Stanovisko HC k Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky ve věci epidemických opatření

19.01.2022 - Vox Populi
počet přečtení: 1012
vytvořeno 19.01.2022, upraveno 19.01.2022

Budova Ústavního soudu Slovenské republiky. (ustavnysud.sk)

Budova Ústavního soudu Slovenské republiky. (ustavnysud.sk)

 

Ústavní soud Slovenské republiky rozhodl ve prospěch návrhu veřejné ochránkyně práv Slovenské republiky a konstatoval, že významná část slovenského zákona o ochraně, podpoře, a rozvoji veřejného zdraví není v souladu s ústavou Slovenské republiky, stejně tak některá karanténní opatření.

Na základě nálezu Ústavního soudu Slovenské republiky (zdroj) z 31. prosince 2021, došlo k úpravě napadených článků příslušného zákona č. 355/2007. Soud konstatoval jejich nesoulad s ústavou Slovenské republiky (pdf) a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv (pdf).

TIP: Nález Ústavního soudu komentoval Martin Hrnčiar na stránkách konzervativního deníku Postoj

 

Stanovisko HC

Stanovisko HABEAS CORPUS k Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn.: Pl. ÚS 4/2021-136 ze dne 8. 12. 2021, který byl vyhlášený ve Zbierka zákonov SR dne 31. 12. 2021

Ústavný súd Slovenskej republiky dne 31. 12. 2021 vyhlásil ve Zbierke zákonov SR svůj shora uvedený velmi významný nález.

Poselství tohoto nálezu neleží totiž jen v oblasti právní, ale leží též zejména v oblasti politické a duchovní. Ústavný súd Slovenskej republiky po stránce právní vyslovil nesoulad příslušných ustanovení Zákona č. 355/2007 Z.z. o ochraně, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov (dále jen zákon o verejnom zdraví), o který se opírají po dobu pandemie koronaviru COVID-19 nejrůznější nařízení a rozhodnutí slovenských orgánů a úřadů, které nařizují občanům, organizacím a dalším skupinám nejrůznější zákazy, příkazy a nařízení, jako nesouladná s Ústavou SR a Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a svobod.   

To v praxi znamená, že dnem 31. 12. 2021 nesouladná ustanovení zákona o verejnom zdraví a na něj navazující zákazy, příkazy a nařízení nižší právní síly v části nesouladných ustanovení zákona o verejnom zdraví, tak jak je definoval Ústavný súd SR ve shora uvedeném nálezu ze dne 8. 12. 2021 (vyhlášeno 31. 12. 2021) pozbývají účinnosti a nelze je vykonávat.

Zjednodušeně řečeno – na bezpráví nelze stavět právo. Nelze tedy vykonávat ustanovení zákona a na něj navazující zákazy, příkazy a nařízení, která se opírají o ustanovení zákona, které Ústavný súd SR označil jako nesouladná s Ústavou SR, popř. s Evropskou úmluvou  o ochraně lidských práv a svobod.

Příslušné orgány SR (zejména NR SR), mají do 30. 6. 2022 prostor a čas vadné zákony změnit a učinit je souladnými s Ústavou SR a násl. Pokud tak neučiní, nesouladná ustanovení zákona pozbydou platnosti.

Čteme zde ale též poselství politické a duchovní a bude záležet na vůli lidu, jak poselství Ústavného súdu SR , obsažené ve shora uvedeném nálezu, vyloží, pochopí a využijí v praxi. Ústavný súd SR jasně definoval důležitost udržet si svobodu (jak na úrovni jednotlivce, tak na úrovni rodiny, skupiny a národa) jako nejdůležitější veličinu současné doby.

V této souvislosti má Slovenský národ obrovskou šanci na skutečné pochopení a uvědomění si sama sebe, své svébytnosti, nezávislosti, svobody, své vlastní cesty.

Cestou Slovenského národa zjevně není cesta „Potáčových kluků“ (zejména kádry spjaté s bývalým režimem před rokem 1989 a další), a už vůbec ne velmi nebezpečná cesta US Deep State ( zejména p.p. Heger, Matovič, Čaputová).

Cestou Slovenského národa je skutečná svoboda, sebeurčení a seberealizace, přátelství, sebeúcty a vyváženého rozumného spojenectví.

Jak bylo sděleno prostřednictvím apoštolů v knize Skutky 5:29, cituji: „ ....Musíme poslouchat Boha jako panovníka spíše, než lidi....“ konec citátu

Je tedy nutno na Slovensku posilovat zdravé jádro sebeuvědomění a svobody a nedovolit útlak a závislost.

Slovensko a Slováci,  máte co nabídnout a nemáte důvod se hrbit. A šikovné osobnosti máte též.  Podpořte je a budete podpořeni.

Ústavný súd Slovenskej republiky ve svém nálezu ze dne 8. 12. 2021 (publikovaném 31. 12. 2021) otevřel dveře stížnostem dalších osob, tak jak to učinil kupříkladu HABEAS CORPUS ve své stížnosti ze dne 4. 12. 2021, kterou dne 7. 12. 2021, v předvečer vyhlášení nálezu ÚS SR zaslal Ústavnému súdu SR. Více zde...

Ústavnému súdu Slovenskej republiky náleží velké poděkování!

Duch Slovenska je příbuzný a úzce spjatý s duchem přírody Slovenska, oba jsou jedineční, nenechme si je vzít.

Jiří Karel Plicka, HABEAS CORPUS

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: TČM: Kulatý stůl ve Sněmovně - Jak přistoupit k otázce tradiční čínské medicíny? Aloe: Orgány Evropské komise pokračují v zakazování tradičních bylin a přírodních látek… Evropská komise chystá zákaz konopí. Nahradí ho synteticky vyrobená látka nadnárodních koncernů? Co je skupina CAFAB? Co je RASFF - Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva?
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi