Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Co se změnilo deset let od inventarizace lesů v Národním parku Šumava

Z uvedeného je zcela zřejmé, že Ministerstvo životního prostředí, jako zřizovatel a dozorující orgán nemá naprosto přehled o těchto skutečnostech a neplní tak svoji funkci v tomto směru. Paradoxně tak z hlediska politického, navrhuje zřízení dalšího národního parku, bez základních znalostí řízení a kontroly stávajících, zejména Šumavy...

celý článek
image
Evropská komise protlačila prodloužení používání kontroverzního glyfosátu v herbicidu Roundup

Vondra a Polčák neodmítli používání kontroverzního glyfosátu. Byť návrh přes EP neprošel, Komise protlačila prodloužení. Glyfosát, který je klíčovou složkou slavného herbicidu Roundup, považují některé instituce za karcinogenní. V době, kdy se v USA množí žaloby na jeho výrobce, Evropská komise protlačila prodloužení jeho používání i přes stopku v Evropském parlamentu...

celý článek
image
Vědci se bouří: studie opět vyvracejí změnu klimatu způsobenou člověkem

Sporným bodem je tedy současné rozmístění teplotních stanic po celém světě. Mnoho z nich se nyní nachází v urbanizovaných oblastech, a proto vykazují umělé, lokální oteplování. Několik málo stanic ve venkovských oblastech naopak zaznamenává mnohem menší oteplování nebo nezaznamenává vůbec žádné oteplování...

celý článek
image
Seminář nazvaný „Hospodaření v národních parcích - poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku?“

Seminář nazvaný „Hospodaření v národních parcích - poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku ?“ se konal 29. května 2023 v Poslanecké sněmovně PČR. Pořádající Výbor životního prostředí pozval také ředitele NP Šumava Pavla Hubeného, ale ten se odmítl zúčastnit. Právě on tam měl poslancům a účastníkům referovat o stavu protipožárních opatření v lesích parku, aneb dokázat, že v případě velkého požáru neshoří tisíce hektarů lesů...

celý článek
image
Lidovci po dvaceti letech opět na Ministerstvu životního prostředí a Národní park Šumava

Jak prohlásil v minulosti ředitel Pavel Hubený: Lesy musí sloužit k financování organizace. A proto, aby se finance nemuseli vracet zpět do lesních ekosystémů tak si hoši, kterým jde o peníze, nechali vystavit ministerskou "bumážku", která jim umožňuje rabovat šumavské lesy, dřevo prodávat a holiny 30 let nezalesňovat. A jak se zdá, tento názor mají i všichni léta přežívající úředníci na ministerstvu, poslanci a senátoři, zejména z výborů pro životní prostředí. A veřejnosti se blábolí o vznikající divočině...

celý článek
image
Patří kůň do Národního parku?

Když jsem shlédl krátký dokument o využití chladnokrevných koní, znovu jsem si uvědomil, jak je důležité, aby naše lesy spravovali lesníci – srdcaři, nikoliv ziskaři sloužící komukoliv i na úkor lesa. Ve své 60. leté praxi počínaje lesním učněm, lesníkem až po fořta, jsem obdivoval práci a souhru Pana kočího (nikoliv člověka u koní) a koně. Jejich práce jsem si vážil a jako vedoucí pracovník na své lesní správě, vždy jsem ji prosazoval jako šetrnou technologii pro celý lesní ekosystém, ale i následně i technologii ekonomickou, při zahrnutí všech výhod z ní vyplývajících...

celý článek
image
Petr Staněk: Jsou 5G sítě dobrý vynález?

Je 5G dobrý vynález? Protože máte řadu studií ve velkých městech, kde 5G působí na vaše soustředění, zhoršení vašeho zraku a problémy s energií, máte pocit vyčerpanosti a tak dále. A když to chcete vzít analogicky - mobily prý vůbec neškodí. Tak proč je máte odkládat v jiné místnosti, nemáte telefonovat mobilem více než hodinu denně, nemáte je používat přímo na těle, ale máte je mít minimálně ve vzdálenosti 3 až 4 milimetry od kůže. A je to opravdu jenom zahřívání vaší kůže elektromagnetickými vlnami, nebo mobil zasáhne vaše kraniální struktury?...

celý článek
image
„Zasaďme se!” Evropské peníze mají bránit suchu, ne mu pomáhat

Dotace přinesly českým zemědělcům od roku 2014 přes 200 miliard korun – většinou ale pro intenzivní zemědělství založené na nekonečných lánech, velkém množství jedovatých pesticidů a umělých hnojiv. Hnutí DUHA a další desítky organizací napříč evropskými státy v rámci kampaně požadují, aby dotace z veřejných peněz podporovaly výhradně zemědělské hospodaření, které pomůže obnovit pestrou a zdravou krajinu s prosperující biodiverzitou, rozvíjet venkov a šetrné hospodaření, řešit příčiny i dopady klimatické změny či zlepšit životní podmínky chovaných zvířat...

celý článek
image
Mizí hmyz a vymírá ptactvo. Co a kdo za to může? Pesticidy a my

Podle odborníků mizí v Česku ve velkém motýli, včely, čmeláci a další hmyz. Z České republiky od roku 1982 zmizelo zhruba 10 milionů ptáků a úbytek dále pokračuje. To vše zní velmi apokalypticky a zdá se, že běžný občan nemůže nic dělat a musí jen přihlížet, jak postupně zaníká pestrost života. Opak je pravdou - každý jednotlivec může přispět k záchraně hmyzu či ptáků a tím i sám sebe...

celý článek
image
E15: Polovina půdy v Česku je zamořená. Stát prověří používání hnojiv

Jak moc farmáři zatěžují hnojením půdu poblíž vodních zdrojů, se letos a příští rok chystá prověřovat ministerstvo zemědělství. Tyto takzvané zranitelné oblasti, kde se nacházejí vody znečištěné dusičnany ze zemědělství, jsou přitom poměrně rozsáhlé...

celý článek
1 2 ►►
archiv (13)
Logotyp Vox Populi