Mizí hmyz a vymírá ptactvo. Co a kdo za to může? Pesticidy a my

25.06.2020 - Vox Populi
počet přečtení: 1581
vytvořeno 25.06.2020, upraveno 25.06.2020

mizi-hmyz-a-ptactvo-co-s-tim
Mizí hmyz a ptactvo - co s tím můžeme dělat? (Unsplash / Public domain)

 

Pětadvacetiletá studie v Německu (zveřejněná již v roce 2018) prokázala, že na jeho území kleslo množství hmyzu o 75 procent. I podle našich odborníků mizí v Česku ve velkém motýli, včely, čmeláci a další hmyz. Z České republiky od roku 1982 zmizelo zhruba 10 milionů ptáků a úbytek dále pokračuje. To vše zní velmi apokalypticky a zdá se, že běžný občan nemůže nic dělat a musí jen přihlížet, jak postupně zaníká pestrost života. Opak je pravdou - každý jednotlivec může přispět k záchraně hmyzu či ptáků a tím i sám sebe. Více zde...

 

Co (kdo) za to může? Pesticidy a my

- nadužívání pesticidů

- monokulturní pěstování

- lhostejnost, apatie, rezignace - zabraňují lidem konat

- neustálé sečení trávy, odklízení listů a plodů

 

Co s tím můžeme dělat?

- veřejnost může vyvíjet nátlak na dodavetele a zemědělce

- veřejnost může svými nákupy podporovat ekologické zemědělství

- a naopak nenakupovat výrobky vytváření za použití pesticidů

- veřejnost se může prostřednistvím petičních akcí obracet na vládu i parlament 

- každý může začít na svém pozemku nebo zahrádce

 

Voda v Česku už dochází. Rozhlédněte se, mizí hmyz a ptáci, žížaly jsme vyhubili, říká Duras


Související: 

5minutový film o rodinném hospodaření, lásce ke koním a podpoře vzniku nových ekofarem

E15: POLOVINA PŮDY V ČESKU JE ZAMOŘENÁ. STÁT PROVĚŘÍ POUŽÍVÁNÍ HNOJIV

VODA A JEJÍ DŮLEŽITOST - SOUČASNÁ SITUACE, OCHRANA, ORGANIZACE...


Biopásy na polích

Zemědělci mohou snížit množství používaných pesticidů a oživit zemědělskou krajinu pomocí "biopásů", na které mohou dokonce pobírat dotace. Biopás však neznamená ani biozemědělství ani přísnou kontrolu, které se mnozí zemědělci obávají.

Biopás je pruhové potravní políčko o šíři 6 - 12 m umístěné na okraji nebo uvnitř půdních bloků. Směs osiva pro biopásy se skládá z pohanky, prosa, kapusty a jiné plodiny, jako je například obilnina nebo lupina bílá. Biopás zůstává na půdě po celý rok (od jarního výsevu do zaorání následujícího jara)

Více zde...

biopás
Biopás. (zdroj bioinstitut.cz)

 

Význam biopásů pro zemědělce

Každoročně po dobu pěti let obdrží od SZIF dotaci 401 EUR/ha (dotace je vyplácena v Kč). Pro rok 2007 se pro přepočet použije směnný kurs k 2.1. 2007, který činí 27,525 Kč/EUR.

Tato platba kompenzuje jak dodatečné náklady spojené s výsevem biopásu, tak ztrátu příjmu z produkce na orné půdě, která je vyčleněna pro výsev biopásu. 

Umístění biopásu na svažitých pozemcích snižuje erozi půdy.

Poskytnou útočiště živočichům, kteří mohou sloužit jako přirození predátoři pro škůdce.

 

Posedlost sekáním trávy a uklízením

Travnaté plochy v obcích, ne loukách, podél silnic a cest - vše se neustále seče, tráva se odváží pryč, listí se shranuje a pálí. Podobně je to se spadanými plody - jabloní, třešní atd. To všechno ničí přirozené podmínky pro život hmyzu. Posedlost vytvářením úhledných trávníčků, čistých a upravených luk a podobně, vede sice k upraveným plochám s pěnkně střiženou hustou zatravněnou plochou, ale také k silnému úbytku hmyzu, ale u dapší potravy pro ptactvo.

Jak z logiky věci vylývá, pokud nebudou mít ptáci co jíst, nebudou schopni přežít.

Řešení je tedy celkem jednoduché - nesekat tolik na všech plochách trávu a neuklízet tolik na všech plochách spadané listí, plody a podobně.


TIPY: 

Polovina ptáků je pryč, mizí i hmyz. Místo přírody řepka nebo pustina, to je české zemědělství (22. ledna 2020)

Duras: Voda v Česku už dochází. Rozhlédněte se, mizí hmyz a ptáci, žížaly jsme vyhubili (26. července 2019)

Intenzivní zemědělství ohrožuje ptáky i hmyz. Z krajiny mizí i dříve běžné druhy (24. května 2019)

Kvůli chemii v zemědělství z české krajiny mizí některé druhy ptáků (17. února 2019)

Proč mizí ptáci a hmyz z naší krajiny? (4. prosince 2018)

V Evropě rychle ubývají polní ptáci. Mizí celé druhy (22. březen 2018)

MIZÍ HMYZ, VYMÍRAJÍ PTÁCI - A CO MY S TÍM? (14. Únor 2018)

 

Video - Proč mizí ptáci a hmyz z naší krajiny (Zelený kruh)

 

Hodnocení článku
Článek nebyl ještě ohodnocen.
Čtěte také: Lidovci po dvaceti letech opět na Ministerstvu životního prostředí a Národní park Šumava E15: Polovina půdy v Česku je zamořená. Stát prověří používání hnojiv Seminář nazvaný „Hospodaření v národních parcích - poučili jsme se z katastrofy v Českém Švýcarsku?“ Petr Staněk: Jsou 5G sítě dobrý vynález? Vědci se bouří: studie opět vyvracejí změnu klimatu způsobenou člověkem
Diskuze

Kolik je jedna mínus jedna? (slovy)

Položky označené * je nutno vyplnit.

Logotyp Vox Populi