Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Další rozšiřování těžby hnědého uhlí v severních Čechách na sklonku roku 2018

Ubrání se nakonec poškození občané proti rozšiřování těžby hnědého uhlí v severních Čechách, anebo je již pozdě bycha honiti? Limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách totiž vůbec neměly být prolomeny. Ohledně prolamování limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách je opět rušno. Původní limity byly stanoveny usneseními Vlády ČR č. 444 ze dne 30. 10. 1991 a č. 1176 ze dne 10. 9. 2008. Následně byly usnesením Vlády ČR č. 827 ze dne 19. 10. 2015 zrušeny a byla schválena nová hranice územně ekologických limitů těžby na lomu Bílina. Nyní běží proces EIA, který vyhodnocuje vliv na životní prostředí k plánovanému rozšíření lomu Bílina...

celý článek
image
V Německu se bojuje o les starý 12 tisíc let. RWE ho chce vytěžit, ministr vnitra nasadil proti ochráncům policejní těžkooděnce

V Německu právě probíhá boj o les, který zde stojí 12 tisíc let. Společnost RWE jej chce pokácet ve prospěch těžby uhlí. Aktivisté les brání a ministr vnitra spolkové země Severní Porýní - Vestfálsko Herbert Reul (CDU) v reakci na jejich akce, proti ochráncům lesa nasadil policejní těžkooděnce. Les a ochránci lesa volají o pomoc SOS!...

celý článek
archiv (2)
Logotyp Vox Populi