Epidemie: Nařízení vlády byla žalována u soudu. Vláda je zrušila a vzápětí stejná nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví

26.03.2020 - Vox Populi
počet přečtení: 1711
vytvořeno 26.03.2020, upraveno 26.03.2020

Mimořádná opatření, která vydávala vláda od vyhlášení stavu nouze svými nařízeními, již neplatí. Nově je chod země řízen mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Vyplývá to ze zveřejněných usnesení vlády z 23. března. Městský soud v Praze přerušil projednávání žaloby na vládu, které se mělo konat 27. března 2020.

Advokát podává návrh soudu

Advokát David Zahumenský podal 17. března 2020 Městskému soudu v Praze návrh na zrušení opatření obecné povahy vydané vládou a ministerstvem zdravotnictví.

Co má být zrušeno?

- Usnesení vlády ČR ze dne 12. 3. 2020 č. 194 o vyhlášení nouzového stavu

- Usnesení vlády ČR ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

- Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 194 o přijetí krizového opatření

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 o zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

Odůvodnění

Navrhovatelka, kterou advokát zastupuje uvádí: „Španělská chřipka byla nemoc, která by dnešní společnost ochromila a uvrhal do diktatur a zoufalé ekonomické krize. Naši předkové se dokázali výzvě postavit a bojovali nejen s ní, ale i za demokracii. Dozajista se báli snažili se chránit, ale nedočetli jsme se, že by se uvažovalo o zásadních omezeních lidských práv“

„Přesto dokázali lidé v tak krutých podmínkách vybudovat právní stát, který by nám dnes v mnohém měl být vzorem,“ pokračuje navrhovatelka paní Záhumenská (manželka advokáta).

„Nemusíme ale chodit jen do historie. I dnešní státy si umí poradit s nemocí, aniž by totalitně zasáhly do lidských práv a svobod,“ uvádí návrh následující příklady:

Korea

Jižní Korey, která přistoupila k masivnímu testování, poskytnutí pomůcek lidem, desinfikování dopravních prostředků, poskytnutí léčby těm nejzranitelnějším a důslednému izolování nemocných bez toho, že by drasticky omezila život svých občanů.

Zdroj: Coronavirus cases have dropped sharply in South Korea. What´s the secret to its success? 17. března 2020, Science

Tchaj-wan

Podobně k problému přistoupil Tchaj -wan. Jeho postup popsala pro Seznam.cz Radka Denemarková. Přístup této země se tomu korejskému podobá. Ve veřejnoprávní televizi běží relevantní, pravdivé a hlavně vhodně podávané informace. Země jedná na základě plánu, postupy řídí odborníci a nejde o one man show jako u nás.

Zdroj: S hrůzou sleduji, jak je Evropa nepřipravená. Zde jsou rady z Tchaj-wanu (Seznam.cz) link

Zdroj: Jak Tchaj-wan v boji s koronavirem porazil Čínu (The Epoch Times) link

Neomezovat lidská práva

Dle uvedených případů si navrhovatelka představuje „vhodnou reakci demokratického a právního státu, který se na krizové situace řádně připravuje a nemusí v hodině „H“ sahat na základní lidská práva“

Navrhovatelka je přesvědčena o tom, že není možné moc výkonnou ponechat bez kontroly v situaci, kdy jsou evidentně bez promýšlení důsledků a neuváženě namísto pomoci lidem využívána nepřiměřeně tvrdá opatření, která ohrožují samou podstatu demokracie a právního státu v ČR. Proto se navrhovatelka jako osoba přímo dotčená níže vymezenými opatřeními obecné povahy dovolává soudní ochrany.

Navrhovatelka zdůrazňuje, že souhlasí s nezbytností provedení určitých opatření. Uvědomuje si, že je třeba důsledně chránit slabší jedince ve společnosti, ovšem není to možné absolutně na úkor veškerého dalšího života společnosti. Proto považuje některé kroky vlády za nezbytné a samozřejmě se jim ráda podřídí. Požaduje ale, aby se jednalo o kroky odůvodněné, podložené odbornými informacemi a především požaduje, aby se řádně dodržovala pravidla, která jsou pro nouzový stav a krizové řízení předem připravena a schválena. Podrobněji zde…

Soud návrh přijímá a vyhlašuje jednání

Městský soud v Praze veřejně informoval dne 23. března 2020, pod spisovou značkou 10 A 35/2020, že je projednáván návrh na zrušení čtyř aktů vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií nemoci COVID-19 jako opatření obecné povahy.

Městský soud v této věci nařídil ústní jednání na den 27. března 2020 v 10 hodin.

Vláda nařízení zrušila

Vláda dva z napadených aktů vlády, konkrétně její usnesení č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, (omezení prodeje v maloobchodu) a usnesení č. 85/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (omezení svobody pohybu), zrušila s účinností od 24. března 2020 od 6:00.

První z uvedených usnesení (omezení prodeje v maloobchodu) bylo zrušeno bodem IV. usnesení vlády č. 127/2020 Sb., druhé (omezení svobody pohybu) bylo zrušeno bodem III. usnesení vlády č. 126/2020 Sb. [1]

Vzápětí stejná nařízení vydalo Ministerstvo zdravotnictví

Vláda zrušená usnesení o krizových opatřeních nenahradila žádnými novými krizovými opatřeními, která by sama přijala, a pouze vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými došlo k omezení prodeje v maloobchodu a svobody pohybu s účinností od 24. března 2020, 6 hod.

Dosud se řídilo omezení volného pohybu osob a uzavření prodejen nařízeními vlády, nyní jsou obě nařízení vlády zrušena a nahrazena „mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví“.

Usneseními vlády č. 280 a č. 279 Sb vláda bere na vědomí mimořádná opatření, která vydalo ministerstvo zdravotnictví a která prodlužují platnost předchozích nařízení vlády, která se tímto ruší.

Soudní jednání se odročuje

Protože dva akty, jejichž zrušení se navrhovatelka v řízení před soudem domáhala, byly již zrušeny vládou, bylo soudní jednání odročeno.

„Na tuto situaci je třeba účastníkům umožnit odpovídajícím způsobem procesně reagovat a dát jim k tomu přiměřenou lhůtu, což vyžaduje odročení pátečního ústního jednání. Městský soud i nadále bude postupovat tak, aby věc byla vyřízena v přiměřeném čase, a o svém dalším postupu bude veřejnost informovat,“ napsala v Praze dne 24. března 2020 JUDr. Ing. Viera Horčicová v. r. předsedkyně senátu.

Chod ČR nyní řídí ministerstvo zdravotnictví?

Sdělení předsedkyně soudního senátu, obsahuje velmi závažné skutečnosti, mimo jiné se zde tvrdí, že z usnesení vlády č. 280 a č. 279 /2020 Sb. se zjišťuje, že chod České republiky, je ode dne 23. 3. řízen pouze mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví.

Změna situace

Oproti nařízením vlády, která jsou obecné povahy a jsou vydávány podle zákona o krizovém řízení č. 240/2000 Sb. jsou opatření ministerstva zdravotnictví vydávána podle zákona o veřejném zdraví č. 258/2000 Sb.. A tak zatímco vzniklou škodu v důsledku předchozích vládních nařízení bylo možné podle krizového zákona požadovat po státu, nyní je situace jiná a pro dotčené subjekty mnohem obtížnější, uvádí Petr Dimun na stránkách Česká justice.

Vedle ztížení možnosti domáhat se vzniklé škody je podle Dimunda také otázkou, zda vláda svými rozhodnutími neztížila možnost soudního přezkumu.

Reakce ministryně financí 

Ministryně financí Alena Schillerová přiznala, že hlavním důvodem změny zákonů pro vydávání krizových opatření je snaha zabránit žalobám vládou poškozených firem a živnostníků kvůli náhradě škody. zdroj


POZNÁMKY:

[1] Sdělení předsedkyně senátu:Jak již Městský soud v Praze veřejně informoval dne 23. 3. 2020, pod spisovou značkou 10 A 35/2020 je projednáván návrh na zrušení čtyř aktů vlády a Ministerstva zdravotnictví souvisejících s pandemií nemoci COVID-19 jako opatření obecné povahy. Městský soud v této věci nařídil ústní jednání na den 27. 3. 2020 v 10 hod. Nyní soud sděluje, že uvedené ústní jednání bylo odročeno, a dne 27. 3. 2020 se tedy neuskuteční, a to z následujících důvodů. Dva z napadených aktů vlády, konkrétně její usnesení č. 82/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, (omezení prodeje v maloobchodu) a usnesení č. 85/2020 Sb., o přijetí krizového opatření (omezení svobody pohybu), byly zrušeny s účinností od 24. 3. 2020 6 hod. První z uvedených usnesení (omezení prodeje v maloobchodu) bylo zrušeno bodem IV. usnesení vlády č. 127/2020 Sb., druhé (omezení svobody pohybu) bylo zrušeno bodem III. usnesení vlády č. 126/2020 Sb. Vláda zrušená usnesení o krizových opatřeních nenahradila žádnými novými krizovými opatřeními, která by sama přijala, a pouze vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, kterými došlo k omezení prodeje v maloobchodu a svobody pohybu s účinností od 24. 3. 2020, 6 hod. Z výše uvedeného vyplývá, že dva akty, jejichž zrušení se navrhovatelka v řízení před soudem domáhá, byly již zrušeny vládou. Na tuto situaci je třeba účastníkům umožnit odpovídajícím způsobem procesně reagovat a dát jim k tomu přiměřenou lhůtu, což vyžaduje odročení pátečního ústního jednání. Městský soud i nadále bude postupovat tak, aby věc byla vyřízena v přiměřeném čase, a o svém dalším postupu bude veřejnost informovat.“ - V Praze dne 24. března 2020 JUDr. Ing. Viera Horčicová v. r. předsedkyně.

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: ČR: Soudní boj za užívání tradičních bylin a hub. Případ Coriolus Podpořte vydání audioknihy advokáta, který významně ovlivnil dnešní dobu Obchoduje Česká republika s vízy a nebo chrání naše schengenské hranice a naši bezpečnost? Parlamentní demokracie po česku v praxi aneb loutkové divadlo v legislativě Dobrý člověk ještě žije
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi