EU: Glyfosát, herbicid společnosti Monsanto - boje o zákaz vs. prodloužení licence

14.11.2017 - Milan Kajínek
počet přečtení: 2564
vytvořeno 14.11.2017, upraveno 14.11.2017

monsanto-pesticid-glyfosat-eu
Evropské unii probíhá střet mezi zastánci a odpůrci pesticidu společnosti Monsanto zvaném Glyfosát, používaném ve výrobku na hudení plevele – Roundup. Zatímco v roce 2012 se u nás spotřebovalo přes milion litrů glyfosátu, dnes jde o necelých sedm set tisíc litrů.

 

V Evropské unii probíhá střet mezi zastánci a odpůrci pesticidu společnosti Monsanto zvaném Glyfosát, používaném ve výrobku na hudení plevele – Roundup. Zatím co zastánci vyzdvihují jeho účinnost odpůrci poukazují na jeho zdravotní závadnost, kontaminaci vod, potravin a lidského těla.

Portál Euractiv.cz uvedl, že zatímco Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny označila glyfosát za rakovinotvornou látku, studie, kterou na vyžádání předložila Evropská agentura pro bezpečnost (EAPB) potravin naopak tvrdí, že látka je zdravotně nezávadná. Stanovisko EAPB však zpochybnili uniklé e-maily zachycující korespondenci společnosti Monsanto, které naznačují, že došlo ke zmanipulování studie týkající se herbicidu a lobování za udržení herbicidu na trhu.

V červnu 2016 zamítli zástupci členských států EU návrh Evropské komise dočasně prodloužit registraci nejpoužívanějšímu herbicidu na hubení plevele (glyfosátu), obsaženém v přípravku Roundup. V listopadu 2017 nedospěli země EU ke shodě a další hlasování proběhne na konci listopadu 2017. Pokud nedojde ke shodě může dojít úplnému zákazu glyfosátu na území EU, což uvítá zejména 1,3 milionu lidí, kteří svým podpisem vyjádřili svůj názor pesticid zakázat.

Evropská komise po několika neúspěšných pokusech prodloužit registraci kritizované látky (glyfosátu) nezískala dostatečnou podporu jednotlivých států – proti hlasovala Malta, návrh nepodpořily ani Francie, Německo, Itálie, Rakousko a další země.

A co na to zástupce českého zemědělství? „Je v i zájmu zemědělců používat nejen glyfosát, ale obecně pesticidy pouze v nezbytně nutném množství,“ uvedl předseda Zemědělského svazu ČR Ing. Martin Pýcha. Spotřeba glyfosátu v ČR za poslední roky klesá. Zatímco v roce 2012 se u nás spotřebovalo přes milion litrů glyfosátu, dnes jde o necelých sedm set tisíc litrů. Snižování spotřeby pesticidů přináší nové moderní technologie. Zdroj

Výbor pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) zveřejnil na základě výsledku své studie, že glyfosát nebude klasifikován jako karcinogen. Avšak nadále RAC souhlasí se zachováním klasifikace glyfosátu jako látky způsobující vážné poškození očí a jako látky, která je toxická pro vodní organismy s dlouho trvajícím efektem. Studie však byla zpochybněna na základě výše zmiňovaných uniklých e-mailových zpráv zasílaných společností Monsanto.


Jak se zbavit pesticidů v zemědělství?

Řešení je ve spotřebitelích, aby si začali více kupovat produkty ekologického zemědělství. Dále také v omezování pesticidů a v aktivním návratu zemědělství k ekologickému způsobu pěstování a chovu.

Potřeba používání pesticidů se bude přirozeně snižovat a nakonec může dojít k úplnému zákazu pesticidů v EU a zamezení dovozu potravin, u nichž není možné jednoznačně ověřit, že nebyly pěstovány ekologickým zemědělstvím a masa, které není z ekologických chovů.

Článek doprovoďme citací. „Můžete argumentovat ekologickým zemědělstvím, ale platit vyšší cenu biopotravin je ochotno pouze malé procento obyvatel. Většina nakupuje dle ceny. Zemědělci se musí trhu přizpůsobit, nic jiného jim nezbývá...“ píše Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR v diskusi na internetových stránkách ZSČR. Je tedy zřejmé, že role spotřebitelů, je velice důležitá. Což ovšem nikterak nesnižuje roli státu a zemědělců, kteří by měli aktivně pokračovat v reálném přechodu na ekologické zemědělství a omezovat používání pesticidů a chemikálií. Ceny Ekologických produktů tak mohou postupně klesat a úplně nahradit dosavadní přístupy a dlouhým obloukem se vyhnout GMO.

 

Geneticky modifikované organismy GMO

S glyfosátem v EU obchoduje společnost Monsanto, která rovněž široce propaguje geneticky modifikované organismy (GMO), které jsou dalším předmětem prostestů a kontroverzí, neboť dle některých studií povede dlouhodobé konzumace GMO k mutacím v dalších generacích, respektive u potomků těch, kteří GMO dlouhodobě konzumují.

V září 2012 byla v odborném časopise Food and Chemical Toxicology zveřejněna studie francouzských vědců, podle které ve skupině myší krmených geneticky upravenou kukuřicí NK 603 bylo po 17 měsících pětkrát víc mrtvých jedinců než v ostatních kontrolních skupinách. Většina samiček onemocněla rakovinou prsu, samečci měli nádory kůže nebo ledvin. Kukuřici NK 603 firma Monsanto uvedla na trh, aby podpořila prodej jí vyráběného pesticidu Roundup.

Podle výsledků pokusů Národní asociace pro genetickou bezpečnost a Severtsovova ústavu pro ekologii a evoluci, patřícího pod Ruskou akademii věd, jsou geneticky modifikované organizmy pro savce škodlivé. Laboratorní živočichové totiž ztrácejí schopnost se rozmnožovat již ve třetí generaci.

Co se týče GMO, je podle aktivistů lepší s jeho používáním vůbec nezačínat. GMO zakázala Peru, EU (s výjimkou Španělska, Portugalsk a ČR) a Keňa.

V ČR je velice rozšířený prodej GMO krmiva pro drůběž.

34 amerických společností v roce 2013 investovalo 17 milionů dolarů do kampaně na potlačení návrhu zákona o povinném značení GMO surovin, což ukazuje, že GMO lobby je velmi silné a snaží se za podpory značného kapitálu dostávat GMO produkty do oběhu, aniž by o tom spoltřebitelé věděli.

 

Monsanto

Je nadnárodní americká společnost podnikající v agrárním sektoru, agrochemickém průmyslu a oblasti biotechnologií, farmaceutik a geneticky modifikovaných potravin. Je to jeden z největších producentů fosfátových herbicidů, pesticidů, hnojiv a dalších ropných derivátů a rovněž největší producent geneticky modifikovaného obilí.

Na trhu zemědělských komodit vlastní 70 až 100 % podílu některých geneticky modifikovaných plodin. O vývoj jejích produktů se stará její sesterská společnost Monsanto Technology LLC. Firma, její výrobky a praktiky jsou častým terčem kritiky environmentálních organizací a aktivistů.

25. května 2013 proběhl po celém světě Pochod proti Monsantu. Účastnily se ho dva miliony lidí z 52 zemí světa.

V roce 2013 Monsanto zastavila produkci geneticky upravené kukuřice v celé Evropě s výjimkou Španělska, Portugalska a České republiky.

TIP: Infografika: Konec glyfosátu v EU?

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Názor: SÚKL ani EMA nevědí, zda očkování zastaví šíření viru Skandál: Konference rektorů vyzvala studenty vysokých škol k očkování proti koronaviru Studie firmy Pfizer: mýty a fakta o studii, která spustila celosvětové očkování (Analytická zpráva) Ekonomika odběrů orgánů v Číně - 90% vybavení k transplantacím se dováží z Evropy a USA Lékaři upozorňují ministra Válka na „závažné nedostatky“ při schvalování vakcíny Pfizeru pro děti od 6 měsíců do 4 let
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi