Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Unie příznivců tradiční čínské medicíny kritizuje „špatný zákon o léčitelích“

Připravovaný zákon o léčitelích, který má podle zadavatelů zahrnovat i čínskou medicínu, považují odborníci za velmi špatný. Česká republika by se měla podle strategie WHO připravovat na zpřístupnění tradičních medicíny pacientům v rámci veřejného zdravotnictví. Oproti tomu zde vzniká zákon z pera ministerstva zdravotnictví, který by poskytování těchto zdravotních služeb spíše zkomplikoval...

celý článek
image
WHO chce čínskou medicínu zahrnout do systému zdravotnictví. ČR z ní dělá léčitelství

Tradiční čínská medicína a její osud je Česku v ohrožení. I přes její mezinárodní úspěchy a respekt i podporu WHO má v ČR spadat pod léčitelství, bez možnosti být „zdravotní službou“. Přitom ještě na podzim roku 2017 byla zařazena na seznam nelékařských profesí. Tím získala v zákonu status, který by umožnil terapeutům i studium na vysokých školách. V říjnu 2018 byla čínská medicína ze zákona způsobem vzbuzujícím oprávněné pochybnosti vyškrtnuta. Její přesun mezi léčitele má umožnit připravovaný zákon z pera Ministerstva zdravotnictví. Narychlo ušitý text přitom podle kritiků negarantuje žádné vzdělání terapeutů a pokud by začal platit, velmi zkomplikuje jejich provoz...

celý článek
image
Příznivci Tradiční čínské medicíny se postavili v ČR na odpor svévoli zákonodárců

HABEAS CORPUS zažaloval u soudu chybějící a vadné náležitosti senátního návrhu zákona navrhovatelů - senátorů Senátu Parlamentu ČR Aleny Dernerové a Vladimíra Plačka, vedeného jako senátní tisk č. 206, který byl Senátem usnesením č. 360 v hlasování č. 41 schválen jako senátní návrh zákona, kterým byly vypuštěni ze zákonů č. 96 /2004 Sb. a č. 95 /2004 Sb. specialisté a terapeuti TČM. Senátorka Alena Dernerová a další funkcionáři budou muset zřejmě vysvětlovat u soudu některé zásadní skutečnosti...

celý článek
image
TČM: Kulatý stůl ve Sněmovně - Jak přistoupit k otázce tradiční čínské medicíny?

Pod záštitou pirátských poslankyň Dany Balcarové a Olgy Richterové uspořádali Piráti v pátek 14. září 2018 kulatý stůl k senátorské novele zákona o způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání, která řeší tradiční čínskou medicínu a její místo v českém lékařském právu. Konkrétně tato novela vyškrtává dvě současná povolání – terapeuta čínské medicíny a specialistu čínské medicíny. Mezi vystupujícími byli zastoupeni zástupci odlišných názorů na dané téma a diskuse byla velice živá. V úvodní části každý z vystupujících představil stručně svůj úhel pohledu na věc...

celý článek
archiv (4)
Logotyp Vox Populi