Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Konference: Lesy vs. kůrovec - jak řešit sucho a klimatické změny?

18. října 2019 proběhla v Praze konference na téma "Lesy vs. kůrovec". Vystoupili zde zástupci státních i nestátních organizací, které mají ve správě lesy. Neřešila se ale pouze otázka kůrovce, ale také otázky klimatických změn, sucha a mnohé další. Na konferenci promluvili Miroslav Toman, ministr zemědělství ČR; Petr Sklenička, rektor, Česká zemědělská univerzita; Josef Vojáček, generální ředitel, Lesy ČR; Petr Král, ředitel, Vojenské lesy a statky ČR; Sylva Krechlerová, jednatelka, KRONOSPAN; Marek Turčáni, děkan, Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity...

celý článek
image
Petr Ješátko: Stručná historie kůrovcového problému na Šumavě

Řada lidí navštíví i Národní park Šumava. Již od jeho vzniku jsou okolo péče o přírodu, zejména o lesní ekosystém, neustálé diskuze. Řada návštěvníků požaduje informace a ty se jim často dostávají ve značně zkresleném, často účelově, stavu. Dovolte, abych krátce shrnul základní vědecké a historické údaje...

celý článek
image
Jak neztratit půdu pod nohama (komentář)

Půda má schopnost vytvářet se neustále, ale tento proces probíhá velmi pomalu – deseticentimetrová vrstva vzniká asi tisíc let. V současné době ji ztrácíme rychleji, než vzniká. Podaří se nám zastavit tento negativní jev? V roce 1994 stanovilo OSN 17. červen Mezinárodním dnem boje proti suchu a rozšiřování pouští. Rok 2015 byl vyhlášen Mezinárodním rokem půdy a 5. prosinec Mezinárodním dnem půdy. Je velmi chvályhodné si tato výročí připomínat. Půda je vzácná komodita a bude spolu s vodou a čistým ovzduším čím dál tím vzácnější. „Půda má opravdovou hodnotu – investujme do ní.“, pod tímto heslem si letos tento den připomněla Úmluva Organizace spojených národů o boji proti desertikaci...

celý článek
archiv (3)
Logotyp Vox Populi