Policejní plukovník Jiří Rulc obviněn, že používá titul Ph.D. „neoprávněně“

09.06.2022 - Vox Populi
počet přečtení: 594
vytvořeno 09.06.2022, upraveno 09.06.2022

Policejní plukovník Jiří Rulc obviněn, že používá titul Ph.D. neoprávněně (original, zmenseny)
 

 

Napsal Milan Kajínek pro deník The Epoch Times.

V podnětu, který obdržel ministr vnitra Vít Rakušan a do kterého jsem měl umožněno nahlédnout (pdf), figuruje bývalý zaměstnanec Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, plukovník Jiří Rulc. Uvádí se zde, že doktorský titul, který používá na razítku soudního znalce, byl udělen ukrajinskou školou za nejasných okolností, a existují důvodná podezření, že titul používá neoprávněně.

Opakovaně jsem pana Jřího Rulce v dobré víře kontaktoval prostřednictvím e-mailu a telefonu s žádostí o objasnění situace. Na e-mail ani na SMS zprávu neodpověděl a telefon vysílal tón „nedostupný“.

Jiří Rulc na sebe upoutal pozornost několika českých expertů poté, co jej 4. dubna 2022 požádal soudce JUDr. Jiří Dufek o expertní posouzení v oblasti kriminalistické odorologie, tedy oboru, který se zabývá identifikací osob nebo věcí na základě jejich pachu.

Soudce Dufek požádal Rulce, aby se vyjádřil ke znaleckému posudku o postupu pachové identifikace, který vypracovala Česká zemědělská univerzita, a k závěrům 18 vědců [1], kteří se pod posudek podepsali. Posudek figuroval v případu loupeže zlatnictví ze září 2015, který soudce Dufek soudil a jehož verdikt Ústavní soud zrušil. (zdroj 1zdroj 2)

Rulc se profiluje jako expert na studium psů, autorizovaná osoba pro přezkušování psovodů a soudní znalec se specializací na odorologii.

Soudní kauzu, k níž byl Rulc přizván, dlouhodobě monitoruje spolek Šalamoun, podporující „nezávislost justice“, a právě tento spolek byl upozorněn, že pan Rulc není podle stránky researchgate.net autorem ani jediného recenzovaného či impaktovaného odborného článku v oblasti odorologie. To se jim zdálo podezřelé, protože vědecký titul Ph.D., který Jiří Rulc používá na razítku soudního znalce (zdroj), je možné získat, pouze pokud odborně publikujete a uplatníte svoji práci před vědeckou komisí.

A tak začal kolotoč vyšetřování, kde a jak vlastně plukovník Jiří Rulc k titulu přišel.

Screenshot ze znaleckého posudku vytvořeného Jiřím Rulcem, s razítkem na němž uvádí titul Ph.D.

Ukrajinská univerzita

Stopy po původu titulu vedou na ukrajinskou školu. Dle vlastního životopisu Jiřího Rulce (zdroj) získal titul Ph.D. na Mezinárodní akademii řízení personálu v Kyjevě (MAUP). Problém leží ve skutečnosti, že pan Rulc tvrdí, že tuto školu studoval v letech 2013-2017, kdy pracoval jako projektový manažer na Krajském úřadu Libereckého kraje a následně jako vrchní ministerský rada na Ministerstvu vnitra ČR.

Vážení čtenáři, nenechte si ujít to nejlepší z Epoch Times! Přihlašte se k odběru Newsletteru. Jednou týdně vám tak budeme moci zasílat výběr těch NEJ zpráv.

Protože pan Rulc neodpovídá na naše dotazy, jakým způsobem zmiňovanou akademii studoval, nabízí se následující možnosti. Je zřejmé, že při svém pracovním vytížení nelétal každý týden studovat osobně do Kyjeva, ale studoval školu dálkově. Dálkové studium na MAUP v České republice zprostředkovává Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (OEAEP) se sídlem v Praze, kam pan Rulc mohl docházet a tímto způsobem „studovat a získat titul“. Celá věc má ale zásadní problém. Česká pobočka není legální.

Jak vyplývá z odpovědi vrchního ministerského rady ministerstva školství ČR, tato škola nemá a nikdy neměla oprávnění uskutečňovat vysokoškolské vzdělávání podle právního řádu jiného státu. (zdroj)

„Zjistili a ověřili jsme v komunikaci s odpovědným ukrajinským orgánem, že tato spolupráce nebyla z hlediska Ukrajiny právně podložena, tj. nebyla z hlediska ukrajinské strany legální,“ napsala deníku The Epoch Times vrchní ministerský rada Kamila Čížová.

„MAUP neměla oprávnění působit přeshraničně ve spolupráci s českým subjektem (OEAEP) na našem území. Toto vzdělávání nebylo hodnoceno jako uskutečňování autentického ukrajinského studijního programu,“ vysvětluje paní Čížová. V praxi to znamená, že pokud pan Rulc studoval dálkově na pražské OEAEP, nemůže mu ukrajinská škola udělit diplom, protože studium na české pobočce nelze považovat za rovnocenné studiu této vysoké školy.

V tomto bodě se zdá, že pokud plukovník Ing. Jiří Rulc Ph.D., který měl na starosti „projektovou činnost bezpečnostního výzkumu zaměřenou na kriminalistiku, služební kynologii a bezpečnostní problematiku státu“, studoval ukrajinskou školu dálkově na Otevřené evropské akademii ekonomiky a politiky (OEAEP), ve skutečnosti není doktorem s titulem Ph.D. a tento titul používá neoprávněně.

Zajímavostí je také to, že zmiňované OEAEP se dotýká nedávná „aféra diplomů“ zadržených na lotyšsko-ruských hranicích, o které informoval deník Seznam zprávy, který také zkoumá činnost a pozadí OEAEP. (zdroj)

Screenshot z úvodní stránky Mezinárodní akademie řízení personálu v Kyjevě (MAUP). (maup.com.ua)

Důležité otazníky

Závažných otázek, které nyní vyvstávají, je několik.

Z odpovědi Ministerstva vnitra vyplývá, že pan Rulc nikdy ministerstvu diplom nepředložil a jeho titul není v pracovní smlouvě uveden. (zdroj) Přesto na stránkách Odboru bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání tento titul u jeho jména uveden byl, bez toho, aniž by někdo z ministerstva ověřoval, zda je jeho titul platný. (zdroj screenshot před 31. květnem 2022)

„Podle obsahu personálního spisu Ing. Jiřího Rulce tento získání akademického titulu Ph.D. Ministerstvu vnitra nijak nedoložil,“ uvádí ministerstvo. „Pokud byl v ostatních dokumentech týkajících se pana Ing. Jiřího Rulce titul Ph.D. použit, jednalo se o jeho užití na základě jednání pana Ing. Jiřího Rulce, případně jeho následným přepisem.“

Další otázky vyvolává skutečnost, že Rulc je také oficiálním soudním znalcem Ministerstva spravedlnosti a doktorský titul používá na razítku soudního znalce, které mu přidělilo Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Z komunikace mezi Jiřím Rulcem a Krajským soudem v Ústí nad Labem vyplývá, že úřadu předložil kopii diplomu, který údajně získal „v oboru kriminalistické odorologie“. (zdroj)

Jiří Rulc dále v lednu 2018 prohlašuje v komunikaci s Ministerstvem spravedlnosti, že na ukrajinské Mezinárodní akademii řízení personálu „6. prosince 2016 obhájil svoji dizertační práci na téma Speciální kriminalistické techniky se zaměřením na kriminalistickou odorologii a získal poté akademický titul Ph.D.“. (zdroj)

Na diplomu pana Jiřího Rulce (pdf), který na základě zákona o svobodném přístupu k informacím obdržel od ministerstva spravedlnosti spolek Šalamoun, nalezneme razítko ukrajinské univerzity a údaj „doktor filosofie práva“.

Položili jsme prostřednictvím e-mailu dotazy ukrajinské MAUP i české OEAEP, zda jejich škola nabízela v letech 2013-2017 studium zaměřené na Speciální kriminalistické techniky a zaměření na kriminalistickou odorologii. Ani jedna z nich do vydání článku na dotazy neodpověděla.

Definitivní závěr nad tím, zda je Rulcův titul nelegální, a tedy neplatný, bude možné učinit až ve chvíli, kdy bude potvrzeno, zda ukrajinskou školu studoval dálkově v ČR, či osobně dojížděl přímo do Kyjeva. Dále také prozatím nikde nebyla nalezena údajná Rulcova „dizertační práce na téma Speciální kriminalistické techniky se zaměřením na kriminalistickou odorologii“, kterou měl obhájit, a díky tomu získat akademický titul Ph.D.

Ale nyní s ještě pojďme podívat na soudní případ, ke kterému byl Rulc přizván jako „soudní znalec“, a který vlastně spustil celý výše zmiňovaný „investigativní kolotoč“.

Soudní případ Skalický-Zezula

Výcvik policejních psů. Ilustrační foto. (policie.cz)

Soudní případ, který přitáhl pozornost expertů a v němž Jiří Rulc vystupuje jako soudní znalec přizvaný soudcem Jiřím Dufkem, se dostal až k Ústavnímu soudu.

Osmnácti experty podepsané prohlášení, zmiňované v úvodu článku, bylo v srpnu 2021 zasláno Ústavnímu soudu k posouzení (pdf), aby mohl být obnoven soudní případ Martina Skalického a Miloše Zezuly. Oba byli odsouzeni za loupež ve zlatnictví, kterou podle svědků provedli maskovaní muži v motocyklových helmách.

Soudce Dufek je poslal do vězení, Skalického na 5 let a Zezulu na 8 let, na základě „jediného důkazu“: identifikace pachové stopy policejním psem. Paradoxně pes našel pachové stopy i na předmětech, kterých se podle zaměstnankyně obchodu pachatelé vůbec nedotkli. Osmnáct expertů tvrdí, že „metoda pachové identifikace, tak jak byla prováděna policií ČR na území České republiky do 1. dubna 2018, je z vědeckého hlediska zcela nevěrohodná“, a tedy tento jediný důkaz je irelevantní.

Ve vězení strávili oba odsouzení dva roky, než Ústavní soud, výrok nižšího soudu zrušil (zdroj 1zdroj 2) a „nebývale tvrdě kritizoval obecné soudy a zejména senát JUDr. Jiřího Dufka“ u Krajského soudu v Brně, ohledně stěžejního a v podstatě jediného „usvědčujícího“ důkazu pachové stopy, komentuje výrok Spolek Šalamoun.

Ústavní soud se případem musel zabývat, protože JUDr. Dufek v únoru 2021 zamítl návrh na obnovu řízení případu a sám jako „laický chovatel psů“ zpochybnil posudek znaleckého ústavu České zemědělské univerzity v Praze. Více zde…

Zvukový záznam prohlášení soudce  JUDr. Jiřího Dufka byl publikován spolkem Šalamoun 20. února 2021.

Po nálezu ústavního soudu byli Skalický a Zezula propuštěni. Soudce Dufek poté znovu zpochybnil posudek znaleckého ústavu a k jeho posouzení si přizval právě Jiřího Rulce, který nikdy nepublikoval žádnou vědeckou práci v oblasti odorologie, pouze historické knihy a články, a je tedy možné jej tedy v tomto smyslu považovat pouze za historika.

„Je vyloučeno, aby se znalec Jiří Rulc vyjadřoval k jakýmkoliv vědeckým poznatkům, protože vědcem není, nikdy nebyl a dané odborné problematice nerozumí. Znalec Jiří Rulc se ostatně nemůže ani s potřebnými vědeckými poznatky seznámit a na potřebné úrovni si je osvojit, protože neovládá písmem ani slovem anglický jazyk,“ komentuje situaci Spolek Šalamoun. (zdroj)

Jiří Rulc ve svém životopise uvádí, že úroveň jeho znalosti anglického jazyka je „dobrá“. Spolek Šalamoun se však s odvoláním na svůj zdroj domnívá, že pan Rulc angličtinu v potřebném rozsahu neovládá. Následně jsme objevili skutečnost, že je jmenován jako jeden ze 17 spoluautorů studie vydané v anglickém jazyce týkající se „nízkokoncentrovaných frakcionovaných nanovláken pro jejich využití u gelových implantátů do mrtvého prostoru po exstirpaci konečníku“. (zdroj)

Při prostudování Rulcových publikací jsem narazil na analýzu, která rozebírá, zda „je nutná právní úprava využití speciálně vycvičeného služebního psa k pachovým pracím“ (zdroj) nebo na historické texty jako: Historie Metody pachové identifikace na území našeho státuDějiny československé služební kynologie nebo Dějiny služební kynologie. (zdroj)

To je důvod proč pana Rulce označuje Spolek Šalamoun za „historika“ nikoliv za „vědce“ v oblasti odorologie. Inženýrský titul získal, jak sám Rulc uvádí, v oblasti Ekonomie a managementu a doktorský titul v oblasti Filosofie práva, jak uvádí jeho diplom. Ani jeden z oborů nenaznačuje odborné vzdělání v oboru kriminalistiky se specializací na odorologii.

U policie pracoval již od roku 1979 za komunistického režimu v bývalém Československu. Podle zdroje spolku Šalamoun v této době působil po dobu tří let jako psovod u pohraniční stráže, což byla údajně jeho jediná známá praxe v oblasti kynologie.

Zůstáváme tedy bez konečného závěru a pouze s otevřenými otázkami.

Proč se soudce Dufek v případu Skalický-Zezula stále snaží podporovat relevantnost jediného důkazu identifikace pachové stopy policejním psem, navzdory výrokům Ústavního soudu? Proč přizval právě Jiřího Rulce, aby hodnotil závěry výzkumného ústavu a stanoviska dalších 18 vědců? A konečně, je pan Jiří Rulc skutečně odborně způsobilý taková hodnocení učinit?

Celou situaci by usnadnilo, kdyby začal komunikovat především pan Rulc, ozřejmil okolnosti svého studia, předložil dizertační práci a ozřejmil svojí praxi a vzdělání, které z něj dělají experta v oblasti odorologie (nikoliv její historie, ale praxe).

Zajímavosti

Vrchní ministerský rada Kamila Čížová mi sdělila, že MAUP ve spolupráci s OEAEP v České republice „poskytovala vzdělávání po delší časové období a řízení žádostí o uznání takového vzdělání zejména u českých občanů byla vedena řada“.

Soudní případ, který se této věci přímo týká, byl projednáván Nejvyšším správním soudem 25. ledna 2022. (pdf) Zde se žalobkyně domáhala uznání vzdělání získaného prostřednictvím OEAEP na MAUP a soud její žádost zamítl.

„Městský soud cizozemskou úpravu zjištěnou z vyjádření ENIC náležitě zohlednil, když poukázal na skutečnost, že součástí licence MAUP není povolení udělené Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny ve prospěch ke zřízení pobočky v ČR dle ukrajinského zákona o vysokoškolském vzdělání,“ uvádí v rozsudku předseda soudního senátu Mgr. Aleš Roztočil.

Nakonec pro zajímavost uvádím, že jsem nebyl schopen ověřit, zda pan Rulc skutečně má (měl) u policie hodnost plukovníka, jak sám uvádí na svých stránkách, protože mi personální oddělení Policie ČR sdělilo, že nemůže sdělovat podrobnosti o svých zaměstnancích kvůli GDPR. (zdroj)


Poznámka: [1]

Signatáři prohlášení

„My níže podepsaní zástupci odborné veřejnosti prohlašujeme s plnou odpovědností, že metoda pachové identifikace, tak jak byla prováděna policií ČR na území České republiky do 1. dubna 2018, je z vědeckého hlediska zcela nevěrohodná,“ uvádí skupina vědců v prohlášení ze srpna 2021 (pdf).

Prof. Ing. Iva Langrová, Ph.D. – děkanka Fakulta potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. Ing. Michal Přibyl, Ph.D. – děkan VŠCHT Praha, Fakulta chemicko – inženýrská

Prof. Ing. Luděk Bartoš, DrSc. – zakladatel a dlouholetý vedoucí Oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze a profesor na Katedře etologie a zájmových chovů Fakulta potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. – VŠCHT Praha, FCHI, bývalý vedoucí Ústavu analytické chemie a bývalý vedoucí vědecký pracovník Heyrovského ústavu, vede forenzní olfaktronický výzkum a je zakladatelem olfaktroniky v ČR, mezinárodní spolupráce v pachové problematice

Prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D. – VŠCHT Praha, Fakulta chemicko – inženýrská, vedoucí ústavu analytické chemie

Doc. Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. – vedoucí Katedry etologie a zájmových chovů Fakulty potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. – vedoucí oddělení etologie Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze a katedra etologie a zájmových chovů Fakulty potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. – Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN, forenzní genetik, pracuje i na problematice dotykových stop

Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. – Vysoká škola finanční a správní, proděkan pro výzkum a publikační činnost, vedoucí katedry kriminalistiky a forenzních disciplín

Ing. Ludvík Pinc, Ph.D. – vedoucí Centra pro výzkum chování psů, Katedra etologie a zájmových chovů Fakulty potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Milena Santariová, Ph.D. – katedra etologie a zájmových chovů Fakulty potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra filosofie a dějin přírodních věd

Prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra zoologie, poradce pro studium specializace Ekologie a etologie

Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. – Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra filosofie a dějin přírodních věd

Ve zcela totožném duchu prohlášení o nevěrohodnosti metody pachové identifikace tak, jak byla prováděna, se vyjádřili zástupci světové odborné vědecké veřejnosti, například:

prof. Larry Myers – Auburn University, Alabama

prof. Adee Schoon – Leiden University, Nizozemsko

prof. Ádam Miklosi – Eötvös Loránd University, Budapešť

prof. Tadeusz Jezierski – vedoucí oddělení chování zvířat Ústavu genetiky a chovu zvířat Polské akademie věd v Jastrzębiec u Varšavy

Zdroj: The Epoch Times

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Ptáme se úřadů: Na základě čeho je Robert Tempel stále ve vězení, když byly odsuzující rozsudky zrušeny Ústavním soudem? O šmejdech a prodeji napodobenin respirátorů se Zbyňkem Prouskem Případ okradené švýcarské občanky důchodkyně Posuďte shromážděné důkazy o zneužití pandemie covidu-19 k vedlejším zájmům, vyzývá mezinárodní skupina advokátů Sebevražda čínského chirurga přitahuje pozornost k pochybnému modelu orgánových transplantací
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi