Co je RASFF - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva?

07.05.2020 - Vox Populi
počet přečtení: 2038
vytvořeno 07.05.2020, upraveno 07.05.2020

RASFF_logo_velke_napis

Co je RASFF - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva? (Oficiální logo)

 

Co je Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF)? Jednoduše každý členský stát Evropské unie (EU) je do systému zapojen. Každý stát vybral jeden státní úřad, který je do systému zapojený.

No a celé to řídí Evropská komise (EK), respektive jejím Generálním ředitelstvím zdraví a bezpečnosti potravin (DG SANTE).

Každý stát si tedy určí kontaktní úřad, který bude komunikovat s DG SANTE (více o úřadu níže). Oficiálně tomu úřadu budeme říkat „Národní kontaktní místo RASFF Česká republika“ (viz grafické schéma níže). Úplně přesně to u nás zabezpečuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

No a co má tedy tento systém řešit? Pokud úřady nějaké země objeví nebezpečnou poravinu nebo krmivo, mají za úkol podat o tom zprávu ostatním zemím EU, aby se o nebezpečné potravině vědělo a mohla se rychle zablokovat na celém území EU.

 

Schéma fungování RASFF v ČR

schema-fungovani-rasff
Oficiální schéma fungování RASFF. Zdroj: Výroční Zpráva o činnosti systému RASFF v ČR za rok 2018. (bezpecnostpotravin.cz)

 

Jednotlivými členy sítě RASFF v ČR jsou:

• Ministerstvo zemědělství

• Ministerstvo zdravotnictví

• Státní úřad pro jadernou bezpečnost

• Státní zemědělská a potravinářská inspekce

• Státní veterinární správa

• Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo zdravotnictví)

• Orgány ochrany veřejného zdraví (Ministerstvo vnitra)

• Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

• Celní orgány

• Orgány veterinárního dozoru (Ministerstvo obrany)

Zdroj: Výroční zpráva z roku 2018


 

Principy fungování RASFF v ČR

Oficiální popis doplněný různými vládními nařízeními.

Zkušební provoz systému RASFF byl v České republice zahájen v srpnu roku 2003. V roce 2005 bylo vydáno nařízení vlády č. 98/2005 Sb., kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv.

Podpůrným strategickým dokumentem je usnesení vlády ČR ze dne 8. ledna 2014 č. 25 ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2014–2020. V současné době funguje systém RASFF v souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 16b zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.

Úkoly členů sítě definuje nařízení vlády č. 98/2005 Sb. Detailněji jsou upraveny v dokumentu Metodický postup přenosu informací v rámci systému RASFF v ČR, který je závazný pro všechny členy sítě RASFF v ČR a ve kterém jsou definovány vnitřní postupy jednotlivých ústředních orgánů státní správy.

EK komunikuje v členských státech s tzv. národními kontaktními místy (NKM). NKM v České republice bylo zřízeno při Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI). NKM v České republice dále komunikuje s členy sítě, resp. jejich kontaktními osobami (viz Obrázek č. 1). Celý systém v ČR je pak koordinován Ministerstvem zemědělství (MZe), konkrétně sekretariátem Koordinační skupiny bezpečnosti potravin (KSBP, odbor bezpečnosti potravin), v součinnosti s Ministerstvem zdravotnictví (MZ).

Zdroj: Výroční zpráva z roku 2018


TIP: Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) (bezpecnostpotravin.cz)


 

Co je DG SANTE?

Generální ředitelství zdraví a bezpečnosti potravin zkráceně DG SANTE má na starosti realizaci toho, co vymyslí Evropská komise (EK), ale zároveň dává EK vlastní podněty z oblasti „bezpečnosti potravin“ a „veřejného zdraví“.

Ředitelství DG SANTE má podle zveřejněné organizační struktury celkem 56 zaměstnanců. (Generální ředitel + 6, náměstek pro oblast „veřejného zdraví“ + 19, náměstek pro oblast „bezpečnosti potravin“ + 28)

Na svých oficiálních webových stránkách zveřejňuje jména ředitelů i zaměstnanců a také zprávy o své činnosti.

Kdo dosazuje zaměstnance od ředitelů po asistenty do jednotlivých orgánů Evropské unie? Podle stánky Euroskop.cz je to přesně Evropský úřad pro výběr personálu, který provádí výběrová řízení a vybírá pracovníky pro všechny orgány EU.

 


Související články:

clanek-co-je-cafab

jak-doslo-k-zakazu-coriolus-versicolor

aloe-zakazovani-tradicnich-bylin

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Poslanec Radek Holomčík: Absurdní situace v oblasti „nových potravin“ Chystaný zákaz aloe: Odpověď ředitelství Evropské komise na stížnosti ve věci aloe Příznivci Tradiční čínské medicíny se postavili v ČR na odpor svévoli zákonodárců Unie příznivců tradiční čínské medicíny kritizuje „špatný zákon o léčitelích“ Aloe: Orgány Evropské komise pokračují v zakazování tradičních bylin a přírodních látek…
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi