Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
ANALÝZA: Kam odtékají zisky z vody?

Zpráva zpracovaná pro Transparency International odpovídá na řadu otázek. Popisuje, co se dělo s vodárnami a konkrétní příklady, které připravily města a jejich občany o zisky z vody ve výši cca 9 miliard korun a o další miliardy z dotací EU. Dokládá, kdo je za to odpovědný...

 

celý článek
image
Pravděpodobně rakovinotvorný herbicid glyfosát bude v EU používaný do roku 2022

Herbicid glyfosát bude v EU používaný až do roku 2022. Experti dokládají, že herbicid může mít na člověka rakovinotvorné účinky. Existuje řada případů, kdy lidé po blízkém styku s herbicidem smrtelně onemocněli. CNN nedávno zveřejnila článek o paní Christine Sheppardové, která pod vlivem používání glyfosfátu na svojí zahrádce onemocněla rakovinou. Evropská unie má sice o zdravotní nezávadnosti glyfosátu pochybnosti, ale její rozhodovací procesy jsou velice zdlouhavé a dosud k zákazu herbicidu nedošlo. Řešení však není v tom používat jiný druh herbicidu, ale vrátit se k ekologickému zemědělství, které herbicidy nepoužívá...

celý článek
image
Poučení z prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách i pro kauzu Lithium

Jak již bylo publikováno v přechozích článcích o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, vláda bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) předvedla mistrovský výkon v manipulaci s informacemi a spáchala na občanech ČR informační podvod. Viníka hledejme tam, kde je prospěch...

celý článek
image
Lithium: Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby anulovala memorandum se společností EMH

Na konci devíti hodin proslovů byly vzneseny návrhy k hlasování. Výsledkem byla žádost směrovaná vládě ČR o anulování memoranda a zajištění, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky. Níže uvádíme poslanci přijaté i nepřijaté návrhy...

celý článek
image
Lithium: Jednání Poslanecké sněmovny ČR o memorandu se společností EMH a těžbě na Cínovci

V poslanecké sněmovně byla 16. října 2017 svolána mimořádná schůze k posouzení podpisu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pod memorandem s australskými těžaři společností EMH k těžbě lithia na svrchovaném území České republiky. Výsledkem konečného hlasování sněmovny byla žádost směřovaná k vládě ČR o anulování memoranda a zajištění, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky...

celý článek
image
Ceny, které platí těžaři státu za vydobyté nerosty činí méně než 10% ceny čisté suroviny

První věcí je, že takzvaný Horní zákon (pozn. red.: slovo horní znamená hornictví) stanovuje, že cena kterou zaplatí důlní společnost státu za vytěženou horninu nepřesáhne 10% z tržní ceny vytěženého nerostu. Přičemž daň, kterou platí důlní společnost státu, může být dle zákona z rozhodnutí vlády i nižší než 10%. Horní zákon byl novelizován 3. března 2016. Další skutečností, která ještě více snižuje daň těžařských společností je nařízení vlády č. 98/2016 vydané 16. března 2016, v němž v bodu 2 přílohy je uvedeno, že u uranu, cesia, lithia, manganu, mědi, rubidia, wolframu, zlata, je daň stanovena za čistý kov v koncovém produktu těžby. To znamená, že daň za vytěžení bude činit i méně než 0,7%. Nařízení vlády č. 98/2016 bylo podle některých senátorů vydáno v rozporu se zákonem, který stanovuje, že daň se určuje z tržní ceny vydolovaného nerostu nikoliv z koncového produktu...

celý článek
image
Lithium: Slyšení v Senátu PČR – záznam vystoupení předsedy vlády, ministrů a rozprava senátorů

Ve středu 11. října bylo jako 1. bod po 17 hodině při jednání Senátu zařazeno vystoupení předsedy vlády Bohuslava Sobotky ohledně průzkumu a možné těžby lithia v ČR. Níže nabízíme retrospektivu toho nejdůležitějšíno, co bylo v Senátu PČR řečeno a také záznam z rozpravy, která byla následně vedena.

celý článek
image
Snaha o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách. Další tunel na ekonomiku státu?

Dlouhodobě pozorujeme snahy těžařských společností povrchových hnědouhelných dolů v Ústeckém kraji o prolomení územních ekologických limitů těžby uhlí stanovených vládou ČR v roce 1991. Na prolomení limitů je vyvíjen nátlak prostřednictvím nátlakových skupin. Otevření hnědouhlených dolů má ale své odpůrce. „Tímto nátlakem na vládu ČR a celou naši společnost chtějí dosáhnout likvidaci města Horního Jiřetína, obce Černice, Unipetrolu a dalších závodů v Záluží u Litvínova, nacházející se v sousedství velkolomu České armády (ČSA). Pod hrozbou údajné masové nezaměstnanosti horníků prosazují nerentabilní těžbu uhlí za limity, která by zapříčinila zdražení elektrické energie a tepla,“ říká ing. Jiří Plicka, komisař spolku Habeas Corpus...

celý článek
image
Prolomení limitů těžby v Ústeckém kraji na lomu Bílina

V polovině října 2015 česká vláda na výjezdním zasedání v Ústeckém kraji prolomila těžební limity severočeského dolu Bílina za určitých omezení, hranice těžby byla stanovena na 500 metrů od domů. Limity pro důl České armády zůstaly zachovány. Úřad vlády České republiky Oddělení pro udržitelný rozvoj zveřejnil Přehled odborných podkladů výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj k bodu jednání vlády dne 19. října 2015 s názvem „Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách“...

celý článek
archiv (9)
Logotyp Vox Populi