Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Diskuse o ovlivňování počasí na Zemi. Globálně i lokálně již od 2. světové války

Níže zveřejňujeme diskusi, která proběhla v pořadu pana Jaroslava Duška na téma ovlivňování počasí. V této diskusi jsou prezentovány důkazy o konkrétním ovlivňování počasí na Zemi globálně i lokálně již od 2. světové války. Pan Dušek diskutuje s hostem Radovanem Dluhym-Smithem...

celý článek
image
5G sítě a jaké signály už dnes „létají vzduchem“ (Wi-fi, rádio, telefon...)

Nedávno proběhla Evropou vlna odporu a znepokojení z nově zaváděných 5G sítí. Kritika se odvolává na to, že nikdo nezkoumá vliv 5G sítí na zdraví člověka. Zároveň je na místě se zamyslet i nad tím kolik signálů a vln již nyní lidé produkují a kolik takových signálů létá vzduchem. Člověk je vystaven celé řadě neviditelných signálů a vln. Jaký je jejich spojitý vliv na naše zdraví, psychickou pohodu a schopnost dosáhnout zklidnění a relaxace?...

celý článek
image
Aktivisté stále brání les v německém Hambachu. Vyhráli soud a pokračují v ochraně lesa

V září 2018 V Německu vypukl boj o zbytky lesa, který zde stojí 12 tisíc let. Společnost RWE jej plánovala pokácet ve prospěch těžby uhlí. „Protože jsme v říjnu 2018 zastavili těžbu lesů v Hambachu soudním řízením, došlo k několika politickým rozhodnutím. Nyní je zbytek lesa o rozloze přibližně 650 hektarů v bezpečí,“ sdělil redakci zástupce organizace Bund pan Dirk Jansen. Problém však podle Jansena nastal v jiné oblasti. RWE údajně plánuje vykopat dalších 600 hektarů zemědělské půdy a osad východně od Hambacher Wald. Nejedná se o těžbu uhlí, ale o snahu získat materiál ke stabilizaci povrchového dolu. „To je absurdní a nesmírně škodlivé. Na jedné straně, protože nelze vyloučit, že dojde k dalšímu poškození lesa bagrováním, a na druhé straně proto, že to znemožňuje vytvořit systém biotopové sítě, který požadujeme.“

celý článek
image
Plošný rozhoz jedů proti hrabošům. Kdo ponese odpovědnost za dopady na přírodu?

Neradostná zpráva z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Ten na základě svého dřívějšího nařízení schválil zhruba 670 aplikací jedů proti hrabošům, a to celkem na 80 tisících hektarů zemědělských ploch, kde odborníci údajně zjistili kalamitní výskyt hrabošů...

celý článek
image
ANALÝZA: Kam odtékají zisky z vody?

Zpráva zpracovaná pro Transparency International odpovídá na řadu otázek. Popisuje, co se dělo s vodárnami a konkrétní příklady, které připravily města a jejich občany o zisky z vody ve výši cca 9 miliard korun a o další miliardy z dotací EU. Dokládá, kdo je za to odpovědný...

 

celý článek
image
Pravděpodobně rakovinotvorný herbicid glyfosát bude v EU používaný do roku 2022

Herbicid glyfosát bude v EU používaný až do roku 2022. Experti dokládají, že herbicid může mít na člověka rakovinotvorné účinky. Existuje řada případů, kdy lidé po blízkém styku s herbicidem smrtelně onemocněli. CNN nedávno zveřejnila článek o paní Christine Sheppardové, která pod vlivem používání glyfosfátu na svojí zahrádce onemocněla rakovinou. Evropská unie má sice o zdravotní nezávadnosti glyfosátu pochybnosti, ale její rozhodovací procesy jsou velice zdlouhavé a dosud k zákazu herbicidu nedošlo. Řešení však není v tom používat jiný druh herbicidu, ale vrátit se k ekologickému zemědělství, které herbicidy nepoužívá...

celý článek
image
Poučení z prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách i pro kauzu Lithium

Jak již bylo publikováno v přechozích článcích o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách, vláda bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) předvedla mistrovský výkon v manipulaci s informacemi a spáchala na občanech ČR informační podvod. Viníka hledejme tam, kde je prospěch...

celý článek
image
Lithium: Poslanecká sněmovna požádala vládu, aby anulovala memorandum se společností EMH

Na konci devíti hodin proslovů byly vzneseny návrhy k hlasování. Výsledkem byla žádost směrovaná vládě ČR o anulování memoranda a zajištění, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky. Níže uvádíme poslanci přijaté i nepřijaté návrhy...

celý článek
image
Lithium: Jednání Poslanecké sněmovny ČR o memorandu se společností EMH a těžbě na Cínovci

V poslanecké sněmovně byla 16. října 2017 svolána mimořádná schůze k posouzení podpisu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pod memorandem s australskými těžaři společností EMH k těžbě lithia na svrchovaném území České republiky. Výsledkem konečného hlasování sněmovny byla žádost směřovaná k vládě ČR o anulování memoranda a zajištění, aby těžbu lithia v České republice prováděl státní podnik a zisk z této těžby zůstal příjmem státního rozpočtu republiky...

celý článek
image
Ceny, které platí těžaři státu za vydobyté nerosty činí méně než 10% ceny čisté suroviny

První věcí je, že takzvaný Horní zákon (pozn. red.: slovo horní znamená hornictví) stanovuje, že cena kterou zaplatí důlní společnost státu za vytěženou horninu nepřesáhne 10% z tržní ceny vytěženého nerostu. Přičemž daň, kterou platí důlní společnost státu, může být dle zákona z rozhodnutí vlády i nižší než 10%. Horní zákon byl novelizován 3. března 2016. Další skutečností, která ještě více snižuje daň těžařských společností je nařízení vlády č. 98/2016 vydané 16. března 2016, v němž v bodu 2 přílohy je uvedeno, že u uranu, cesia, lithia, manganu, mědi, rubidia, wolframu, zlata, je daň stanovena za čistý kov v koncovém produktu těžby. To znamená, že daň za vytěžení bude činit i méně než 0,7%. Nařízení vlády č. 98/2016 bylo podle některých senátorů vydáno v rozporu se zákonem, který stanovuje, že daň se určuje z tržní ceny vydolovaného nerostu nikoliv z koncového produktu...

celý článek
1 2 ►►
archiv (13)
Logotyp Vox Populi