Seřadí články sestupně (Z-A, 10-1)
image
Nastupující totalita: Soud maří žaloby občanů na přehnaná opatření proti epidemii. Otcové nesmějí k porodu, podnikatelé krachují...

„Soud svým rozhodnutím vybízí ministerstvo k libovolným zásahům do lidských práv a svobod a ujišťuje jej, že se nemusí bát soudního přezkumu, pokud svá opatření bude pravidelně rušit a znovu nahrazovat podobnými,“ vysvětluje absurditu soudního výkladu Zuzana Candigliota, právnička Ligy lidských práv. „Ústavní soud už v roce 2002 zatrhl praxi, že by se správní orgán mohl vydáváním nových opatření tohoto druhu zbavit soudního přezkumu. Nedokáži si vysvětlit, proč nad tímto rozhodnutím Městský soud v Praze zavřel oči, přestože jsme na něj poukazovali. Každopádně při porodu, který proběhne v některém z následujících dnů, u sebe rodička nebude mít partnera – ten bude sedět v mrazu před nemocnicí, aby jí a dítěti byl co nejblíže,“ uvádí advokát Ondřej Pecák...

celý článek
image
Na pacienta jménem společnost by měla nastoupit spravedlnost

Jak se zrychluje tok událostí, nazrává čas otevřít zcela nové stránky o životě na této planetě v období, kterému někteří říkají Armagedon, jiní Zjevení Pravdy, další návrat Ježíše, mnozí prostě jen pandemie apod. Jak nesmírně hluboké a pro život každého z nás veledůležité souvislosti se za tím vším skrývají, si však uvědomují opravdu jen nemnozí. Díky vašim skvělým odezvám na mé článečky či různá vystoupení jsem se rozhodl zariskovat se svojí pověstí mentálně nenarušeného občana a vsadit na kartu duchovního probouzení naší společnosti, abych ze tmy národního nevědomí postupně mnohé z oněch souvislostí vytáhl na světlo Boží...

celý článek
image
Epidemie: Nařízení vlády byla žalována u soudu. Vláda je zrušila a vzápětí stejná nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví

Advokát David Zahumenský podal 17. března 2020 Městskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy vydané vládou a ministerstvem zdravotnictví. Navrhovatelka se obává nepřiměřeného omezování lidských práv v souvislosti s opatřeními proti šíření nákazy koronaviru. „Dnešní státy si umí poradit s nemocí, aniž by totalitně zasáhly do lidských práv a svobod,“ uvádí návrh s odkazem na řešení, která zevedli Jižní Krea nebo Tchaj-wan...  

celý článek
image
Uniká nám to nejdůležitější - opatření, která použijeme by nikdy neměla mít horší dopady než nemoc samotná

Mohla bych říct, že dnes se to obrátilo a jsme ochotni vzdát se své svobody pro záchranu života. Myslím, že je to ale ještě jinak. Dnes jsme ochotni vzdát se své svobody ze strachu ze smrti. Strach ale nebývá dobrý rádce, zato bývá dobrým nástrojem manipulace. Dokonce tím nejlepším nástrojem, jak lidi donutit dělat něco, co by za normálních okolností neudělali ani omylem. Třeba vzdát se své svobody. Pod rouškou strachu šijeme roušky, apelujeme na naše blízké i vzdálené okolí, vyzíváme k ohleduplnosti k ohroženým skupinám jako jsou senioři, vážně nemocní lidé... A jak je naše pozornost zaměřená tímto směrem, snadno se stane, že nám unikají směry ostatní – jak se naše snaha zabránit smrti podepíše na životech všech ostatních. Uniká nám to nejdůležitější: opatření, která použijeme by nikdy neměla mít horší dopady než nemoc samotná...

celý článek
image
Vědí vůbec advokáti a další právnické profese, kde je jejich místo ve společnosti?

Kdo či co zavinilo současnou epidemii koronaviru, která začala zřejmě v čínském městě WU-CHAN na sklonku roku 2019, způsobila celosvětové obecné ohrožení, zda příčinu a zavinění někdo vyšetřuje, pokud ano, kdo, pokud nikoli, z jakého důvodu a podáváme tímto veřejný podnět příslušným orgánům k zahájení šetření. Právnické profese jistě vědí, co mají dělat z úřední povinnosti.​ Kdo v České republice zavinil pozdní informování občanů ČR o epidemii koronaviru v Čínské lidové republice (zkr. ČLR) a z jakého důvodu nebyla již v lednu 2020 přijata v ČR opatření vůči občanům přicházejícím do ČR z ČLR, včetně letů z ČLR do ČR, na úrovni národní, ale i na úrovni EU...

celý článek
image
Nevládní organizace u soudu upozorňuje na činnost „mocenské kliky“, údajně působící v ČR od roku 1984

Ve středu 11. března 2020 byla redakce VoxPopuli přítomna u jednání před odvolacím soudem vedeném Městským soudem v Praze. Žalovaným je Ministerstvo financí ČR ve věci prodávání nemovitostí skrze Českou konsolidační agenturu (ČKA). Jedná se tedy o starší případ, který sahá do období 2001-2007, kdy ČKA ještě existovala. Nejprve se zdálo, že se jedná o spor o „určení vlastnictví k nemovitým věcem“, ale při hlubším prozkoumání žaloby a celého soudního spisu se ukazuje, že se žalobce pokouší tímto sporem odhalit činnost „skryté“ mocenské kliky čítající advokáty, soudce, politiky a podnikatele, kteří jednali „ve shodě“, aby shromažďovali majetek...

celý článek
image
Soudní spor o houbu Coriolus. Státní zemědělská a potravinářská inspekce si dělá doslova „co chce“

Proč v prosinci 2013 vydává Státní zemědělská a potravinářská inspekce zákaz prodeje Coriolu, když už v roce 2006 byl Coriolus prověřen Státním zdravotním ústavem a jeho prodej schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR? Proč Státní zemědělská a potravinářská inspekce pokračuje v zákazu Coriolu poté, co bylo její rozhodnutí z 11. prosince 2013 Městským soudem v Praze 22. června 2017 zrušeno?

celý článek
image
Koronavirus nás zatím nepřivedl k zamyšlení: „Neděláme něco špatně? Měli bychom NĚCO změnit?“

Mohou nás věci, které se kolem nás odehrávají podnítit k zamyšlení a má smysl se zamýšlet na tím, co se kolem nás děje? Ještě zajímavější je možná otázka, zda má to, co se kolem nás děje něco společného s námi samotnými a naším chováním. Jenomže, pokládá si v dnešní době někdo takové otázky ve spojitosti se současnou epidemií koronaviru? Zkusme se kromě "karantény" také trochu zamyslet...

celý článek
image
Jak došlo k zákazu Coriolus versicolor – Outkovky pestré a kdo je za něj zodpovědný?

11. prosince 2013 vydala Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Inspektorát v Praze opatření, kterým v podstatě rozhodla o zákazu prodeje veškerých doplňků potravin a potravin obsahujících Coriolus versicolor - Outkovku pestrou. Na základě čeho tak inspektorát rozhodl a jednal v souladu s platnou legislativou a rozhodnutími Ministerstva zdravotnictví?...

celý článek
image
Co je skupina CAFAB?

Evropská komise, která dává podněty k vytváření zákonů, si bere pro různá odvětví poradní expertní skupiny. Jednou takovou „expertní skupinou“ je CAFAB, což je zkrácené označení pracovní skupiny Competent Authority Food Assessment Body. Tato pracovní skupina Evropské komise má na starosti určování takzvaných „potravin nového typu“ nebo „nových potravin“...

celý článek
1 2 3 4 5 6 ►►
archiv (143)
Logotyp Vox Populi