července 2016

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) rozhodl o zařazení zdravotnického prostředku META<>CRILL do rizikové skupiny IIB. (zdroj)

 

2022

13. dubna 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) odpovídá na žádost o poskytnutí informací: Zda je u způsob dosažení určeného účelu u zdravotnického prostředku META<>CRILL® založen na biologickém účinku v něm obsažených látek. Zda si je Ústav vědom, že léčivý přípravek META<>CRILL® obsahuje nosný gel složený z látek glukonát vápenatý, magnesium titriplex a Ringer-laktát, a zda jsou látky glukonát vápenatý, magnesium titriplex léčivými látkami. Zda zdravotnický prostředek obsahující léčivý přípravek patří do rizikové skupiny III dle směrnice Rady 93/42/EHS. (zdroj 2) (archiv 2)

1. prosince 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL a odpovídá. (zdroj) (archiv)

2. prosince 2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se rizik spojených se zdravotnickým prostředkem META<>CRILL a odpovídá. (zdroj) (archiv)

 

2023

16. října 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel žádost o poskytnutí informací týkající se zdravotnického prostředku META<>CRILL a glukonátu vápenatého a odpovídá. (zdroj) (archiv)

 

2024

15. února 2024

Dochází ke skartaci stěžejních dokumentů.

Ministerstvo zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací odpovídá: „Předmětná dokumentace, kterou jsme dohledali, je z roku 2012 a v současné době očekáváme protokol o skartaci z Národního archivu na základě proběhlého skartačního řízení. Ministerstvo již nedisponuje původním spisovým materiálem, protože se jedná o písemnosti staršího data.“ (zdroj)

Časová osa se právě vytváří a doplňuje...

 


Externí odkazy:

Polymethylmethacrylát na otevřené encyklopedii

 

Poznámky:

[1] Hodosh M, Shklar G, Povar M. The porous vitreous carbon/polymethcarylate tooth implant: preliminary studies. The Journal of Prosthetic Dentistry. September 1974, s. 326–34. DOI 10.1016/0022-3913(74)90037-7PMID 4612143. (anglicky)

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Jak došlo k zákazu Coriolus versicolor – Outkovky pestré a kdo je za něj zodpovědný? Metodický přehled odborných studií: Nošení respirátorů může mít pro dospělé i děti řadu nežádoucích účinků (MDPI) SMIS: Devět významných dezinformací na webu ministerstva zdravotnictví ÚZIS manipuluje s daty a odmítá je poskytnout veřejnosti, navzdory Ústavnímu soudu, upozorňují experti Profesor Turánek: Chybí odborná diskuze o covidu-19 a vakcínách, zostuzují se vědci, kteří vyjádří jiný názor
Diskuze
Hana

Negativní účinky metacrillu - vlastní zkušenost

08.02.2024 14:43

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi