Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Osivový zákon EU: Kdo vyhrává – agrochemické korporace, nebo občanské spolky a „rozmanitost odrůd“?

19. března má v Evropském parlamentu proběhnout „kritické hlasování“ o navrhovaných změnách nového zákona o osivech v Evropské unii. Alespoň tak o tom hovoří občanské spolky z devíti evropských zemí včetně dvou z České republiky. Společně spustily iniciativu apelující na členy Evropského parlamentu, aby „nepodléhali tlaku zemědělského průmyslu, ale aby chránili a podporovali rozmanitost plodin“.

celý článek
image
V EU opět zjevně ožily snahy prosazovat geneticky modifikované plodiny (GMO) a potlačovat pěstování přírodních semen

Opět zjevně ožily snahy určitých kruhů v EU a Evropské komisi, které byly aktivní v letech 2009-2012 ohledně prosazování geneticky modifikovaných plodin (GMO) a regulace pěstování přírodních semen. Respektive snahy o zpřísnění kontroly nad klasickými semeny. Zároveň s tím, se ale objevují snahy o změkčení regulace pěstování GMO...

celý článek
image
Green Deal funguje na papíře, v praxi je to jinak, říká předseda Zemědělského svazu ČR

Nátlak na snižování emisí skleníkových plynů vede podle předsedy Zemědělského svazu ČR, Martina Pýchy, k tomu, že se zemědělci v EU dostávají do problémů. Možná dokonce budou nuceni uzavřít produkci nebo zkrachují. Tím se zemědělská výroba přesune mimo EU, kde dbají o emise mnohem méně. Cíle snižování emisí tak nebude dosaženo a navíc se tím země EU připraví o „potravinovou soběstačnost“...

 
celý článek
image
Řada expertů kritizovala návrh MPO na prolomení limitů těžby

Řada odborníků se skutečně ve stanovené lhůtě proti návrhům ministra Mládka ohradila. Kromě řady ekologicko-ekonomických výtek odborníci poukazovali na to, že materiál je zpracován bez uvedení zdrojů a není tedy podle nich ověřitelný ani použitelný. Odpovědi naleznete v článku...

celý článek
image
Územní ekologické limity těžby uhlí v severních Čechách – zákony, důvody a ochrana hodnot

Od roku 1955 bylo kvůli povrchovým velkolomům srovnáno v Severních Čechách se zemí více než 80 obcí, včetně středověkého královského města Mostu s památkami ze 13. století. Posledním takovým městem se staly počátkem devadesátých let Libkovice. Po pádu komunistického režimu došlo k vyváženému kompromisu mezi plány těžařů na straně jedné a zájmy místních lidí a životního prostředí na straně druhé. Bylo rozhodnuto, že těžba v povrchových dolech smí pokračovat, ale nesmí jí padnout za oběť žádná další obec ani cenná přírodní lokalita, bude postupně docházet k jejímu útlumu tak, že poslední povrchový velkolom (Vršany) bude uzavřen před rokem 2060...

celý článek
image
Horní zákon: Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství

Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech...

celý článek
archiv (6)
Logotyp Vox Populi